Pranešimai ir diskusija „Klimato kaitos švietimo integravimas į bendrąjį ugdymą“

2022 m. rugsėjo 21 d. 13.00–17.00

 

„Facebook“ renginio nuoroda

 

Kodėl svarbu klimato kaitos temą integruoti į bendrojo ugdymo programas ir kaip tai sėkmingai padaryti? Diskusijos klimato kaitos švietimo tema dažniausiai apsiriboja neformaliojo švietimo iniciatyvomis, tad šiame renginyje bus orientuojamasi į formalųjį švietimą mokyklose. Kartu su pranešėjais iš Lietuvos, Italijos ir Prancūzijos bus siekiama kompleksiškai panagrinėti dabartinę situaciją bei reikalingus pokyčius, atsižvelgiant į UNESCO tyrimus ir rekomendacijas, užsienio praktiką, Lietuvos moksleivių lūkesčius bei aptariant atnaujintas bendrojo ugdymo programas ir mokytojų rengimo klausimus.

 

13.00–14.20 PRANEŠIMAI (apie situaciją pasaulyje):

  • Apie renginio kontekstą ir siekius | Dalia Stabrauskaitė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo programų vadovė, ASPnet mokyklų koordinatorė
  • „Klimato kaitos švietimas: globalus kontekstas su lokaliais iššūkiais“ | dr. Eric Guilyardi (klimato mokslų instituto LOCEAL-IPSL klimatologas, UNESCO centro statusą turinčio Klimato švietimo biuro OCE prezidentas). [Prisijungs nuotoliu, anglų k., su vertimu į lietuvių k.]
  • Apie privalomą klimato kaitos švietimą Italijos mokyklose | dr. Susanna Iàcona Salàfia (Italijos nacionalinės UNESCO komisijos atstovė, atsakinga už švietimo sritį). [Prisijungs nuotoliu, anglų k., su vertimu į lietuvių k.]
  • Klausimų ir atsakymų sesija (15 min)

 

14.20–14.40 Kavos pertrauka

 

14.4015.40 PRANEŠIMAI (apie situaciją Lietuvoje):

  • „Klimato švietimas – apkrova švietimo sistemai ar būtinybė?“ | Ūla Balaševičiūtė (Šakių „Žiburio“ gimnazijos, priklausančios UNESCO ASPnet mokyklų tinklui, moksleivė; „Fridays for Future“ organizacijos narė)
  • „Atnaujintas ugdymo turinys: ar pakankamai dėmesio skiriame klimato krizei?“ | Arminas Varanauskas (asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas, tarptautinės ekspertų grupės 1974 m. UNESCO rekomendacijai atnaujinti narys)
  • „Mokytojų rengimas – esminė aplinkosauginio švietimo sąlyga“ | dr. Egidijus Rimkus (Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas)

 

15.40–16.40 DISKUSIJA

Diskusija tarp suinteresuotų organizacijų ir institucijų atstovų (moderuoja D. Stabrauskaitė). Dalyviai: Ūla Balaševičiūtė, dr. Judita Liukaitytė (Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės vadovė), dr. Egidijus Rimkus, Arminas Varanauskas, Nacionalinės švietimo agentūros atstovas.

Renginys vyks Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje (V aukšte). Renginį taip pat bus galima stebėti nuotoliu.

 

Ši diskusija yra Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos rugsėjo 19–23 d. organizuojamos „UNESCO savaitės“ dalis. Renginių ciklo tikslas – suburti skirtingų sektorių ir organizacijų atstovus, Lietuvos ir užsienio šalių ekspertus bendroje susitikimų, pokalbių ir diskusijų platformoje bei aptarti aktualias UNESCO temas ir veiksmus švietimo, mokslo, kultūros, informacijos ir komunikacijos srityse.

 

Daugiau informacijos rasite www.unesco.lt  ir www.facebook.com/UNESCO.LT

Kontaktas pasiteiravimui: dalia@unesco.lt

 

Organizatorių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.