Prasminga ir unikali vaikų konferencija

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto konferencijos organizatoriai

Tai konferencija, skirta birželio 1-ąją dieną minimai Tarptautinei vaikų gynimo dienai, primenant visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises, kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką Lietuvos visuomenę.

 

Konferencijos idėja prieš šešerius metus gimė Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institute ir susilaukė didžiulio Lietuvos moksleivių ir jų mokytojų dėmesio, aktyvumo, palaikymo ir šiltų atsiliepimų. Todėl nuspręsta toliau kurti inovatyvias tradicijas ir erdvę prasmingam mokslo, švietimo įstaigų ir visuomenės bendradarbiavimui.

 

Tikslas: vaiko teisių įgyvendinimas. Konferencijoje patys vaikai, atstovaudami save, savo interesus, praktikoje realizuoja Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį, kur numatyta, kad „vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, garantuojama teisė laisvai jas reikšti visais su juo susijusiais klausimais“. Kitas konvencijos straipsnis įtvirtina vaiko teisę reikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais, todėl konferencijoje įvairaus amžiaus vaikai, nuo ikimokyklinukų iki gimnazistų, kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis atkreipia suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį, išreikšdami, ką jie mąsto, kaip jie mato aplinkinį pasaulį, kuo gyvena, kas jiems rūpi, kas kelia nerimą.

 

Renginio partneriai. Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su ilgamečiais partneriais – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, VO „Gelbėkit vaikus“, Artūro Noviko vokaliniu ansambliu „Color Jazz“, kitais rėmėjais; judesio pertraukėlėmis kasmet džiugina Edukologijos ir socialinio darbo instituto absolventas – choreografas Paulius Šinkūnas su savo mažuoju sūneliu Benu.

 

Renginio formatas. Ankstesnesnių konferencijų turinį sudarė vaikų pranešimų ir piešinių konkursai iš anksto paskelbta tema: pranešimų konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos vaikai nuo 6 iki 18 metų, piešinių konkurse – nuo 3 iki 18 metų. Siekiama skatinti vaikų pilietinę drąsą ir aktyvumą atsakingai išsakant savo nuomonę, puoselėti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą. Šių metų renginio naujovė – vaikų vaizdo klipų konkursas, suteikiantis galimybę pasisakyti vaikų grupei (pvz., klasei, mokyklai, dienos centrui, komandai, neformaliai grupei, keliems vaikams ir pan.), išreiškiant savo nuomonę skaitmeninėmis vizualinėmis priemonėmis. Konkurse gali dalyvauti vaikų grupės nuo 12 iki 18 metų. Visų trijų konkursų nuostatus ir daugiau informacijos galite rasti konferencijos puslapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

 

Renginio dalyviai. Per šešerius metus dalyvių geografija plėtėsi: konferencijoje dalyvavo vaikai ir pedagogai iš įvairiausių Lietuvos miestų ir rajonų progimnazijų, mokyklų-darželių, profesinio rengimo centrų – Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Vilkaviškio, Tauragės, Ukmergės, taip pat Marijampolės ir Prienų, Trakų, Lentvario, Širvintų, Žemaičių Naumiesčio ir Šalčininkų, Jurbarko rajono ir Raseinių rajono. Vėlesniais metais prie minėtų regionų prisijungė Alytaus, Miroslavo, Druskininkų, Jonavos, Joniškio ir Veliuonos miestai, be to turėjome pranešimų dalyvių iš lietuviškos mokyklos Jungtinėje karalystėje.

 

Renginių turinys. 2017–2019 metais vaikų konferencija vyko Lietuvos Respublikos Seime, ją tiesiogiai transliavo Seimo televizija. 2020 ir 2021 metais dėl COVID-19 pandemijos, konferencija vyko nuotoliniu būdu, pasitelkiant MRU „Zoom“ virtualią aplinką. 2019 m. konferencijoje tema „Aš – pasaulio pilietis“ savo pranešimuose vaikai vardino opias šaliai problemas, dalinosi įžvalgomis, kokius jie mato gyvenimo Lietuvoje gerinimo būdus. Piešinių konkursui savo kūrybą atsiuntė net 485 Lietuvos vaikai, juose perteikė savo santykį su Lietuva ir pilietiškumu, gamta, šeima ir draugais, išreiškė savo svajones ir rūpesčius

 

2020 metais konkursų tema buvo „Laisvės aitvarais svajonės mano skrenda“ – vaikai dalinosi savo svajonėmis, analizavo, kaip supranta vaiko teises ir vaikų žodžio laisvę, kaip svarbu nebijoti svajoti, turėti daug idėjų, kuo svajoja būti užaugę, kiti kalbėjo apie nuotolinio mokymosi iššūkius. Tiesioginę konferencijos transliaciją LIVE stebėjo 622 dalyviai projekto Facebook paskyroje, o per parą peržiūrų skaičius išaugo iki 1300 kartų.

 

2021 m. vaikų pranešimų ir piešinių konkursų tema – „Vaikų Žemė“, kurios idėja buvo paremta Justino Marcinkevičiaus eilėraščio citata „Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams“. Vaikai išsakė savo nuomonę kaip jie mato mūsų planetą, pranešimais ir piešiniais atskleisdami savo viziją apie Žemės išsaugojimą ir jos gyventojų taiką.

Džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi konferencijos prasmingumu, jaučiamės įsipareigoję tęsti gražiai susiformavusią tradiciją, todėl šiuo metu jau vyksta paruošiamieji darbai „Lietuvos vaikų balsui“ 2022.

 

Šių metų konferencija. Šių metų konferencijos tema „Mano laiškas …“ atveria vaikui galimybę, kreipiantis į konkretų asmenį, asmenų grupę, organizaciją (pvz., mamą, tėtį, mokytoją, draugą, klasę, žinomą sportininką, menininką, politiką, muzikos atlikėją ar grupę ir t.t.), išsakyti, kas jam rūpi. Darbai (pranešimai, piešiniai, vaizdo klipai) organizatoriui pateikiami konkursų nuostatuose nurodyta tvarka iki 2022 m. gegužės 16 d. Nuoroda į konkurso dalyvio registracijos anketą.

 

Visi vaikai, nepriklausomai nuo to, ar dalyvauja konkursuose ar ne, taip pat juos lydintys suaugusieji kviečiami dalyvauti vaikų konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri vyks 2022 m. birželio 1 dieną Mykolo Romerio universitete adresu Ateities g. 20, I-201 aud. Vilnius.

 

Registracija į renginį vyksta iki 2022 m. gegužės 23 d.

Nekantriai laukiame šio gražaus ir prasmingo renginio!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.