Profesinio mokymo licencijavimas perkeliamas į elektroninę erdvę

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui formaliojo profesinio mokymo licencijavimą perkelti į elektroninę erdvę.

„Siekiant kuo didesnio viešojo valdymo skaitmenizavimo, į elektroninę erdvę perkeliamas profesinio mokymo licencijavimas, tai leis mažinti administracinę naštą verslui“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Nuo šiol nebebus išduodami popierinės formos licencijos ir jų dublikatai – jų išdavimas perkeliamas į elektroninę erdvę, licencijoms išduoti bus naudojama Licencijų informacinė sistema. Atsisakant licencijų dublikatų išdavimo nebelieka perteklinio reglamentavimo ir prievolės mokėti valstybės rinkliavą už dublikato išdavimą.

 

Formalųjį profesinį mokymą ir su profesiniu mokymu susijusią veiklą gali vykdyti juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją, kuri suteikia teisę vykdyti Licencijų registre juridiniam ar fiziniam asmeniui įrašytas formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius. Už licencijų išdavimą atsakingą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Licencija išduodama profesinio mokymo teikėjams, atitinkantiems programoje nustatytus materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių reikalavimus, įvertinus jų pasirengimą vykdyti numatytą veiklą.

Šiuo metu profesinio mokymo teikėjams yra išduota 315 licencijų vykdyti formalųjį profesinį mokymą, iš jų apie 60 moduliams.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.