Pozityvus elgesys ir intervencijos sistema

Renata Greimaitė
,
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus, Kovo 11-osios gimnazijos spec. pedagogė, Europos Pozityvaus elgesio sistemos tinklo tarybos narė

Rugsėjo–spalio mėn. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius rengė mokymus tema „Pozityvaus elgesio palaikymas ir intervencijos sistema (PEPIS). Pirmieji žingsniai“. Mokymus vedė Pozityvaus elgesio sistemos (angl. Positive Behavior Support) Europos tinklo prezidentė, profesorė Sui Li Goei. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 80 dalyvių iš 7 ugdymo įstaigų, kurios dalyvauja „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos“ diegimo mokyklose projekte.

 

Lektorė Sui Li Goei, Europos PEPIS tinklo prezidentė, supažindino su pagrindiniais tinklo uždaviniais, kaip antai: gerinti mokinio socialinius, emocinius, elgesio ir akademinius rezultatus Europos mokyklose, skatinant įtrauktį, toleranciją, pilietiškumą ir laisvę.

„Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą“ lektorė pristatė kaip trijų lygių prevencijos modelį, apimantį akademinį bei tinkamo elgesio ugdymą, intervencijas, padedančias užkirsti kelią įvairioms problemoms, o ypač elgesio. PEPIS tikslas – padėti mokykloms sukurti pozityvų mokyklos klimatą bei sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingai pasiekti teigiamų akademinių, socialinių bei elgesio rezultatų.

 

Mokymų metu lektorė supažindino su pagrindiniais sistemos principais, padedančiais užtikrinti psichinę sveikatą mokyklose. Socialinis teisingumas yra pagrindinis sistemos principas, leidžiantis visiems vaikams sudaryti vienodas galimybes pasiekti užsibrėžtų tikslų, suteikti reikiamą pagalbą įgyvendinti tikslus. Lektorė Sui Li Goei pabrėžė, kad ši paramos sistema, kurioje dalyvauja ir mokiniai, ir šeimos, ir visa švietimo bendruomenė, siekia, kad bendrojo pobūdžio pagalbą gautų kiekvienas, o būtiną intensyviąją pagalbą gautų tie mokiniai, kuriems jos ypač reikia.

Rezultatai rodo taikomų priemonių efektyvumą, tai yra ar vyksta mokinio asmeninis augimas. Lektorė Sui Li Goei pabrėžė efektyvių ir atitinkančių vietos kultūrą praktikų, užtikrinančių socialinį teisingumą, svarbą.

 

Naujų praktikų diegimą reikėtų integruoti, derinti, sieti su jau taikomomis mokyklos aplinkoje praktikomis. Duomenų, kurie padėtų atlikti apibrėžtų veiksmų stebėseną, įvertinti pažangą bei stebėti, ar laikomasi PEPIS sistemai numatytų taisyklių, rinkimas – kitas svarbus šios sistemos principas. Lektorė Sui Li Goei akcentavo sistemų, padedančių rinkti duomenis, įgyvendinti pasirinktas praktikas ir užtikrinti bendrųjų sisteminių taisyklių laikymąsi, kūrimo svarbą.

Atsižvelgiant į anksčiau minėtus principus, svarbu mokyklose diegti psichinę sveikatą užtikrinančias sistemas ir siekti, kad jos būtų prieinamos ir naudingos kiekvienam.

 

Mokymų pabaigoje lektorė Sui Li Goei pakvietė mokymų dalyvius į pirmąją Tarptautinę „Pozityvaus elgesio palaikymo“ konferenciją, kuri vyks š. m. lapkričio 11–13 d. Konferencija nemokama, vyks nuotoliniu būdu. Plačiau apie konferenciją galite skaityti čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.