Poreikių ir patirčių įvairovė festivalyje „Laiškas Žemei 2023“

Menas – tai vienintelė universali kalba, kurią sukūrė žmonija. Ji tokia pati visose kultūrose ir religijose. Tuo tarpu kiekvienas žmogus yra menininkas, o tapyba, piešimas, lipdymas, taip pat šokis, muzika ir kitos meninės išraiškos formos – tikrai efektyvūs komunikacijos būdai. Kūryba ne tik pagerina komunikaciją ir ekspresiją, bet ir sustiprina mūsų pasitikėjimą savimi, suteikia pilnatvės jausmą.

Psichologas ir filosofas Erichas Fromas

 

Kasmet kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Tarptautinės organizacijos UNIFY, EARTH DAY ir Planetos piliečių sąjunga ragina gyventi taikiai ir harmoningai bei kviečia vienytis sąmoningiems pokyčiams Žemėje. Atliepdama Jungtinių Tautų kreipimąsi, Lietuva Žemės globėja tapo 1992 m. Daugiau nei 190-ies pasaulio šalių žmonės kasmet raginami vienytis ir išreikšti rūpestį mūsų visų namais. Jau ikimokykliniame amžiuje ekologiniam, aplinkosauginiam tvarumo ugdymui reikia skirti daug dėmesio, nes nuo mažų dienų išugdytos vaikų nuostatos lemia santykio su gamta įpročius, kurie labai svarbūs tvarios ekologinės kultūros ugdymui(si).

 

Kovo 21 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Rūta“ vyko tarptautinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigų festivalis „Laiškas Žemei 2023“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Jau 8-eri metai švietimo įstaigų bendruomenės dalinasi gerąja darbo patirtimi, plėtodamos meninę kompetenciją ugdant kūrybišką, aktyvią, emocingą ir kultūrinei patirčiai atvirą vaiko asmenybę. Festivalio tikslas – menine saviraiška pasveikinti Žemę su  Pasauline Žemės diena. Festivalio iniciatorės – Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė Violeta Ringevičienė ir mokytoja ekspertė Rita Stulpinienė. Festivalio koordinatorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė. Iniciatyvinė darbo grupė: meninio ugdymo mokytoja Karolina Kriūnaitė, mokytoja metodininkė Lina Virbalienė ir mokytoja Rasa Budrienė.

 

Šiemet festivalio „Laiškas Žemei 2023“ vienas iš uždavinių buvo sudaryti sąlygas saviraiškos, kūrybiškumo ugdymui(si) visiems festivalio dalyviams, pripažįstant ir gerbiant visų žmonių teises, lygybę ir įvairovę. Tad festivalyje dalyvavo ir specialiųjų mokyklų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir pagalbos mokiniui specialistai. Nuo 2024 m. laukiantys pokyčiai švietimo sistemoje, kai visos Lietuvos mokyklos privalės užtikrinti galimybę vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis kartu su savo bendraamžiais, tapo didele motyvacija organizuoti bendrus renginius, kurie skatina bendravimą bei bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio šalių ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo švietimo įstaigų bendruomenių. Įtraukusis ugdymas – tai nuoseklus darbas komandoje, pagarba ir bendražmogiškosiomis vertybėmis grįstas požiūris į mokinių įvairovę. Festivalio organizatoriai, siekdami prisijungti prie sėkmingos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukties, kvietė žvelgti į kūrybą ir meną, kaip į įdomią, teigiamų išgyvenimų ir prasmingų atradimų teikiančią veiklą, atsižvelgiant į mokinių stiprybes bei poreikius, skatinant pasitikėjimą ir džiaugsmą savo buvimu lygiaverčiais su kitais festivalio dalyviais. Atsižvelgiant į tai, kad festivalyje dalyvavo mokiniai iš specialiųjų mokyklų, buvo apgalvota ir paruošta saugi, patogi, informatyvi, su aiškiomis vizualijomis aplinka. Vienas iš festivalio numatytų uždavinių buvo: supažindinti festivalio dalyvius su lietuvių gestų kalba ir pasimokyti kai kurių gestų. Glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro atstovais, buvo sutarta, kad jie pagelbės įgyvendinti šią idėją. Todėl buvo pravesta edukacinė pamokėlė festivalio dalyviams, kurios metu jie supažindinti su lietuviška gestų kalba, bei pamokyti, kaip atkartoti šūkį „Aš už saugią ir švarią Žemės planetą!“. Šiemet „laiškus Žemei“ parašė 15 kolektyvų iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Ispanijos. Smagu, kad festivalyje dalyvavo ir mažieji Ukrainos piliečiai iš VŠĮ Charkivo mokyklos „Gravitacija“. Festivalio dalyvius sveikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Valerij Mordas bei socialiniai partneriai: Martynas Stanislovas Demšė, Asociacijos „Žirmūnų bendruomenė“ pirmininkas ir LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos Žirmūnų skyriaus ansamblio „Neris“ kolektyvas ir skyriaus pirmininkė Aurelija Bakutienė.

 

Susirinkę svečiai, ir visi festivalio dalyviai kartu su festivalio „Laiškas Žemei 2023“ organizatoriais ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagoge Olga Smirnova verbaline ir gestų kalba sukalbėjo „Maldelę Žemės planetai“, kurioje atsispindėjo ryšys su gamta, dėkingumas už tą vienintelę Žemę, kurioje gyvename, ir suvokimas, kad žmogaus sprendimai nulems, kokioje aplinkoje gyvens mūsų pačių vaikai.

 

Pirmąjį muzikinį laišką, festivalio dalyviams, dovanojo LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos Žirmūnų skyriaus ansamblio „Neris“ kolektyvas, atlikęs lietuvių liaudies dainą „Obelėlę sodinau“. Ansamblio vadovė Aurelija Bakutienė. Smagu, kad vyresnioji karta nepamiršta lietuvių liaudies tradicijų ir perduoda savo patirtį ateities kartoms. Savo mintimis apie gamtos saugojimą pasidalino Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta” ugdytiniai, atlikdami meninę kompoziciją „Saugau aš ir saugok tu“. Muzika ir žodžiai meninio ugdymo mokytojos Karolinos Kriūnaitės. Meninės kompozicijos kūrybiniame procese dalyvavo ir specialiųjų poreikių turintys vaikai. Tymuras iš Estijos „Tallinna Lasteaed Kajakas“ darželio kartu su meninio ugdymo mokytoja Veronika Konjušenko atliko du kūrinius „Dog Walts“ J. Pachelbel ir A. Mozart „Twincle Twincle, Little Star“‘. Saulėti ispaniški linkėjimai nuo Gretos ir Mato Kuralavičių atskrieję iš „Conservatorio de música de Cartagena“, sušildė Franz Schubert – Sonatina Opus 137 No. 1 kūriniu. Paklausius kūrinio, vyko diskusija „Kokiais instrumentais grojama?“. Šaunus kolektyvas iš Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro atliko meninę kompoziciją, kurią paruošė meninio ugdymo mokytoja Ingrida Grigonienė, pagal lietuvių liaudies dainą „Vidurin dvaro žydi grūšelė“. Draugai iš Lenkijos „Warszawa Przedszkole Nr 435“ darželio padeklamavo eilėraštį „Wiosna“, autorius Z. Nosalski. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro kolektyvas gestų kalba paruošė nuostabią meninę kompoziciją „Žemės draugai“. Aranžuotė pagal E. Tolvaišienės „Sveikinam Žemę“, G. Stričkienės „Šviečia saulytė“ ir kt. Festivalio mažieji dalyviai ne tik išgirdo paukštelių čiulbėjimą, upelio čiurlenimą, bet ir pajuto vėjo gūsius. Kartu su draugais iš Estijos „Tallinna Lasteaed Kajakas“ darželio skraidėme virš jūros su žuvėdromis. Šokis „Kajakad“ Croatian Rhapsody. Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio kolektyvas, pasveikino pavasarėjančią žemelę sušokdami „Laimingų augalų šokį“. Aranžuotė meninio ugdymo mokytojos Anos Jusevič. Skleisdami gerą nuotaiką, draugai iš Estijos „Tallinna Päevalille lasteaed“ darželio padovanojo visiems smagų saulėgrąžų šokį „Forrest Gump Suite” Alan Silvestri. Na, o bičiuliai ukrainiečiai iš VŠĮ Charkivo mokyklos „Gravitacija“ visiems padovanojo šokį „Сонце нам сяє“. Latvijos švietimo įstaigos „Daugavpils pilsētas 9.“ kolektyvas, panaudodamas įvairias gamtines priemones, žadino pavasarėlį šokiu pagal Mairita Bičuka „Jau gaisā smaržo pavasars”. Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytiniai, sveikino Žemę motinėlę su bundančiu pavasariu, atlikdami meninę kompoziciją „Mes einame Žemės pasveikinti“, pagal Lietuvių liaudies žaidimą „Mes ėjom“ ir E. Tolvaišienės žodžius bei muziką „Lyk, lietuti“. 2a klasės mokiniai iš Visagino „Verdenės” gimnazijos atliko dainą „Kas miške gyvena?“ ir praskleidė paslapties šydą: kas gi tame miške gyvena… Žodžiai ir muzika Ingos Šeduikienės. Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos kolektyvas džiugiai pasveikino visus festivalio dalyvius su Pasauline Žemės diena.

 

Festivalio metu švietimo įstaigų kolektyvai ne tik dovanojo muzikinius laiškus Žemei, tačiau ir atliko eksperimentą „Kaip užauginti druskos kristalų?“, kurį pasiūlė mokytoja Danguolė Savičienė su savo 2 klasės mokiniais iš Visagino „Verdenės” gimnazijos.

Visi renginyje dalyvavę kolektyvai sudalyvavo asociacijos „Gyvoji planeta“ projekte „Žemės kvėpavimas“. Pasak organizatorių, projekto tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į tai, jog Žemė yra gyva, jog ji kvėpuoja, kaip visos gyvos būtybės, jog ja reikia pasirūpinti. Pateikta meditacija bei kvėpavimo praktika padeda vaikams giliau išgyventi ryšį su Žeme, pajausti meilę jai, skatina poreikį rūpintis mūsų bendrais namais.

 

Kasmet festivalio dalyvius kviečiame dalyvauti draugiškoje aplinkai parodoje, kadangi pasaulinė Žemės diena mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisijungti prie gamtinės aplinkos saugojimo. Tvarumas – tai atidumas supančiai aplinkai, įsiklausymas ir paprastumas. Šiųmetės parodos akcentas – „Šūkis Žemės planetai įvairiomis kalbomis“. Parodos tikslas ne tik ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, mažinti vartojimą, bet ir skatinti priimti gamtai draugiškus sprendimus, plėsti kūrybinį akiratį, atrasti naujas formas ir kurti meną. Prisiliesdami prie meninės kūrybos festivalio dalyviai ne tik pajautė jos grožį, bet kartu patyrė žmogaus ir gamtos ryšį. Galima teigti, kad visi festivalio dalyviai, atsižvelgiant į mokinių įvairovės stiprybes bei poreikius, geba kurti, džiaugtis, suprasti, atskleisti savo gebėjimus savaip ir ypatingai. O tai ir yra svarbiausia!!! Kiekvienas žmogus yra individualybė.

 

Festivalio „Laiškas Žemei 2023“ organizatoriai siekė užtikrinti kokybišką dalyvavimą visiems festivalio dalyviams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. Reflektuojant, savo įžvalgomis po renginio su kitų švietimo įstaigų mokytojais ir švietimo pagalbos vaikams specialistais, prieita vieningos nuomonės, kad įtraukusis ugdymas – tai nuoseklus darbas komandoje, pagarba ir vertybinis požiūris į mokinių įvairovę. Kuriant įtraukiojo ugdymo kultūrą, būtina ugdyti toleranciją, siekiant supratimo, šviečiant ir aktyvinant visuomenę. Socialinės atskirties mažinimui organizuoti renginius, dalintis sėkmių ir nesėkmių istorijomis, kad suvoktume mokinių skirtybes kaip galimybes.

Atsisveikinant kiekvienam dalyviui padovanota graikinį riešutą su užrašu „Saugok“ kaip simbolį tvirtos mažos Žemės planetos. Ši simbolinė dovana primins dalyviams, kad jie ne tik dalyvavo šiame festivalyje, tačiau ir prižadėjo atsakingai priimti tvarius sprendimus, saugant artimiausią aplinką. Festivalio atgarsiai, praskaidrinę nuotaiką: specialiojo ugdymo įstaigos kolektyvo mokiniai, nespėję grįžti į savo ugdymo įstaigą, klausinėjo savo mokytojos: „Kada mes vėl važiuosime į „Rūtą“?

 

„Tikimės, kad kitąmet mes vėl susitiksime kupini idėjų, naujų kūrybinių minčių festivalyje „Laiškas Žemei 2024“ ir vėl „skaitysime“ muzikinius laiškus, kurie yra labai svarbūs mūsų ateities kartoms“ – tarė baigiamąjį žodį festivalio organizatorės Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė Violeta Ringevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė ir mokytoja ekspertė Rita Stulpinienė.

 

Violeta Ringevičienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė

Rasa Žiemienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Rita Stulpinienė, mokytoja ekspertė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.