Priemonės gamtamoksliam ugdymui keliauja į mokyklas

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

 

Mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Siekiant, kad visos „Gamtamokslinės spintos“ priemonės kuo greičiau ir lengviau būtų naudojamos, rengiami pamokų veiklų 27 aprašai. Šie aprašai – tai išsamūs patarimai mokytojui, nusakantys gamtamokslių tyrimų žingsnius ir procedūras, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Aprašai bus paskelbti projekto duomenų perdavimo svetainėje „Vedlys“.

 

Aprašus parengė dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė ir mokytoja ekspertė Jurgita Blažienė. Autorės tikisi, kad parengti veiklų aprašai ir „Gamtamokslinės spintos“ turinys taps neatsiejama gamtamokslio ugdymo pradinėje mokykloje dalimi ir skatins vaikus nuo pirmų dienų mokykloje domėtis gamtos mokslais. Jos siūlo „Gamtamokslinės spintos“ priemonėms mokyklose rasti patalpą, kuri būtų prieinama visiems pradinių klasių mokytojams. Šioje patalpoje mokytojai ne tik rastų priemones, bet ir galėtų pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan.

 

Nuotraukose aprašų rengėjos dr. R. Makarskaitė-Petkevičienė ir mokytoja ekspertė J. Blažienė

Renatos Česnavičienės nuotraukos

 

Mokykloms tenka rūpestis „Gamtamokslinę spintą“ nuolat papildyti, atnaujinti. Tai nauji iššūkiai ir mokyklai, ir mokytojams. Tačiau tikėtina, kad mokytojams, įsitraukusiems į tiriamąją veiklą ir patyrusiems, kaip jų mokiniai išgyvena atradimo džiaugsmą, šie sunkumai nebus dideli.

Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Tam bus panaudota 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa). Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.

 

Projektą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

 

Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

Jurgita Blažienė, mokytoja ekspertė

Dalia Lėckaitė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.