Pradedamas vykdyti „Erasmus+“ projektas „Virk pirmyn“

Tomas Vilčinskas
,
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, projektų vadovas

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre pradedamas vykdyti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas „Virk pirmyn“ („Cook it Forward“). Projekto konsorciumą sudaro 9 projekto partneriai iš Lietuvos, Airijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Belgijos. Projektas prisideda prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, nes kulinarijos kultūra ir tradicijos naudojamos kaip kūrybinių naujovių variklis. Studentai pasiūlys naujų kulinarijos tradicijų, senovinių receptų, užmirštų regioninių ingredientų ir tradicinių maisto gaminimo technologijų, jas pritaikys XXI a.

 

Darbas projekte ugdys studentų įgūdžius (bendradarbiavimas su kitomis šalimis), taip skatindamas ekonomikos augimą, plėtodamas aukštos kvalifikacijos darbo jėgą, turinčią gerų įsidarbinimo įgūdžių. Patirtis kulinarijos srityje yra svarbus kultūrinio turizmo aspektas, todėl vietos paveldas tampa svarbiu ekonominiu veiksniu. Tam būtina užtikrinti tvarų kulinarinio paveldo naudojimą. Nors jaunimo nedarbo lygis sumažėjo, Europos Sąjungoje – vis dar gana aukštas. Būtina skatinti dinamišką jaunimo požiūrį į galimybes, iniciatyvumą, reaktyvumą; gerinti tinklų kūrimo įgūdžius.

 

Projekto tikslai:

  • tegul jaunimas (profesinio mokymo studentai) tampa artimesnis ir labiau įsitraukia į savo regionų kultūros paveldo puoselėjimo procesus. Leisdami moksleiviams tirti ir rinktis seną maisto gaminimo būdą, metodus, tradicinius receptus ir pamirštas daržoves, išmokysime profesinio mokymo studentus būti pažangos skleidėjais įmonėse, kuriose jie dirbs, o skatindami domėtis tendencijomis ir naujomis technologijomis išmokysime tai pastebėti;
  • pradėsime tarpkultūrinį jaunimo dialogą ir pažintį su kulinarinės kultūros paveldu;
  • sukursime tiltą tarp kartų. Jaunoji karta geriau supras vyresniąją, nes pažins juos domėdamasi senaisiais receptais, gamindama maistą, gilindamasi į tradicijas, istorijas ir atvirkščiai;
  • saugosime kulinarinį kultūros paveldą naudodamiesi kultūra kaip kūrybinių naujovių varikliu ir skatinsime studentų kūrybingumą;
  • ugdysime studentų kompetencijas būsimam darbiniam gyvenimui, didindami jų atsakomybės jausmą, tinklų kūrimo įgūdžius, kūrybiškumą, verslumo principus ir aktyvumą;
  • didinsime studentų mokymosi darbe galimybes;
  • plėtosime profesijos mokytojų tinklą, ugdymo ir pedagoginius įgūdžius.

Projektas skirtas profesinio mokymo studentams, dirbantiems maisto gaminimo, aptarnavimo srityse; ir profesijos mokytojams, kolegijoms ir darbo pasauliui (restoranams, maisto įmonėms, viešojo maitinimo įstaigoms, vietos valdžios institucijoms ir kt.).

 

Projektas suteikia studentams galimybę atlikti šias užduotis realiame gyvenime:

1) ištirti savo aplinką (tėvus, kaimynus, senelius ir kt.), sužinoti kuo daugiau kultūros paveldo detalių, kulinarijos tradicijų, senovinių receptų, pamirštų ingredientų ir tradicinių kepimo būdų;

2) sieti kulinarijos tradicijas ir šiuolaikines tendencijas bei naujas technikas (pvz., 3D spausdinimas, tvarumas ir regioninių produktų naudojimas), atnaujinti receptus ir kepimo būdus. Studentai (tarptautinėse grupėse) kurs naujus būdus, kaip pritaikyti senus receptus ir maisto gaminimo metodus, kad šie būtų paklausūs XXI amžiuje;

3) naujus savo išradimus siūlys įmonėms ir įgyvendins siūlomus sprendimus glaudžiai bendradarbiaudami kulinarijos klausimais su suinteresuotosiomis pasaulio šalimis.

 

Dalyvaudami projekte studentai geriau suvoks kulinarinio paveldo svarbą asmeninei tapatybei, bendruomenės identitetui, tarpkultūriniam dialogui tarp studentų, suteiks regioninio pasididžiavimo jausmą ir prisidės prie regionų gyvenimo gerovės galimybių. Būtent šie profesinio mokymo studentai dirbs mūsų regioniniuose restoranuose, maisto gaminimo įmonėse ir t. t.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.