Priešmokyklinukai įgyvendino eTwinning projektą „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“

Erika Steponaitienė, Viktorija Krivickaitė
,
priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai kartu su mumis, priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis Erika Steponaitiene ir Viktorija Krivickaite, įgyvendino projektą „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“. Projektas buvo vykdomas aštuonias savaites bendradarbiavimo platformoje „eTwinning“. Projekto partneriais tapo Šiaulių „Gytarių“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir jų priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Ingrida Tuomėnienė.

 

Projekto tikslas – STEAM dalykų integracija į ugdomąjį procesą, vaikų kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas. Projekto metu vaikai dalyvavo pedagogių parengtose meistriškumo pamokėlėse, kurių metu įgyvendino STEAM idėjas, pasitelkdami „Lego“ kaladėles. Veiklų metu buvo skiriamas dėmesys kiekvienai STEAM akronimo raidei. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinukai dalyvavo pirmoje mokytojų parengtoje meistriškumo pamokoje – mokslas su „Lego“ ir atliko tokias akronimo mokslas (science) veiklas: statė eskimų žiemos būstą (iglu) ir susipažino su vandens būsenomis – skysta, kieta, garai bei temperatūros matavimo prietaisais – termometrais; sukūrė LEGO augalų augimo modelį ir išsiaiškino, kad sėklos dygimą sąlygoja tokie veiksniai kaip šiluma, vanduo, oras. Antroji mokytojų parengta meistriškumo pamoka apėmė technologijų panaudojimą ir internetinių įrankių integravimą ugdymo procese (technologies akronimas). Ugdytiniai išbandė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Erikos Steponaitienės sukurtą žaidimą „Daugiau negu, mažiau negu“ Wordwall.net aplinkoje ir mokėsi palyginti skaitmenis, pažinti matematinius ženklus „daugiau“, „mažiau“, „lygu“. Vaikų kalbiniams gebėjimams ugdyti buvo pasitelkti planšetiniai kompiuteriai bei juose įdiegta programa ChatterPix Kids. Projekto veiklų ugdymo turinio atskleidimui, diferencijavimui, vaizdumui pedagogės pasitelkė išmaniąsias priemones – Smart lentą ir Smart Notebook programą, planšetinius kompiuterius, edukacines bitutes Bee-Bot. Taip pat progimnazijos priešmokyklinukai projekto metu priėmė inžinerinius (engineering) iššūkius ir dalyvavo mokytojų parengtose meistriškumo pamokose – inžinerija su „Lego“. Ugdytiniai iš „Lego“ kaladėlių pastatė vandens kaskadą ir eksperimentuodami aiškinosi, kaip vandens srovė gali priversti suktis ratą. Ne mažiau įtraukiantis inžinerinis iššūkis – tilto konstravimas iš „Lego“. Statant tiltus vaikai sužinojo, kas yra tiltas, domėjosi jų tipais, konstrukcinėmis dalimis. „Lego“ kaladėlės buvo pasitelktos įgyvendinat ir dar vieną – ketvirtą projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“ meistriškumo pamoką – menai su „Lego“, kuri apima (arts) akronimą. Ugdytiniai buvo kviečiami išlaisvinti savo kūrybiškumą ir pasinerti į „Lego“ meno pasaulį. Priešmokyklinukai išbandė štampavimo „Lego“ kaladėlėmis techniką ir sukūrė kūrybinius darbus, o taip pat įgijo naujos patirties ir patyrė nuostabos jausmą kurdami šešėlių teatrą iš „Lego“ kaladėlių ir vaidindami spektaklį „Legolendas“. Pati paskutinioji STEAM akronimo raidė – M, tai matematika (mathematics) ir paskutinioji eTwinning projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“ meistriškumo pamoka. Pedagogės, vesdamos matematikos projektines veiklas su „Lego“, įsitikino, kad „Lego“ – puikus būdas vaikams išaiškinti matematiką. Priešmokyklinukai, panaudodami „Lego“ konstruktoriaus kaladėles, mokėsi atpažinti skaitmenis, juos suvokti, mokėsi atlikti sudėties ir atimties veiksmus.

Erikos Steponaitienės nuotraukos

Bendradarbiavimo projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“ galutinis rezultatas – sukurtos elektroninės projekto veiklų knygutės Book Creator internetinėje svetainėje. Projektinės veiklos buvo vykdomos tiek klasės, tiek lauko erdvėse. Pasitelkiant STEAM idėjas buvo sudarytos sąlygos vaikams ugdytis problemų sprendimo, kūrybinio mąstymo, pažinimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kt. įgūdžius ir gebėjimus.

 

E-knygučių nuorodos:

Erikos Steponaitienės knygelė

Viktorijos Krivickaitės knygelė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.