Prasmingai švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo ir darželio 42-ąjį gimtadienį!

Yra planetoj žalias lopinėlis,

Kurio padangėj saulė glosto – lietuviškai,

Lietūs lyja – lietuviškai,

Miškai ir upės kalba – lietuviškai.

 

Zita Čepulytė

 

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, belaukiant Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ organizuotas respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo projektas ir virtualių kūrybinių darbų paroda „Nupinsiu aš Lietuvai tautinę juostą“.

 

Tautinės juostos – vienos seniausių lietuvių audinių. Jos buvo rinktinės, pintinės, vytinės, kaišytinės, priklausomai nuo paskirties, pločio. Visų grupių ugdytiniai piešė, aplikavo, konstravo, dėliojo tautines juostas, panaudodami įvairias dailės raiškos priemones, antrines žaliavas. Per projektą ugdytiniai pažino kultūros paveldą, ugdė tautiškumą, pilietiškumą, kūrybinius ir meninius gebėjimus per STEAM veiklas. Tautinėmis juostomis papuošėme darželio vardinį – gimtadienio – medį. Medį, salę, įstaigos langus kūrybiškai apipavidalino ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aiva Žvirblienė ir Aušra Lagunavičienė. Virtualią kūrybinių darbų parodą parengė mokytoja Jurgita Stirbienė.

 

Mūsų lopšelyje-darželyje Lietuvos valstybės atkūrimo diena – didelė šventė ugdytiniams, mokytojams, tėvams ir visai bendruomenei!

Vasario 15 d. priešmokyklinės grupės „Aušrinė“ ugdytiniai, pasipuošę tautiniais kostiumais ir su trispalvėmis rankose, rinkosi į salę paminėti svarbios mūsų tėvynei, Lietuvai, datos – Vasario 16-osios. Visą bendruomenę pasveikino darželio direktorė Silvija Sipavičienė, pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičienė. Tradicinis įstaigos renginys prasidėjo J. Marcinkevičiaus eilėmis „Tai gražiai mane augino“. Iškilmingai Lietuvos himną giedojo priešmokyklinės grupės „Aušrinė“ ugdytiniai ir svečiai, mūsų socialiniai partneriai – Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojos Rasa ir Gražina. Grupė ugdytinių (pasakorių) pasekė legendą apie Gedimino pilį, pasakojimus įprasmino iliustruodami savo kūrybiniais darbais – piešiniais. Buvo prisiminta Lietuvos istorija, kuomet vaidilutės saugodavo šventąją ugnį. Mergaitės, pasipuošusios baltais lino drabužėliais, šoko šokį „Avelės“ ir kt. Šventėje drauge su vyriausiais draugais dalyvavo skaitovai iš ikimokyklinio ugdymo grupių „Lietutis“ (2–3 metų vaikai), „Lašas“ (3–4 metų vaikai), „Debesėlis“ (3–4 metų vaikai), „Vaivorykštė“ (4–5 metų vaikai), „Vėjūnė“ (5–6 metų vaikai), „Saulutė“ (4–6 metų vaikai). Jauniausieji per visą šventę kūrė darbus: tapė, konstravo, aplikavo, žaidė.

 

Darželio 42-ojo ir Lietuvos gimtadienio proga visus renginio dalyvius nuotoliniu būdu sveikino grupių „Debesėlis“, „Žvaigždelė“, „Spindulys“ ugdytiniai. Džiugiai nusiteikę žiūrėjome vaikų drauge su menų pedagoge Joana Tėvelyte sukurtą „stop kadro“ animaciją pagal dainą „Išpuošime Lietuvą“: grupės „Vėjūnė“ filmas čia, grupės „Žvaigždelė“ filmas čia, grupės „Aušrinė“ filmas čia, grupės „Saulutė“ filmas čia.

Daug gražių, skambių dainų apie Lietuvą, gimtinę, gamtos grožį atliko ugdytiniai, kuriuos parengė muzikos mokytoja Lijana Neverauskienė.

Renginio vedėjos, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Šalčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Utkaitė, priminė visiems Lietuvos kelią į nepriklausomybę, tautinius simbolius. Tiesiogine transliacija rūpinosi menų pedagogas per judesį Gediminas Mažeika.

 

Darbo grupės „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms, atmintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“ („Kartos“) mokytojai pasipuošė vaikų kurtomis rankinėmis (pagamintomis plėtojant STEAM, panaudojant antrines žaliavas), išpuoštomis Lietuvos trispalvės spalvomis, ir pasiūlė visoms grupėms pasigaminti tokias rankines.

Visus pradžiugino trispalvis desertas – trispalvė želė – su šalia pateiktu receptu savarankiškai pasigaminti namuose.

 

Šiame renginyje ugdytiniai puoselėjo kultūros paveldą, ugdė tautiškumą, pilietiškumą, kūrybinius, meninius, socialinius, pažinimo gebėjimus, drauge kūrybiškai veikdami per STEAM veiklas. Didžiuojamės savo įstaigos šūkiu: „Augti, mylėti, draugauti ir kurti drauge!“. Visada džiugu laiką leisti linksmai ir prasmingai.

 

Darbo grupė „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms, atmintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“, direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičienė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.