Pristatoma nauja Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija: sudarytojai kviečia teikti pastabas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė naujos Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) koncepcijos projektą ir kviečia suinteresuotas organizacijas, visuomenės atstovus teikti savo pastabas ir pasiūlymus.

 

Naujoji NVŠ koncepcija turi padėti siekti strateginiuose švietimo dokumentuose keliamų tikslų, numatyti plėtros gaires, prisidėti prie NVŠ kokybės ir su ja siejamo finansavimo užtikrinimo.

 

Šalies strateginiuose švietimo dokumentuose – 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane, politinių partijų susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos 2021–2030 m. ir kituose, – NVŠ skiriama nemažai dėmesio įvardijant tiek esamas problemas, tiek ilgalaikius siekius. Nacionaliniame pažangos plane pažymima, jog būtina plėsti NVŠ veiklų prieinamumą, subalansuoti jų pasiūlą, kurti palankias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsitraukti į NVŠ veiklas, taip pat sudaryti daugiau galimybių mokiniams plėtoti kompetencijas STEAM mokslų kryptyse. Politinių partijų susitarime keliamas tikslas iki 2027 m. išplėsti NVŠ krepšelį ir sudaryti galimybes juo naudotis vaikams nuo 3 metų, prioritetą teikiant vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų arba turintiems individualių ugdymosi poreikių.

 

Visuomenės diskusijoms pateikiamame koncepcijos projekte patikslinta NVŠ apibrėžtis, nurodomos NVŠ ugdomos kompetencijos, kurios siejamos su atnaujintomis bendrojo ugdymo programomis. Projekte siūloma paankstinti NVŠ dalyvių amžių, t. y. valstybės ar savivaldybių lėšomis NVŠ dalyvauti galėtų ir vaikai nuo 3 metų, besimokantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Dabar NVŠ krepšelio finansuojamuose veiklose dalyvauja tik mokyklinio amžiaus vaikai.

 

Projekte skiriama dėmesio NVŠ prieinamumui ir kokybei – pateikiamos rekomendacijos švietimo teikėjams, savivaldybėms ir valstybei, aiškiau numatomos teikėjų, savivaldybių, valstybės atsakomybė už NVŠ veiklų planavimą, įgyvendinimą, kokybę, su kuria siūloma susieti NVŠ veiklų finansavimą.

 

NVŠ koncepcija bus įgyvendinama etapais, atsižvelgiant į valstybės strateginius dokumentus ir finansines galimybes. Siekiama, kad iki 2030 m. NVŠ naudotųsi 75 proc. visų šalies vaikų, dalyvavimas STEAM krypčių programose išaugtų iki 15 procentų, 50 savivaldybių galėtų pasiūlyti visų NVŠ krypčių programas. Taip pat siekiama, kad NVŠ dalyvautų bent 50 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų.

 

Su naujuoju projektu galima susipažinti čia. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki 2023 m. sausio 15 d. užpildžius apklausos formą.

NVŠ koncepcija paskutinį kartą buvo atnaujinta 2012 m.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Rita

    Kodėl tik besimokantiems pagal ikimokyklinio programą? Juk mažiukai ir taip pavargę po darželio. Kaip tik daug svarbiau finansuoti tiems, kurie darželio visai nelanko, kad būreliuose prie kolektyvo pasipratintų.
    Taigi visiems vienodai nuo 3 m. turėtų būti būreliai finansuojami – nesvarbu, ar ugdomi pagal ikimokyklinę (t.y., lanko darželį), ar ne.