Pradėta įgyvendinti programa „Gabieji“

Dileta Tindžiulienė
,
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Modernios valstybės rengia programas, skirtas gabiems vaikams motyvuoti. Joms vykdyti skiriamos didelės investicijos. Puoselėjami gabūs vaikai tampa būsimais šalies lyderiais tiek akademinėje, tiek politinėje, tiek socialinėje srityse. Būtų paprasta ir lengva atpažinti bei ugdyti gabius vaikus, jeigu būtų vienas teisingas ir kiekvienam gabiajam tinkamas apibrėžimas ar taisyklės, kokio amžiaus, kokius gabumus ir kaip galime ugdyti. Deja, psichologijos mokslas tokių atsakymų nepateikia, nes kiekvienas vaikas yra individualus, o gebėjimų plėtojimasis, sklaida ir ugdymas priklauso nuo daugelio aplinkybių. Kaip tai daryti, kaip atrinkti, kaip ugdyti, kaip padėti – iššūkį priėmė Kauno miestas?!

 

Gegužės 14–16 d. Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovai, specialistai ir mokytojai dalyvavo Vytauto Didžiojo universitete vykusiuose mokymuose „Gifted – Investing in the Future“. Šie mokymai – tai bendradarbiavimo tarp trijų valstybių (Lietuvos, Izraelio ir Ukrainos) miestų – Kauno, Charkovo, Rišon Leziono – gabių vaikų ugdymo srityje tęsinys. Džiugu, kad Kaunas tapo šio projekto centru, kuriame bus kaupiama per projektą vykdoma tyriminė veikla, praktinė patirtis, mokslinės įžvalgos. Visų trijų valstybių projekto koordinatoriai nuolat bendradarbiaus, periodiškai susitiks, stebės pažangą, priiminės sprendimus, spręs iškylančius klausimus. Tikimasi, kad per mokymus dr. Yehudos Hamovitzo suburta komanda sėkmingai kurs ir įgyvendins gabių vaikų ugdymo programą „Gifted“ Kauno mieste, o vėliau šį modelį bus galima pritaikyti ir kitiems miestams.

 

Tarptautinio projekto tarp trijų miestų tikslai – sukurti nacionalines programas, kurias pasitelkus būtų pastebimi, atrenkami, mokomi ir lavinami gabūs vaikai savo gimtojoje šalyje, suteikiant jiems lygias galimybes parodyti savo gabumus ir gebėjimus. Dirbti ir atpažinti gabius vaikus – iššūkis visuomenei. Visi suinteresuoti dalyviai turi sąmoningai mokytis, kaip dirbti ir sukurti žmogiškąją infrastruktūrą perteikiant žinias, metodikas, kuriant sistemą.

Per mokymus lektoriai Elis Fuxas, Haimas Zakmanas, dr. Yehuda Hamovitzas iš Izraelio naudojo interaktyvius metodus, kurie leido skirtingų šalių ugdymo įstaigų atstovams ne tik gilintis į teorinę medžiagą apie gabių vaikų ugdymą, bet ir tapti glaudžiai bendradarbiaujančia komanda. Tai – itin svarbu toliau plėtojant šį projektą ir siekiant tobulinti gabių vaikų ugdymo sistemą ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.