Pratęsti mokslo metai pasipildė įdomiomis ir prasmingomis veiklomis

Jolanta Kvedarienė

Radviliškio Lizdeikos gimnazija – vienintelė iš Radviliškio ugdymo įstaigų, priklausanti UNESCO asocijuotų mokyklų tinklui. UNESCO asocijuotų mokyklų mokytojai ir mokiniai pagrįstai didžiuojasi būdami pasaulinio UNESCO tinklo nariais. Priklausymas šiai organizacijai sudaro mokytojams galimybę dalyvauti bendruose švietimo projektuose ir dalytis patirtimi su kolegomis iš viso pasaulio, o mokiniams galimybę prisiimti atsakomybę ir stiprinti įvairius įgūdžius, padedančius pasirengti brandžiam pilietiškumui. Asocijuotos mokyklos gerina ugdymo turinį mokykloje ir plėtoja dalyvavimo metodus mokymo ir mokymosi procesuose. Savo tikslams pasiekti UNESCO kuria ir skleidžia mokymo priemones, naujienlaiškius, kitas publikacijas.

 

Paskutinę mokslo metų savaitę Lizdeikos gimnazijos UNESCO grupės nariai organizavo veiklas, susijusias su darnaus vystymosi tikslais, globalaus pilietiškumo švietimu ir vieningos gimnazijos bendruomenės požiūrio formavimu, leidžiančiu kiekvienam nariui ugdyti vertybes, įgūdžius ir žinias, reikalingas aktyviai prisidėti prie tvarios taikos ir vystymosi, skatinant bendruomeniškumą ir pasirengimą veiksmingai spręsti XIX a. iššūkius.

Pirmoji savaitės diena gimnazijoje buvo skirta tarptautinio projekto „Global Education Goes Local“ ir globaliojo švietimo veikloms plėtoti savo bendruomenėse. „Pasaulio piliečių akademijos“ nariai kvietė mokinius nagrinėti interneto daromą įtaką žmogui ir priklausomybę keliančias veiklas. I–II gimnazinių klasių mokiniai susitiko su „Pasaulio piliečių akademijos“ vadove Indre Augutiene, viena iš darbuotojų Solveiga ir mokine savanore. Per užsiėmimą mokiniams aiškinta, kodėl svarbu gebėti į(si)vertinti naudojimo internetu įpročius, taip pat buvo aptarti besaikio naudojimosi internetu keliami iššūkiai, mokytasi valdyti internete praleidžiamą laiką. Mokiniai buvo supažindinti su naujai sukurtu internetiniu įrankiu, leisiančiu jaunimui savarankiškai įsivertinti ir valdyti savo laiką, praleidžiamą internete.

Tą pačią dieną Tomas Tradišauskas (VšĮ „Žiedinė ekonomika“) III klasių mokinius supažindino su žiedinės ekonomikos ir aplinkosaugos tvarumu. Paskaitoje aptarta žiedinės ekonomikos svarba. Per praktinius užsiėmimus mokiniai atliko užduotis, pristatė veiklas, susijusias su pagrindinėmis problemomis, su kuriomis susiduria atliekų srautas. Aptarti pagrindiniai taršos šaltiniai mūsų šalyje ir vietovėje bei pasiūlyti galimi sprendimo būdai.

 

Antradienio vakaras „nusidažė“ žaliai. Vienas iš šio vakaro tikslų – vieningos gimnazijos bendruomenės tinkamo požiūrio į vartotojiškumo mažinimą, bendruomeniškumo stiprinimą, sveikos ir darnios bendruomenės kūrimą formavimas. Žalia – sveikatos, harmonijos, taikos spalva. Šį vakarą tėvai, mokytojai, mokiniai nestokojo išradingumo ne tik puošdamiesi patys, bet ir išradingai ruošdami savo stalą, gamindami vaišes (žalias, sveikas, ekologiškas), kuriomis labai smagu buvo pavaišinti savo kaimyną, pristatyti receptą. Vakaras buvo apipintas muzikiniais kūriniais, turinčiais „žalio atspalvio“, bendrai piešiamu žaliu paveikslu ir tekstais, skaitytais iš žalių knygų. Gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė išreiškė viltį visiems kartu puoselėti ir saugoti gražią lizdeikietišką tradiciją – Žaliąjį vakarą.

 

Trečiadienį net 14 gimnazistų komandų dalyvavo darnaus vystymosi tikslų medžioklėje Radviliškio mieste. Gimnazistams buvo pateikta 17 siekių, susijusių su tarptautine ateities plėtra. Šiuos siekius suformulavo Jungtinės Tautos, propaguodamos tarptautinius darnaus vystymosi tikslus. Suformuluotus 17 tikslų kiekvienai komandai reikėjo susieti su Radviliškyje esančia organizacija ar objektu, jį surasti ir prie jo nusifotografuoti. Teisingai sudėtas maršrutas sudarė per 7 km. Mokiniai turėjo galimybę keliauti tiek pėsčiomis, tiek dviračiais. Tik 3 gimnazistų komandoms pavyko įveikti visus iššūkius. Tai buvo ne tik žinių, bet ir ištvermės patikrinimas. Rezultatai apibendrinti ir finalininkai apdovanoti per Padėkos dieną.

 

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos UNESCO ir tarptautinio projekto „Global Education Goes Local“ darbo grupių nariai nuoširdžiai džiaugiasi pavykusiomis, prasmingomis veiklomis, į kurias geranoriškai ir aktyviai įsitraukė visa bendruomenė, nuolat bendradarbiaudama, palaikydama, siūlydama idėjas.

Mes sakome, kad pokyčiai bendruomenėje keičia pasaulį. Būkime vieningi, pilietiški, darnūs ir bendruomeniški!

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.