Pristatyta mokymo(si) priemonė

Audronė Gelžinienė
,
Šiaulių švietimo centro metodininkė

Kovo 15 d. vyko miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio susitikimas, kurio metu Šiaulių S. Daukanto gimnazijos mokytojas ekspertas Virginijus Navickas pristatė dar vieną naują mokymo(si) priemonę, skirtą būsimiems 11 (III) klasės mokiniams.

 

 

Leidinys yra parengtas pagal naują istorijos dalyko bendrąją programą. 2022 m. priimtoje programoje III–IV gimnazijos klasėms pabrėžiamas probleminis istorijos mokymas(is), susitelkiama į konkrečią istorinę problemą ir jos istoriškumą (kaitą). Ši mokymo(si) priemonė padės nuosekliai išsinagrinėti visą III gimnazijos klasės istorijos kursą ir ugdytis įvairias kompetencijas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.