Profesinius įgūdžius ir žinias tobuliname užsienyje

Kristina Saladžienė
,
Ukmergės technologijų ir verslo m-klos Plėtros skyriaus vedėja

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla jau daugelį metų aktyviai dalyvauja tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo veikloje. 2021 m. kovo mėn. mokyklai už aktyvią ir kokybišką tarptautinių projektų įgyvendinimo veiklą suteikta akreditacija „Erasmus“ profesinio mokymo srityje. „Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtina, kad institucija yra parengusi ilgalaikę kokybiškų mobilumo veiklų įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis ir geba organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą. Už kokybišką tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo veiklą, 2021–2024 m. laikotarpiui mokyklai suteiktas „Kokybės pažymėjimas“.

 

Kiekvienais metais tarptautinės programos „Erasmus+“ mobilumo projektų dėka 50–60 mokinių išvyksta į tarptautines stažuotes įvairiose ES šalyse, kurių metu tobulina praktinius-profesinius įgūdžius atlikdami profesinę praktiką užsienio šalių įmonėse, mokosi užsienio kalbos, atsakomybės, savarankiškumo, plečia kultūrinį-geografinį akiratį, įgyja tarptautinio mobilumo patirties. Tarptautinių mobilumo projektų dėka tobulinami ne tik mokinių praktiniai-profesiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinės žinios bei kompetencija.

 

2021 m. gruodžio 31 d. mokykla baigia įgyvendina tarptautinį „Erasmus+“ programos mobilumo projektą Nr. 2019-1-LT01-KA116-060219 „Profesinių žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimas užsienyje’“. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokinių ir mokytojų profesines žinias bei praktinius įgūdžius, siekiant užtikrinti sėkmingą būsimųjų darbuotojų integraciją į šiuolaikinę darbo rinką.

 

Projekto dėka 54 automobilių mechaniko, virėjo, konditerio, baldžiaus, logisto-ekspeditoriaus,  specialybių mokiniai buvo išvykę į tarptautines 3 savaičių stažuotes, kurių metu atliko profesinę praktiką Lenkijos, Maltos, Ispanijos, Italijos verslo įmonėse. Stažuočių metu projekto dalyviai ne tik patobulino praktinius-profesinius, užsienio kalbos, socialinius įgūdžius, mokėsi dirbti tarptautinėje komandoje, bet ir susipažino su anksčiau paminėtų šalių kultūra, mentaliteto ypatumais, įgijo tarptautinio mobilumo patirties.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo tobulinami ne tik mokinių praktiniai bei socialiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinė kompetencija. Pagal projektą 4 administracijos pareigūnai ir 4 profesijos mokytojai vyko į vienos savaitės darbo stebėjimo vizitus kurie vyko Ispanijos, Lenkijos, Kipro, Maltos profesinėse mokyklose.

Vizitų metu projekto dalyviai susipažino su anksčiau paminėtų šalių švietimo sistemomis, profesinio mokymo specifika, sėmėsi žinių IT taikymo profesinio mokymo procese, apskaitos, personalo valdymo, metalo apdirbimo, automobilių remonto ir techninės priežiūros, praktinio mokymo organizavimo, kokybės vadybos srityse.

 

Pasibaigus stažuotėms bei darbo stebėjimo vizitams, visų projekto dalyvių įgytos žinios, patobulinti įgūdžiai buvo įvertinti – jiems įteikti tarptautiniai sertifikatai bei Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys jų įgytą patirtį užsienyje. Neabejotina, kad įgytos žinios bei patobulinti praktiniai įgūdžiai padės projekto dalyviams lengviau įsilieti į darbo rinką bei sėkmingai joje konkuruoti, o patobulinti socialiniai įgūdžiai, tarptautinės kompetencijos, praplėstas kultūrinis-geografinis akiratis, prisidės prie projekto dalyvių asmeninio tobulėjimo.

 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.