Profesinis mokymas nelegalių narkotikų priklausomybės srityje

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti projektą „Profesinis mokymas nelegalių narkotikų priklausomybės srityje: sveikatos priežiūros specialistų aprūpinimas priklausomybės gydymo kompetencijomis ir metodais“ (CARE4SUD). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos remiamos „Erasmus+“ programos (KA220 VET – bendradarbiavimo partnerystė profesinio švietimo srityje) lėšų. Projektą įgyvendina Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras kartu su Institut za Raziskave in Razvoj Utrip Zavod (Slovėnija), Sosu Ostjylland (Danija), Universidade do Porto (Portugalija), Directia de Asistenta Sociala si Medicala (Rumunija) ir Institute of Social Solidarity and Well Being: Social Mind (Graikija).

 

 

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti aukštesnį sveikatos priežiūros darbuotojų profesionalumą nelegalių narkotikų priklausomybės srityje nacionaliniu ir Europos lygiu.

Įgyvendinant projektą tikimasi pasiekti šiuos uždavinius:

  • Prisidėti prie neteisėtų narkotikų priklausomybės konsultavimo kompetencijų, susijusių su patikra, trumpa intervencija ir nukreipimu gydytis, tobulinimo ir reaguoti į esamus, kylančius ir augančius profesinio mokymo sektoriaus poreikius, sprendžiant priklausomybės specialistų trūkumą.
  • Suteikti nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes sveikatos srityje ir sudaryti sąlygas didinti žmogiškojo kapitalo pajėgumus ir sveikatos priežiūros darbuotojų įsidarbinimo galimybes.
  • Įgalinti švietimo įstaigų ir sveikatos priežiūros pramonės bendradarbiavimą, kad būtų parengtos reikšmingos rekomendacijos dėl priklausomybės įgūdžių rinkinio raidos ir susijusių darbo galimybių.

 

Tikslinę projekto grupę sudaro: sveikatos priežiūros specialistai pirminės sveikatos priežiūros sektoriuje, neturintys patirties gydant priklausomybę nuo narkotikų, ir (arba) gydytojai, norintys įsitraukti į priklausomybės sritį, kad patobulintų savo žinias ir įgūdžius, reikalingus siekiant įsidarbinti ir profesiniam tobulėjimui; priklausomybių specialistai (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, dirbantys nelegalių narkotikų vartojimo aplinkoje); profesinio švietimo mokytojai, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo srities ekspertai, profesinio švietimo įstaigos, socialinės priežiūros specialistai, tiksliniai politikos formuotojai.

Patvirtintas projekto biudžetas – 250 000 eurų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 28 mėnesiai (2022 m. lapkričio 1 d. – 2025 m. vasario 28 d.).

 

Šis spaudos pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, o Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už bet kokį jame pateiktos informacijos naudojimą.

Projektas „Profesinis mokymas nelegalių narkotikų priklausomybės srityje: sveikatos priežiūros specialistų aprūpinimas priklausomybės gydymo kompetencijomis ir metodais“ (CARE4SUD) (2022-1-LT01-KA220-VET-000086077).

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.