Praktinė-metodinė konferencija „Poreikių ir patirčių įvairovė vykdant įtraukųjį ugdymą“

Lapkričio 10 d. Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje vyko konferencija „Poreikių ir patirčių įvairovė vykdant įtraukųjį ugdymą“. Konferencijoje dalyvavo rajono mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, švietimo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, tėvai, auginantys specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Konferencijos tikslas – pagilinti jau turimas žinias, įgyti naujų, pasidalyti patirtimi ir ieškoti kuo pažangiausių būdų ir metodų dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais.

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) pirmininko pavaduotojas Vilmantas Balčikonis skaitė pranešimą „Silpnaregio mokinio perspektyva: iššūkiai, pagalbinės priemonės ir galimybės – savarankiškumo link“. Tiflopedagogė, LASS respublikinio centro specialistė reabilitacijai Daina Vitkauskienė skaitė pranešimą „Prastai matantis žmogus šalia mūsų“. Šiame pranešime nagrinėtos silpnaregių problemos, jų orientavimasis erdvėje, atpažinimo požymiai. Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ tiflopedagogė Rasa Jurkienė pranešime „Pagalba sutrikusios regos vaikams“ išsakė savo nuomonę apie pagalbos priemones, miesto erdvių pritaikymą neregiams ir silpnaregiams, pasidžiaugė savo ugdytinių pasiekimais, pasidalijo darbo patirtimi.

 

Apie vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, jų elgesį, mokymosi sunkumus ir priemones tiems sunkumams įveikti kalbėjo Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ specialioji pedagogė metodininkė Vilija Buivydaitė. Jos pranešimo tema „Struktūruoto ugdymo taikymas autizmo spektro sutrikimų turintiems mokiniams“.

Kaip elgtis su kurčiaisiais ir neprigirdinčiais, kokiomis pagalbos priemonėmis jie gali naudotis, su kokiais sunkumais susiduria šeimos, auginančios klausos sutrikimų turinčius vaikus? Šiuos klausimus savo pranešime „Kurčias vaikas šeimoje“ nagrinėjo Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ pirmininkė Rima Sinkevičienė.

 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos specialiosios pedagogės metodininkės Ingrida Burbienė ir Jolanta Jomantaitė paruošė pranešimą „Specialiųjų poreikių turintis vaikas mokykloje“. Pranešime apžvelgė įtraukiojo ugdymo galimybes, kylančias problemas, mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklą vykdant įtraukųjį ugdymą.

Tos pačios mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Virgina Zaksienė pranešime dalijosi patirtimi apie darbą klasėje, kur yra net 6 skirtingų poreikių turintys mokiniai. Mokytoja pasidalijo savo patirtimi, džiaugėsi vaikų pasiekimais, specialistų ir mokytojų padėjėjų pagalba.

 

Apie priemones neįgaliesiems, jų naudojimosi galimybes bei pristatymą kalbėjo ir pagalbos priemones demonstravo LASS Mažeikių rajono skyriaus pirmininkas Algimantas Balčiūnas, VšĮ paslaugų teikimo skyriaus koordinatorė Telšių apskrityje Kristina Skrodenienė, Klaipėdos apskrityje Indra Kataržienė.

 

Konferenciją organizavo Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos vadovė Virginija Steponavičienė, pavaduotojos Virginija Raudonienė ir Virgina Zaksienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras