Profesinio mokymo programų modulių žemėlapis

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) Mokyklų veiklos plėtros skyrius parengė 2021–2022 mokslo metų profesinio mokymo programų modulių lokacinį žemėlapį. Jis skirtas bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 ir I–IV gimnazijų klasių mokiniams, planuojantiems rinktis jiems patrauklios profesinio mokymo programos modulį (-ius).

 

Žemėlapiu gali naudotis mokiniai, jų tėvai, pedagogai, atsakingi už mokinių ugdymą karjerai ir profesinį informavimą, klasių auklėtojai ir visi, norintys padėti jaunam žmogui planuoti jo profesinę ateitį, karjerą. Žemėlapyje nurodytos profesinio mokymo įstaigos, teikiančios profesinių programų modulinio mokymo paslaugas: jų buvimo vieta, kontaktai ir siūlomi profesinio mokymo programų moduliai.

 

Žemėlapis bus atnaujinamas prieš kiekvienus naujus mokslo metus pagal pateiktus profesinio mokymo įstaigų duomenis apie modulių pasiūlą.

 

Žemėlapio nuoroda

 

Lokacinio modulių žemėlapio reikalingumą padiktavo šie pagalbos mokiniui aspektai:

  • mokinio ir artimiausios profesinio mokymo įstaigos (PMĮ) lokacijų (atstumų) sugretinimas;
  • modulių pasiūla (visi viename žemėlapyje – galima rasti, kurios PMĮ siūlo modulius);
  • kelionės iki reikalingos PMĮ planavimas (individualaus ugdymo plano ir tvarkaraščio derinimas, laiko ir transporto planavimas);
  • pagalba ieškant PMĮ kontaktų (svetainės adresas, telefonai);

 

Dėl informacijos patikslinimo galima susisiekti su Deimute Plikšniene, NŠA Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininke el. paštu deimute.pliksniene@nsa.smm.lt

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.