Pradedant mokytis nuotoliniu būdu, dažniau prireikia tėvų pagalbos

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Kol didžioji dauguma Lietuvos mokyklų imasi naujos misijos – dirbti nuotoliniu būdu, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokytojai, vadovaudamiesi nuotolinio mokymo(si) procesą reglamentuojančiais dokumentais, nuotolinį mokymą 1–8 kl. organizuoja nuo 2011 m., todėl jau įgiję patirties, kuria gali pasidalyti.

Nauja šiai progimnazijai tik tai, kad nuo šiol taip mokosi visi mokyklos mokiniai. Nors, apibendrinti tokio darbo sėkmes ir išryškinti problemas dar anksti, „Švietimo naujienos“ pakalbino šios ugdymo įstaigos direktorių Kęstutį Šaltį ir paprašė atsakyti į keletą klausimų.

 

Kokie jūsų ir jūsų mokinių įspūdžiai? Koks svarbiausias šios dienos atradimas?

Atradimas buvo, kai paklausėme, kiek reikia kompiuterių – pasirodo, jų prašė, beveik kas ketvirtas. Iki kovo 27 d. mokiniams, kurie negali iš namų prisijungti prie tiesioginių pamokų, išduota 40 mokyklos nešiojamųjų kompiuterių (laikotarpiui, kol mokymas(is) vyks nuotoliniu būdu), šį procesą koordinavo klasių vadovai.

 

Kokias priemones naudojate (pavyzdžiui, Microsoft Teams, google e-aplinką, e-klasės modelį)?

Į pamokas mokiniai jungiasi nuotoliniu būdu, per virtualųjį konferencijų kambarį „Adobe Connect“. Mokytojai, ugdymo(si) proceso metu, taip pat naudoja šiuos pagrindinius nuotolinio mokymo(si) įrankius: virtualią mokymo(si) aplinką „Moodle“, skaitmeninę mokymo(si) aplinką „Eduka“ klasė. Komunikacija, susirašinėjimai vyksta įprasta, kiekvienoje klasėje iki karantino taikyta tvarka. Mokytojams sukurtas virtualus mokytojų kambarys, logopedei – kabinetas, kuriame tęsiami įprasti užsiėmimai.

 

Neformaliojo ugdymo(si) veiklos pirmąją savaitę nevyks, vėliau bus bandoma vesti ir juos. Ar pavyks kokybiškai tai padaryti – kol kas neaišku. Daugeliu atvejų – prireiks mokytojų kūrybingumo.

 

Kaip „Moodle“ virtualioje aplinkoje organizuojamas mokymasis tiems, kurie mokosi tik nuotoliniu būdu?

Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai mokosi būdami skirtingose vietose, naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, t. y. jungiasi į virtualias klases ir / ar dalyvauja mokytojo konsultacijose.

 

Mokymo(si) kursas ir visa mokymuisi reikalinga medžiaga sudėta mokyklos „Moodle“ virtualioje mokymo(si) aplinkoje. Atsižvelgiant į temas, mokslo metų savaičių skaičių, pateikta medžiaga – struktūrizuota, suskirstyta konkrečiomis pamokomis ir pritaikyta mokyti(s) nuotoliniu būdu. Mokiniams sudaromos sąlygos konsultuotis su mokytojais. Jie gali tai daryti tvarkaraštyje nurodytu laiku, naudodamiesi vaizdo konferencijos „Adobe Connect“ įrankiu.

Mokantis nuotoliniu būdu reikalingas kompiuteris, patogiau, jei integruota kamera, mikrofonas (tai palengvina konsultacijas). Reikėtų spausdintuvo, skenerio ir, žinoma, prieigos prie interneto.

 

Virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“ pateikiamos pasitikrinimo užduotys. Jas atlikęs, mokinys gali pasitikrinti žinias po tam tikro pamokų ciklo. Savikontrolės užduotys pažymiais nevertinamos. Vyksta ir kontroliniai darbai, suformuluotos aiškios taisyklės, terminai, per kiek laiko mokiniui privalu atsiųsti atliktą darbą mokytojui ir kas nutinka, jei jis to nepadaro ar pan.

 

Virtualiai besimokančio vaiko tėvams tenka daugiau atsakomybės, negu lankant mokyklą – stebėti, ar mokinys mokosi, ar žaidžia kompiuterinius žaidimus – motyvuoti, padėti, jei iškyla sunkumų. Ypač dažnai tokios pagalbos prireikia mokymosi pradžioje, kol vaikas įpranta savarankiškai planuoti laiką, įgyja pasitikėjimo.

 

Kaip organizuojamas klasės, mokyklos darbas, kaip suplanuotas tvarkaraštis?

Į el. dienyną, mokiniams ir jų tėveliams, iki kovo 27 d., atsiųsta nuoroda, ją paspaudus, atidaromas interaktyvusis pamokų tvarkaraštis, su nuorodomis į kiekvienai klasei skirtą konferencijų kambarį (juos parengė klasių vadovai).

Pamokų tvarkaraštis skelbiamas ir mokyklos interneto svetainėje, jis nesikeičia, išskyrus pamokų laiką – susitarta, kad tiesiogines pamokas su mokiniais, mokytojams rekomenduojama vesti ne ilgiau, kaip 25 min. Likusios 20 min. turėtų būti skirtos mokiniui atlikti mokytojo paskirtas užduotis (galima konsultuotis, jei kyla klausimų), geriausia – nors trumpam atsitraukus nuo kompiuterio.

 

Tik anglų kalbos pamokose, kadangi yra dvi grupės, pirmąsias 20 min., su mokytoju bendrauja viena grupė, vėliau – kita. O besimokantiems vokiečių kalbos, teks atsijungti iš klasės konferencijų kambario ir persikelti į virtualią vokiečių kalbos mokytojos klasę.

Atsirado ilgoji pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.

 

Pirmoji nuotolinė pamoka vyko ne pagal tvarkaraštį – mokiniams ją vedė klasių vadovai, tai tarsi klasės valandėlė, skirta pasikalbėti, pasitarti ir išbandyti virtualią klasę.

Pirmąją nuotolinio mokymosi savaitę mokiniai nebus vertinami pažymiais, mokytojai šiek tiek atlaidžiau fiksuos mokinių lankomumą. Jei mokinys nesijungs į tiesioginę pamoką (nors pagal savo pamokų tvarkaraštį – privalėtų), savo klasės konferencijų kambaryje, „Adobe Connect“, el. dienyne, mokytojas pažymės „n“ raidę. Praleistas pamokas reikės pateisinti mokykloje įprasta tvarka.

Jei pastebėsime, kad daugumai mokytojų ir tėvų kyla problemų, jas spręsime ir kai kuriuos dalykus keisime. Dėl to, pirmąją savaitę, mokinių tėvai pildo apklausas.

 

Su kokiomis problemomis susiduriate ir kaip jas sprendžiate?

Kol kas problemų nekyla. Norėdami išsklaidyti baimes, kovo 26 ir 27 d. vakarais, mokinių tėvus sukvietėme į virtualias konferencijas. Jų metu, mokyklos administracija pristatė būsimus pokyčius, atsakė į visus tėvų pateiktus klausimus. Šios konferencijos vyko „Adobe Connect“ platformoje, kurioje nuo kovo 30 d. mokosi visi progimnazijos mokiniai.

Kadangi vienu metu į konferencijų kambarį gali jungtis iki 100 dalyvių, virtualūs susitikimai įvyko du kartus. Norintys dalyvauti užsiregistravo, gavo nuorodą el. paštu, su rekomendacija atsisiųsti „Adobe Connect“ programėlę, su pateiktomis instrukcijomis, kaip tai atlikti.

 

Negalėję dalyvauti šiuose virtualiuose susitikimuose, įrašą gali peržiūrėti. Visa aktuali informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, el. dienyne ir pan.

Dar prieš nuotolinio mokymo(si) pradžią, tėvai privalėjo pasirūpinti ir vaikams atsisiųsti reikiamas programas, atlikti rekomenduojamus naršyklių nustatymus, padėti prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų, o kad vaizdo konferencijos pokalbis būtų kokybiškesnis – parūpinti ausines.

Atsižvelgdama į tai, kad mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, gali kilti įvairių techninių nesklandumų, mokyklos administracija rengia įvairias instrukcijas, vadovus, kaip naudotis viena ar kita nuotolinio mokymo(si) sistema. Šie dokumentai iškart paskelbiami mokyklos interneto svetainėje, juos išplatina ir klasių vadovai.

 

Susipažinti su „Adobe Connect“ ir virtualia mokymosi aplinka „Moodle“ galima jau dabar, mokyklos interneto svetainėje parengtame dažniausiai užduodamų klausimų, apie nuotolinį mokymą, skyriuje.

Koordinuoti nuotolinį mokymą(si) paskirti skaitmeninių technologijų administratoriai (IKT koordinatoriai). Nuo 8.00 val. iki 17.00 val., jie konsultuoja naudojimosi technologijomis klausimais: vienas iš jų – pagelbės priešmokyklinukams ir pradinukams bei jų tėvams, kiti – vyresniems, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams.

Jei prireiktų, įvairiais techniniais klausimais, nuolat konsultuoju aš ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Mindaugas Malcevičius.

 

Ar kiekvienas mokytojas savo mokiniams užduotis ir medžiagą ruošia pats, ar to paties dalyko pedagogai tarpusavyje bendradarbiauja (jei dirba su to paties amžiaus mokiniais)?

Kaip ir dirbant įprastai – pavyzdžių yra visokių.

 

Ką patartumėte kitiems kolegoms?

Svarbiausia – norėti.

 

Dėkojame už dalijimąsi patirtimi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.