Pripažįstame, kad yra kur tobulėti!

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė

Sausio 27–30 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams auklėtoja Albina Kumutaitienė, kineziterapeutė Rasa Razminienė ir aš, šio straipsnio autorė projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, kartu su partneriais iš Italijos, Graikijos, Norvegijos ir Turkijos dalyvavome pirmajame 2019–2021 m. „Erasmus+“ KA229 projekto „Aš esu unikalus“ („I am unique“) mokymo(si) renginyje, kuris vyko Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Cristal“ specialiojoje ugdymo įstaigoje Oradia mieste Rumunijoje. Visas projekte dalyvaujančias šešias Europos šalių ugdymo įstaigas vienija tai, kad jose ugdomi vaikai, turintys negalią ir/arba specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP).

 

Darželio-pradinės mokyklos direktorė Ramona Maria Vesa svečiams parodė įstaigos patalpas ir papasakojo, kaip ir kokia pagalba teikiama ugdytiniams. Kolegos rumunai mums išsamiai pristatė tris terapijas, taikomas darbe su negalią ir/arba SUP turinčiais vaikais: patirtinį teatrą (angl. experiential theatre), KADANS terapiją, grįstą šokio judesiais, ir sensorinį plaukimą (angl. sensorial swimming). Per veiklas susipažinome ir bendravome su specialistais, stebėjome jų sąveiką su vaikais, atkreipėme dėmesį į ugdomosiose veiklose ir sveikatinimo užsiėmimuose naudojamas mums nematytas priemones. Labai patiko, kad mokymai projekto dalyviams vyko žaismingai, buvo organizuotos teoriškai įgytų žinių praktinės įtvirtinimo veiklos, tikslingai atrinkta ir pateikta teoriją ir praktiką iliustruojanti vaizdo medžiaga ir kitos priemonės. Įgijome tvirtus pamatus naujų žinių plėtojimui ir taikymui darbinėje veikloje.

 

Per susitikimą partneriai taip pat pristatė savo ugdymo įstaigas, išsakė lūkesčius, susijusius su projektu, suplanavo būsimus darbus ir susitikimus bei išrinko projekto logotipą. Labai džiaugiamės, kad iš 33 atrankai pateiktų logotipų partneriai pasirinko vieną iš 8 mūsų pasiūlytų logotipų, kuris tapo oficialiu projekto logotipu.

 

Tikimės, kad dalyvaudami šiame projekte praturtėsime profesinėje srityje ir asmeninėje plotmėje, įgysime vertingų žinių ir įgūdžių, kaip dar labiau plėtoti negalią ir/ar SUP turinčių vaikų potencialą ir raišką.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.