Praeities šydą praskleidus: žydų kultūros paveldas Lietuvoje

Sandra Karenauskienė
,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė 

Gimtojo krašto pažinimas ugdo ir brandina asmenybę, praturtina žiniomis, padeda perprasti istorinių įvykių ir literatūrinių pasakojimų sąsajas. Integruotos istorijos, pilietinio ugdymo bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokos netradicinėje aplinkoje yra patrauklios mokiniams, skatina gilintis į pasirinktą temą, kritiškai vertinti, analizuoti istorinius faktus ar jų interpretaciją literatūroje. Įgyvendindami tęstinį projektą „Praeities šydą praskleidus: žydų kultūros paveldas Lietuvoje“, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokiniai birželio 15 d. keliavo maršrutu Radviliškis–Joniškis–Žagarė–Senoji Akmenė–Papilė–Radviliškis, lankydami su lietuvių literatūra, istorija ir žydų kultūra Lietuvoje susijusius objektus.

 

 

Edukacinė programa Joniškio Raudonojoje ir Baltojoje sinagogose supažindino su šio miesto žydų bendruomenės kūrimosi istorija, ekonomine veikla ir švietimu tarpukariu, sinagogų likimu po Antrojo pasaulinio karo ir žydų bendruomenės sunaikinimu. Nors Joniškyje šiuo metu, pasak gidės, nėra nei vieno žydo, tačiau iniciatyvių miestelėnų dėka pavyko išsaugoti sinagogas ir jų erdves panaudoti įvairiems kultūriniams projektams ir edukacinėms veikloms. Žagarėje aplankytos senosios žydų kapinės, pasivaikščiota buvusiu žydų gyvenamųjų namų kvartalu, apžiūrėti žydams priklausę pastatai: malūnas, pirtis, krautuvės, sinagogos. Deja, šiandien šie istoriškai svarbūs objektai naudojami ne pagal paskirtį. Nors pagrindinis šio projekto tikslas orientuotas į žydų kultūros pažinimą, naudojantis proga aplankyti ir kiti miesto objektai: Žagarės dvaro sodyba, Švėtės upės užtvanka, Kaliausių fabrikėlis, Puodų namas (buvusi žydų parduotuvė), Senosios Žagarės bažnyčios kripta, sauganti šv. Barboros Žagarietės atminimą. Akmenėje aplankyta Pasaulio Tautų teisuolės Onos Šimaitės vardo viešoji biblioteka, aptarta šios moters, gelbėjusios žydus ir paskatinusios kurti rašytoją I. Merą, gyvenimo istorija. Grįžtant aplankyta Papilė, iš kurios kilęs žymus mokslininkas, lietuvių kalbos tyrinėtojas, žodynininkas žydas Chackelis Lemchenas. Be to, šiame miestelyje dirbo ir Lietuvos istorikas Simonas Daukantas. Pėstute įveikta trasa nuo memorialinio S. Daukanto muziejaus palei Ventos upę iki istoriko kapo senosiose piliakalnio kapinaitėse ir paminklo miesto aikštėje.

 

Projekto „Praeities šydą praskleidus“ dalyviai per dvejus metus turėjo galimybę susipažinti su Šiaulių apskrities miestais ir miesteliais, kuriuose yra įamžintas žydų kultūros palikimas. Tokiose edukacinėse išvykose ugdomos socialinės emocinės kompetencijos, iš tiesioginio patyrimo lankant įvairius objektus įgyjamos žinios padeda mokiniams geriau suprasti ir vertinti tiek istorinius faktus, tiek jų įamžinimą ir interpretaciją literatūros kūriniuose. Juk istorija ir literatūra dažnai papildo viena kitą…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.