Prasmingi susitikimai

Laima Vaičiūnienė
,
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagr. m-klos bibliotekos vedėja

Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkai rinkosi į dviejų dienų susitikimus, kuriuos organizavo šio būrelio pirmininkė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė. Pirmoji susitikimų diena prasidėjo Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje. Į susitikimą atvyko Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji pasveikino susirinkusiuosius, palinkėjo sėkmės profesinių siekiamybių veikloje, aptarė bibliotekų ataskaitų teikimą automatizuotam LIBIS bibliotekų statistikos moduliui ir kitus bibliotekininkams svarbius dalykus.

 

Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkų būrelio pirmininkė Snaigė Raguckienė kalbėjo apie tai, kaip sudėtinga būti šiuolaikišku bibliotekininku: kūrybiškai nusiteikusiu, išradingu, negailinčiu savo laiko ir idėjų. Pagrindinis mokyklos bibliotekininko veiklos tikslas – dalyvauti ugdymo procese, padėti mokiniams integruotis į informacinę visuomenę, ieškant naujų darbo formų ir būdų. Pirmininkė pastebėjo, kad veiklos rezultatai priklauso ne vien tik nuo bibliotekininko. Susitikimo pabaigoje dalyvės buvo pakviestos į Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje eksponuojamą edukacinę parodą apie Aną Frank. Parodos gidais buvo tarptautiniais sertifikatais jau apdovanoti gimnazijos mokiniai savanoriai Toma Saltonaitė, Dominykas Slušnys, Mantas Dambauskas. Įdomiai, drąsiai, informatyviai pristatyta paroda sukėlė diskusiją, norą išsakyti savo nuomonę.

 

Antrasis susitikimas vyko Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, kuri pakeitė nusistovėjusius bibliotekų veiklos principus. Ji tampa vis stipresnė, dinamiškesnė, sparčiai tobulėjanti, neabejinga naujiems socialiniams ir ekonominiams reiškiniams, demografinių pokyčių svarbai, bendruomeniškumui, įtraukties, patirties kaupimo, naujų paslaugų kūrimo klausimais. Apie tai papasakojo bibliotekos direktorės pavaduotoja Jūratė Dudkienė, vyresnioji bibliotekininkė Vaida Juselytė, kultūrinės veiklos vadybininkė Daiva Bepirštienė, vyriausioji bibliotekininkė Aušra Rutkauskienė. Akivaizdus ir konkretus palyginimas: bibliotekos kraštotyrinė veikla anksčiau ir dabar. 1988 m. pakakdavo kortelėje aprašyti spaudoje skelbtą straipsnį, tą kortelę įdėti į kraštotyrinę kartoteką, nusifotografuoti šalia katalogo ir tuo puikuotis, pavadinant dideliu darbu. To nepalyginsi su dabartine veikla – bibliografė, kraštotyrininkė Loreta Skinkienė pasakojo apie interneto portalą, virtualaus Marijampolės krašto informacijos viešinimo kanalą „Noriu žinoti“, apimantį tradicines ir netradicines žinių, sukauptos informacijos ir sukurtų produktų pateikimo bazes. Portalas noriuzinoti.lt skirtas visiems besidomintiems praeitimi, dabartimi ar net ateitimi. Čia kaupiama įvairialypė informacija, perteikta ir tekstine, ir vaizdine ar netgi vaizdo medžiaga. Šiuolaikinėmis technologijomis kuriami vaizdai portale „Noriu žinoti“ patraukliai stebina, verčia įsimylėti savo kraštą, paveldą ir, žinoma, žavėtis bibliotekininkų išradingumu.

 

Po susitikimo sustiprėjo noras padėti kitiems, galimybė kasdien sužinoti ką nors naujo, nuolat mokytis, tobulėti, galimybė pačiam sau pasakyti: „Aš galiu daugiau… Aš žinau daugiau… Aš atiduodu daugiau…“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.