Pristatytas mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Vakar, kovo 22 d., švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, jos patarėjas bendrojo ugdymo klausimais Arminas Varanauskas ir Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas pristatė etatinį mokytojų darbo užmokesčio modelį, kuris įsigalios nuo naujųjų mokslo metų pradžios. „Šis pokytis palies daugiau nei 30 tūkst. Lietuvos žmonių. Jaučiame didelę atsakomybę ir suprantame, kad atlyginimas yra viena jautriausių temų. Atlikę mokytojų atlyginimų tyrimą, pamatėme, kad mokytojų krūviai yra labai netolygūs. Didelė dalis mokytojų nesijaučia saugiai socialine (atlyginimo) prasme, yra priklausomi nuo svyruojančio pamokų skaičiaus. Norime, kad mokytojų gyvenimas pasikeistų gerąja linkme“, – kalbėjo J. Petrauskienė.

 

Įsigaliojus etatiniam darbo užmokesčio modeliui, mokytojų atlyginimai bus skaičiuojami nebe už atskiras valandas, kaip yra dabar, o už etatą – bus apmokamos ne tik pamokos ir su jomis susijusi veikla, bet ir kiti darbai, atliekami mokyklos bendruomenei. Rengiant modelį darbo grupėje dirbo ir mokyklų vadovai, ir mokytojų profesinių sąjungų atstovai.

 

Kas sudaro etatą

 

Pagal naująjį darbo užmokesčio modelį, mokytojo etatą sudarys 36 val. per savaitę darbo krūvis (1512 val. per metus). Pamokoms iš jų per metus bus skiriama iki 1008 val. (pradedantiesiems mokytojams – iki 756 val.). Kitas laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms. Šiuo metu 36 val. per savaitę dirba apie 2300 (tik 5 proc.) Lietuvos mokytojų. Naujasis modelis sudarys galimybę skaičiui padidėti iki 23 tūkst., t. y. dešimt kartų. Automatiškai daugumai mokytojų išaugtų ir jų darbo užmokestis, nes mažas krūvis lemia tai, kad kas trečias mokytojas uždirba 420 eurų (neto).

 

Kaip veiksmingai paskirstyti etatus ir mokytojų darbus pagal jų kompetencijas, spręs mokyklų vadovai. Etatai mokyklose taip pat bus planuojami pagal dalykus ir ugdymo programas, o atlyginimo dydis, kaip ir dabar, priklausys nuo mokytojo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Etatą sudarys trys dalys: kontaktinės valandos (pamokos, būreliai, konsultacijos, vadovavimas mokinių brandos darbams), nekontaktinio darbo valandos (pasiruošimas pamokoms, pasiekimų vertinimas) ir nekontaktinės valandos mokyklos bendruomenei (darbas su tėvais, vadovavimas studentų pedagoginei praktikai ir kiti mokyklos bendruomenei svarbūs darbai). Tiesa, nekontaktinių valandų, skirtų veiklai mokyklos bendruomenei, mokytojas gali ir neturtėti, jei turi daug kontaktinių valandų. Etato dydis visų dalykų mokytojams bus vienodas – dabar dažnai lietuvių kalbos ar matematikos mokytojai turi didesnį pamokų skaičius nei dailės ar muzikos mokantys jų kolegos. Etatas galės būti skaidomas – rekomenduojama ne smulkiau nei 0,25 etato. Taip pat mokytojas toje pačioje ar keliose mokyklose galės dirbti ir daugiau negu 1 etatu.

 

Šiuo metu mokytojo pamokų skaičius (analogiškai ir darbo užmokestis) keičiasi kiekvieną kartą prasidėjus naujiems mokslo metams ar naujam semestrui. Pagal naująją tvarką, jei mokytojui sumažės pamokų skaičius, bet bendras valandų skaičius nepasikeis, atlyginimas nemažės. Labiausiai atlyginimai augs tiems, kurių darbo krūvis iki šiol buvo mažas.

Jaunų mokytojų darbo pokyčiai

 

Pokyčiai laukia jaunų (iki 2 metų darbo stažo) mokytojų. Dvejų metų laikotarpis pasirinktas remiantis užsienio šalių patirtimi, taip pat tai yra kritinė riba – paprastai per šį laikotarpį jauni mokytojai galutinai apsisprendžia, ar nori toliau dirbti mokykloje, ar rinktis kitą darbo sritį. Taip pat dveji metai yra skiriami kvalifikacijai įgyti, jei į mokyklą ateina dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos.

 

Naujoje užmokesčio sistemoje atsiras pradedančiojo mokytojo etatas. Pradedantieji mokytojai galės daugiau laiko skirti profesiniam tobulėjimui, patirčiai perimti, vesti mažiau pamokų nei daugiau darbo patirties turintys kolegos. Planuojama, kad pirmuosius metus mokykloje dirbantis mokytojas už 36 val. uždirbtų apie 800 eurų bruto (t. y. 630 eurų neto).

 

Šiuo metu jaunų pedagogų skaičius Lietuvoje yra mažiausias Europoje. 2009 m. Lietuvoje dirbo 828 mokytojai iki 25 metų, šiemet tokių yra 237. O vyresnių mokytojų (iki 55 m.) skaičius auga: per tą patį laikotarpį nuo 7903 padidėjo iki 11 708. Todėl naujasis darbo užmokesčio modelis yra viena iš priemonių pritraukti į mokyklas jaunų pedagogų.

„Iki šiol atlyginimai nebuvo patrauklūs jauniems mokytojams, jiems paprastai mokyklos skirdavo mažą darbo krūvį. Pradėjus taikyti etatinį darbo užmokesčio modelį, jų etatą sudarys tas pats valandų skaičius – 36 val., tačiau pamokos sudarys ne daugiau kaip pusę darbo laiko. Kitas laikas bus skiriamas pasirengti pamokoms, profesiniam tobulėjimui, mokymuisi iš kolegų, kitiems papildomiems darbams“, – naujojo modelio privalumus jauniesiems mokytojams aiškino J. Petrauskienė.

O štai labiau patyrę mokytojai nekontaktines valandas išnaudos mokydami jaunesnius kolegas, metodinei veiklai.

 

Etatinis darbo užmokestis pradedamas taikyti dviem etapais: pradžia nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Iki to laiko mokyklų vadovai su mokytojais pagal mokyklos patvirtintą pareigybių sąrašą sudarys sutartis. Kiek etatų gali gauti konkreti mokykla, bus nustatoma lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, kurią nutarimu tvirtins Vyriausybė. Nuo naujųjų mokslo metų pradžios mokytojams, kurių darbo krūvis nesiekia 36 val. per savaitę, darbo krūvis gali būti didinamas priklausomai nuo atliekamų papildomų darbų. Pagal naująjį modelį, atlyginimai bus skaičiuojami visiems valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų, taip pat profesinių mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokytojams. Naujasis modelis bus baigtas 2019 m. rugsėjo 1 d. Iš viso mokytojų atlyginimams papildomai bus skirta 95 mln. eurų – tokia suma skiriama pirmą kartą nuo 1990 m.

Artimiausiu metu modelį įgyvendinantys teisės aktų projektai bus teikiami svarstyti Seimui.

 

Etatinio darbo užmokesčio naudą pajaus ir mokytojai, ir mokyklų vadovai, ir tėvai bei vaikai. Mokytojams bus atlyginama už visus darbus, ugdymo įstaigų vadovai galės lengviau pritraukti jaunus mokytojus, skaidriai planuoti žmogiškuosius išteklius, mokykloje ugdys bendradarbiavimo kultūrą, bus didesnė atsakomybė mokyklos bendruomenei. Vaikams ir jų tėvams atsiveria didesnio užimtumo po pamokų galimybė (būreliai, konsultacijos, galimybė atlikti namų darbų užduotis), bus sumažintas korepetitorių poreikis – mokymosi pagalbą vaikas gaus mokykloje, pedagogai daugiau laiko skirs bendradarbiavimui su tėvais.

Pristatyme dalyvavę mokytojai turėjo daug klausimų, į kai kuriuos iš jų atsakys šiuo metu rengiama skaičiuoklė, padėsianti mokytojams sužinoti tikslų savo atlyginimo dydį. Daugiau informacijos pedagogai ras šiuo metu kuriamame specialiame interneto puslapyje, numatytos „Mokytojo TV“ transliacijos, konsultacijos regionuose ir „karštoji“ telefono linija.

Pristatymo skaidres galite peržiūrėti čia.

Dešimt aktualiausių klausimų-atsakymų apie etatinį apmokėjimą rasite čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Aušra

    O kas žinoma dėl socialinio pedagogų atlyginimo? Niekas apie tai nekalba,o jie yra vieni iš mažiausių.