Pradinukų ugdymas šiandien

Ona Ramanauskienė
,
Lentvario pradinės mokyklos direktorė

Laiduodami projekto „Lyderių laikas 3“ tvarumą, kartu su Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyriumi lapkričio 29 d. Trakų r. Lentvario pradinėje mokykloje suorganizavome respublikinę metodinę-praktinę pradinių klasių mokytojų konferenciją „Aktyvus mokinio ugdymas(is) pamokoje“.

Siekdami tinkamai pristatyti visuomenei teorines metodinės veiklos įžvalgas ir praktinės veiklos rekomendacijas bei skatindami šalies mokytojus ir mokinius pasidalyti gerąja ugdymo bei ugdymosi patirtimi, idėjomis ir praktinėmis įžvalgomis, galimais iškylančių problemų aktyvinant mokinį pamokoje sprendimo būdais, suteikiame galimybę šalies pradinių klasių mokytojams dalytis tarpusavyje sukaupta gerąja patirtimi. Konferencijoje dalyvavo 56 dalyviai iš Vilniaus miesto ir Trakų rajono.

 

Konferencijos potemės ir pranešėjai: „Kaip išugdyti mokinių gebėjimą, prisiimti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus“ (Sigita Burvytė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė, habilituota daktarė), „Muzika – kūrybiškumo laisvė“ (Edita Šestakauskienė, Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja), „Idėjų blyksniai. IKT metodo galimybės ugdant vaikų kompetencijas“ (Kristina Mišeikienė, Vilniaus „Ryto“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), „Pamokos studija mano profesiniam augimui“ (Regina Sinkevičienė, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, technologijų mokytoja metodininkė), „Vaikų kūrybinio aktyvumo skatinimas dailės pamokose“ (Augenis Kasputis, Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos ir Vievio meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas), „Mokytis smagu, kai…“ (Vida Šmigelskienė, Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja, Danguolė Danilkevičienė, Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė) ir dar daug kitų.

 

Refleksija vyko tema „Ar mokinio aktyvus ugdymas(is) pamokoje šiuolaikinės pamokos iššūkis mokytojui ir galimybės mokiniui?“

Besibaigiant konferencijai dalyviai reflektavo atsakydami į šiuos klausimus: ką keistumėte? Kas nudžiugino? Ko nesitikėjote? Kam pritariate? Kas nustebino?

Norime pasidalyti Vytauto Didžiojo universiteto docentės, habilituotos daktarės Sigitos Burvytės įžvalgomis po konferencijos: „Turėjau garbės būti pranešėja šiandienai aktualioje konferencijoje. Trakų r. Lentvario pradinėje mokykloje buvo organizuojama respublikinė metodinė-praktinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Aktyvus mokinio ugdymas(is) pamokoje“. Geri projektai Lietuvoje turi reikšmingą poveikį pedagogams dirbant su šių dienų vaikais. Ir ši konferencija kartu su Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyriumi užtikrino „Lyderių laiko 3“ tvarumą. Kaip smagu sutikti kūrybingas ir sumanias savo absolventes: Editą Baumilaitę-Stražnickienę, Kariną Graževič. Ačiū Nijolei Lisevičienei ir Trakų švietimo centrui už bendrystę. Ačiū Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai Daliai Dzigienei, skyriaus vedėjo pavaduotojai Alinai Jakonis, Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos direktorei Onai Ramanauskienei už savo pedagogų bendruomenės palaikymą ir teisingos vaikų edukacijos krypties pasirinkimą.“

 

Organizatoriai padėkojo už aktyvų dalyvavimą ir palinkėjo gerų emocijų dirbant su vaikais, aktyvių mokinių praktinėje veikloje ir šiuolaikinėse pamokose, smagių, netikėtų iššūkių MOKYTOJUI.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.