Prieš įgyvendindami svajonę turime išmokti skraidyti

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla balandžio 12-ąją paminėjo Tarptautinę aviacijos ir kosmonautikos dieną. Ją paminėti paskatino tai, kad mokykla pavadinta vienintelio Lietuvos kosmonauto, lakūno bandytojo Rimanto Stankevičiaus, kuris baigė mūsų ugdymo įstaigą, vardu.

 

Minėdami šią dieną, mokytojai į dalykų pamokas integravo aviacijos ir kosmonautikos temą, parinko įvairiausius mokymo būdus ir metodus. Pamokose mokiniai piešė, dainavo, žaidė imitacinius-kūrybinius žaidimus, skaičiavo, rašė, diskutavo, žiūrėjo filmus aviacijos ir kosmonautikos tema. Lietuvių kalbos pamokose mokiniai skaitė ir deklamavo eilėraščius, rinko žodžius, susijusius su aviacija ir kosmonautika, o užsienio kalbų pamokose vertė tekstus, atliko testus, įvairias užduotis, susipažino su aviacijos istorija. Per matematikos pamokas mokiniai sprendė uždavinius, susijusius su judėjimu ir laiku, o atsakymų skaičiai buvo susiję su aviacijos ir kosmonautikos datomis. Integruotos matematikos pamokos suteikė naujų faktų, žinių ir sudarė sąlygas prisiminti matematinius skaičiavimus. Per dailės pamokas buvo piešiami piešiniai „Arčiau žvaigždžių“, „Lakūnas – mano didvyris“, „Virš Žemės“ ir t. t., mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmus „Lemties kilpa“, „Top 10. Kosmosas“, analizavo laidą „Kaip tapti kosmonautu?“. Dorinio ugdymo pamokose mokiniai diskutavo apie R. Stankevičiaus aukos kainą.

 

Mokykloje jau yra mokinių, ketinančių susieti savo ateitį su aviacija, kosmonautika. Taigi gauta informacija ir patirtis per netradicines pamokas nulemia tolesnį mokinio gyvenimo kelią. Mokykla – tai lyg starto aikštelė naujam skrydžiui, lyg oro uostas. Čia vieni ramiai laukia savo skrydžio, kaupia žinias, tam mokosi ir ruošiasi. Kiti jau stovi ant pakilimo tako ir tuoj pakils. Liko tik paskutinis patikrinimas prieš skrydį…

 

Vilija Brusokienė

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagr. m-klos matematikos vyresn. mokytoja

Nijolė Birštonienė

Geografijos vyresn. mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.