Prasminga pamokų „Gėris ir blogis“ integracija

Živilė Leinartienė
,
anglų kalbos mokytoja
Laimutė Skyrienė, Raimonda Linkevičienė
,
dorinio ugdymo mokytojos

Kovo mėn. per dorinio ugdymo pamokas Šiaulių „Juventos“ progimnazijos septintokai analizavo konflikto ir patyčių skirtumus, stebėjo filmą „Blogis“. Dirbdami grupėse, aptarė pagrindinius filmo personažus ir jų vaidmenis patyčių situacijose. Skaitė Švento Rašto ištraukas apie gėrį ir blogį. Diskutavo, ar įmanoma šiais laikais blogį nugalėti gerumu (palaimintasis arkivyskupas J. Matulaitis (1871–1927) – „Blogį nugalėk gerumu“).

 

Anglų kalbos pamokose mokiniai gilinosi į filmo herojaus Erik Ponti gyvenimo tragiškumą, aptarė patiriamas patyčias, kurios jį persekiojo namuose ir mokyklose. Buvo akcentuojama kantrybė, vidinė Eriko branda, tikslų ateičiai išsikėlimas, gebėjimas užmegzti ir palaikyti draugystę, besikeičiančios vertybės. Septintokai sukūrė šešių žodžių istorijas, kuriose atsispindėjo jų nuomonė apie filme nagrinėjamas temas (beje, pirmasis šešių žodžių istoriją parašė garsusis amerikiečių rašytojas Ernestas Hemingvėjus, kurio pasakojimas buvo toks: „For sale: baby shoes. Never worn.” (liet. „Parduodami kūdikio bateliai. Nenešioti.“)

 

 

Septintokai irgi tapo rašytojais: „The abused one becomes the abuser“ (liet. „Nuskriaustasis tampa skriaudėju“), „A brave boy who was never brave“ (liet. „Drąsus berniukas, kuris niekada nebuvo drąsus“), „A melody that was finally heard“ (liet. „Melodija, kurią pagaliau išgirdo“), „I was born, but never lived“ (liet. „Gimiau, bet niekada negyvenau“).

 

Džiaugiamės jautriu ir prasmingu mokinių darbu.

„Juk blogis nedygsta iš žemės, vargas nesprogsta iš dirvos“ (Job 5,6). 17 „Žmogaus gerumas daro jam pačiam gera, o negailestingas žmogus daro sau žalą (Pat 11, 17).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.