Pratęsiama registraciją į projektą „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“ (MOST)

„Edu Vilnius“ kartu su Vilniaus universitetu kviečia Lietuvos mokyklas ieškoti energijos taupymo sprendimų ir jungtis į tarptautinį projektą „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“ (MOST).

 

Projekte kviečiamos dalyvauti Lietuvos mokyklų komandos , kurios norėtų įgyvendinti mokyklos bendruomenės projektines veiklas savo mokyklose. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti kelios komandos. Iš vienos klasės gali dalyvauti kelios komandos. Vienas mokytojas gali vadovauti kelioms komandoms. Komandą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 10 mokinių, 5 bendruomenės nariai (tėveliai, aktyvūs vietos bendruomenės nariai, verslininkai, mokslininkai ar kt.) ir bent vienas mokytojas iš mokyklos. Mokinių amžius neribojamas.

Šios veiklos esmė – apjungti mokyklos ir vietos bendruomenės idėjas, žinias, patirtį ir sugalvoti energijos
taupymo sprendimą artimoje aplinkoje (pvz. mokykloje).

Spauskite ir sužinokite daugiau apie mokyklos-bendruomenės projektinę veiklą.

Ko galite tikėtis prisijungę prie projekto MOST?

 

  • Įgyvendinant suplanuotą veiklą ir esant poreikiui – konsultacijas su ekspertu/mokslininku;
  • Mokyklos komanda savo projektinės veiklos įgyvendinimui gali gauti priemonių už 190 Eur (jei mokykla įgyvendins kelis projektus, kiekvienos veiklos įgyvendinimui gaus po 190 Eur). Vilniaus universitetas pasirašys sutartį su projektinę veiklą įgyvendinsiančia mokykla ir per viešąjį pirkimą nupirks reikiamas Priemones mokyklos gaus rugsėjo mėnesį. Bus perkamos tik trumpalaikio naudojimo priemonės (trumpalaikis turtas, medžiagos, kanceliarinės prekės, kurių sunaudojimą mokyklos komandos projektinių veiklų įgyvendinimui galima pagrįsti).
  • Visos mokyklų komandos bus pakviestos į baigiamąjį renginį 2022 m. rudenį pristatyti savo projektų. Visos komandos bus apdovanotos diplomais, o geriausi projektai – prizais.

Registracija ir svarbios datos

 

  • Mokyklų komandas, norinčias dalyvauti projekte MOST, kviečiame registruotis į projektą. Registracijos forma. Registracija pratęsiama iki 2022 birželio 14 d. arba kai užsiregistruos 40 komandų.
  • Mokyklų komandos pasirašo sutartis su Vilniaus universitetu ir pateikia reikalingų priemonių projektinei veiklai poreikį iki 2022 birželio 24 d.

Detali informacija apie dalyvavimo sąlygas tarptautiniame projekte „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“.

Kontaktai kilus klausimams

 

Vilniaus universitetas: sutarčių pasirašymas su mokyklomis, priemonių kompensavimo klausimai, tarpininkavimas pakviečiant ekspertą/mokslininką į mokyklą. Eglė Jasutė, Egle.jasute@fsf.vu.lt.

Edu Vilnius: mokyklų komandų registracijos ir dalyvavimo, įgyvendintų projektinių veiklų pateikimo klausimai. Rūta Mazgelytė, ruta.mazgelyte@vilnius.lt

Projekto „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“ (MOST)  tikslas yra apjungti mokyklas ir bendruomenes (šeimas, mokslininkus, piliečius, verslininkus ir kt.) sprendžiant aplinkosaugos problemas atliekų tvarkymo (2021 m.) ir energijos taupymo (2022 m.) srityse bei ieškant būdų, kaip savo bendruomenėje galima ieškoti tinkamiausių sprendimų. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Projektą įgyvendina 23 institucijų iš 10 Europos šalių konsorciumas. Projektą koordinuoja Fraiburgo ugdymo mokslų universitetas, Lietuvoje projekto partneriai yra Vilniaus universitetas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

 

Organizatorių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.