Priešmokyklinukų „eTwinning“ projektas „Per mokslo kalnus“

Erika Steponaitienė
,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su manimi, priešmokyklinio ugdymo pedagoge Erika Steponaitiene, įgyvendino projektą „Per mokslo kalnus“. Projektas buvo vykdomas penkias savaites (gegužės 3 – birželio 4 d.) bendradarbiavimo platformoje „eTwinning“. Projekto partneriais tapo Šiaulių „Gytarių“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir jų priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Ingrida Tuomėnienė.

 

Projekto tikslas – tyrinėjant, eksperimentuojant, pasitelkus jusles, mąstymą, vaizduotę pažinti vandens būsenas, oro savybes, vaivorykštės spalvas, o taip pat užmegzti draugiškus santykius su partnere-mokykla, patobulinti socialumo, komunikavimo, iniciatyvumo kompetencijas. Visos veiklos apėmė penkias STEAM akronimo raides. Projekto metu mokiniai buvo kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti ir vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų) kontekste.

 

Ugdytiniai susipažino su trimis vandens būsenomis: kieta, skysta, dujomis. Vaikai per patirtį įsisavino, kad šaldamas vanduo virsta ledu, o kaitinamas vanduo virsta vandens garais. Taip pat eksperimentuodami įsitikino, kad vanduo tirpina kai kurias medžiagas. Ugdytiniai sužinojo, kad oras, kaip ir visi kiti kūnai, skysčiai ir dujos turi masę, t. y oras sveria. Priešmokyklinukai atliko eksperimentus: „Ledinė žvejyba“, „Kur greičiau ištirps ledo kubeliai?“, „Tirpsta-netirpsta“, dalyvavo „Kahoot“ viktorinoje „Per mokslo kalnus“, žaidė projekto partnerės pasiūlytus žaidimus Wordwall.net aplinkoje, mokėsi naudotis QR kodų skaitytuvo programėle, priėmė inžinerinius iššūkius. Bendradarbiavimo projekto „Per mokslo kalnus“ galutinis rezultatas – sukurta elektroninė projekto idėjų knygutė Book Creator interneto svetainėje. Projekto veiklos buvo vykdomos tiek klasės, tiek lauko erdvėse. Pasitelkiant STEAM idėjas buvo sudarytos sąlygos vaikams ugdytis problemų sprendimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, tyrinėjimo ir kt. įgūdžius ir gebėjimus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.