Praktiniai patarimai, kaip įtraukti švietimo bendruomenę į darnaus vystymosi veiklas  

Pandemijos kontekste į pasaulį apėmusias aplinkosaugos, socialines problemas – tokias, kaip klimato atšilimas ir žemės bei vandenynų tarša, skurdas ir išaugęs vartojimas – atsigręžė net ir patys didžiausi skeptikai.

 

Kyla noras stabtelėti ir persvarstyti savo elgesį, vertybes. Tai supranta ir daugelis valstybių vadovų, mokslo bei verslo lyderių, ir mokytojai bei vaikai. Pastaraisiais metais švietimo įstaigų bendruomenių susidomėjimas globalioms problemoms ir darnaus vystymosi aktualijoms skirtais projektais ženkliai išaugo.

 

„Mokyklos nori dirbti kitaip – ieško būdų, kaip perorganizuoti savo veiklą, aplinką, ugdymo programas į draugiškesnes aplinkai, noriai priima iš visuomeninių ar mokslo institucijų ateinančią pagalbą, įsitraukia į organizuojamus darnaus vystymosi švietimo projektus, – pastebi Jolanta Markevičienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jau šeštąjį kartą inicijuojamo projekto „Darni Mokykla 2021“ ekspertė.

 

Darnaus vystymosi švietimo veiklų organizatorė dalijasi savo įžvalgomis ir pateikia 7 paprastus Majos Fischhoff įkvėptus patarimus, kaip įtraukti švietimo bendruomenes – mokyklų, darželių komandas, jaunimo grupes – į darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) veiklas, lengvai įgyvendinamas bet kurioje ugdymo įstaigos bendruomenėje.

 

Renatos Česnavičienės nuotrauka

7 patarimai, kai įtraukti ugdymo įstaigų bendruomenes į DVŠ veiklas

 

1.Suteikite žinių, padėkite suprasti esmę.

 • Kalbėkitės, pasakokite, parodykite, patarkite, diskutuokite, dalinkitės naujausių atradimų, mokslinių ar savo pačių vykdytų tyrimų medžiaga. Žmonės turi žinoti, kodėl vienas ar kitas veiksmas yra svarbus, turėti savo poziciją jo atžvilgiu bei žinoti, kaip jį atlikti teisingai. Jei suprasime šio veiksmo svarbą sau, savo bendruomenei – nebereikės jokios papildomos motyvacijos veikti.
 • Žinios ir diskusijos paskatina į veiklas įsitraukti ir nesiryžtančius daryti tai, kas menkai pažįstama, bijančius rizikuoti, „susimauti“. Tačiau, pasak Jolantos Markevičienės, iniciatyvos ir eksperimentai, net jei ir ne visai pavykę – geriausi mokytojai! O galimybė patiems, nerizikuojant, kažką išbandyti suteikia pasitikėjimo savimi ir drąsos.

 

 1. Norite, kad Jus išgirstų ir suprastų? Pasakokite pozityvias istorijas ir perteikite jas keliais skirtingais būdais.
 • Komunikacijos specialistai pastebėjo, kad įdomios sėkmės istorijos, realūs tikrų žmonių pavyzdžiai žymiai patikimesni, paveikesni už lozungus primenančius abstrakčius teiginius. Todėl istorijas naudokite ir pristatydami darnaus vystymosi švietimo veiklas.
 • Teigiami, geri pavyzdžiai žymiai labiau paskatina žmonių norą veikti. Tiesa, nors neigiami šokiruoja, tačiau paskui save nepatraukia.
 • Jei tą pačią informaciją gauname ne vieną, o keletą kartų ir iš skirtingų šaltinių – pavyzdžiui, iš draugų ar mokytojų bei pastebime nuomonės lyderių – influencerių socialiniuose tinkluose – ją geriau įsimename, suprantame, įsisąmoniname.

 

 1. Panaudokite lyderių įtaką.
 • Nėra lyderio be pasekėjų. Visada yra tų, kurie įgyvendina vadovo generuojamas idėjas, formuojamą viziją, seka formalaus ar neformalaus nuomonės lyderio įžvalgas. Jei organizuojate veiklą, pasirūpinkite vadovų parama, įtraukite į veiklas bent keletą ryškiausių mokyklos bendruomenės žmonių – mokytojų, tėvų, mokinių. Beje, moksleiviams ypač svarbi populiariausių bendraamžių nuomonė ir rodomas pavyzdys.
 • Jeigu įmanoma, į veiklas įtraukite kurią nors visuomenės ar pramogų pasaulio „žvaigždę“ ar bent gaukite jos pritarimą / palaikymą projekto idėjai ir veikloms.

 

 1. Pasistenkite, kad veikti būtų paprasta ir smagu. Žmonės gali visa širdimi pritarti jūsų organizuojamoms veikloms, tačiau jei jiems bus neaišku, ką konkrečiai jie turėtų daryti, norėdami prisidėti – pirminis entuziazmas realiais veiksmais greičiausiai netaps. Pavyzdžiui, jei rūšiavimo konteineris stovi patogioje vietoje, lengvai prieinamas – juo greičiausiai daug kas naudosis. Tačiau jei pastatote jį ten, kur niekas nevaikšto ir nepateikiate paaiškinimų, ką, kodėl ir kaip reikėtų daryti – ši jūsų tvarų vartojimą ir rūšiavimą skatinanti idėja susilauks žymiai mažesnio palaikymo, nei galėtų. Viskam, ką bedarytumėte, nuolat ieškokite įtraukiančių ir patrauklių veiklos formų. Pavyzdžiui, žmonėms labai patinka veikti grupėmis, po veiklų surengiant smagius susitikimus, pokalbius, patirties pasidalinimus.

 

 1. Skatinkite dalyvių iniciatyvas. Įgyvendindami savo sukurtas idėjas jie bus žymiai aktyvesni. Pačių dalyvavimas nuo pat idėjos generavimo stadijos skatina teigiamą požiūrį, įsitraukimą, dažnai ir novatoriškų idėjų atsiradimą.

 

 1. Ženkite užtikrintai, po vieną, bet tvirtą žingsnį. Žmones gali išgąsdinti dideli pokyčiai; paprastai jie turi išbandyti, perprasti vieną veiklą, prieš išbandydami kažką kito. Naujas iniciatyvas įveskite palaipsniui, susiedami jas su jau pažįstamais dalykais. Pavyzdžiui, jei anksčiau rinkote lėšas, pavyzdžiui, gyvūnų prieglaudai ar „Maisto bankui“ – galite bandyti pereiti prie savanoriškos veiklos šiose organizacijose skatinimo.

 

 1. Neskubėkite su apdovanojimais. Apdovanojimai turėtų būti naudojami atsakingai. Jie yra veiksmingi tik tol, kol tęsiasi. Bet kai jie baigiasi / jų nebelieka, noras veikti paprastai irgi sumažėja. Apdovanojimai yra „išorinė motyvacija“, t. y. motyvacija iš šalies. Motyvacija, kuri atsiranda žmogaus viduje, kylanti iš jų įsitikinimų yra daug patvaresnė ir trunka ilgau.

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras ir „Darnios mokyklos“ komanda primena, kad asmeninė iniciatyva ir savanorystė bei pagalba tiems, kas labiausiai stokoja dėmesio – geriausia mokykla, kurioje išmokstame „sekti pasaulio pulsą“, tampame jautresni, atidesni šalia esantiems, labiau bendradarbiaujantys, atsakingi – įgyjame tų savybių, kurios ypač reikalingos būsimiems pasaulio lyderiams.

Darnaus vystymosi švietimas įtraukia realaus gyvenimo aktualijas į ugdymosi procesą, daro jį patrauklesniu, padeda formuoti vertybes.

 

Rengiant patarimus naudotasi:

How to Motivate People Toward Sustainability, Maya Fischhoff

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.