Po „Erasmus+“ mokymų apie kompetencijų ugdymą

Reda Benevičienė
,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Grupelė Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokytojų (istorijos – Vaida Pituškienė, anglų kalbos – Liudmila Kaluškevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros – Jūratė Vosylienė bei Reda Benevičienė) palydėjo vasarą ir sutiko margaspalvį rudenį saulėtoje Nicoje (Prancūzijoje), dalyvaudama „Erasmus+“ mokymuose „4CS: kūrybiškumas, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklose“. Į penkias dienas trukusius mokymus pakviestos komandos iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Lenkijos. Sukurta puiki atmosfera, įgyta nepakartojama patirtis susipažinus su skirtingų valstybių atstovais ir jų švietimo organizavimu, mokinių įsitraukimu į ugdymo procesą, džiaugsmais ir rūpesčiais.

 

 

Mokymų nariai dalyvavo įvairių situacijų simuliacijose. Panaudojo jau turimas patirtis, patobulino kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus bei išmoko daug naujų metodų, tokių kaip: atidusis klausymas, „nuotraukos, atspindinčios gyvenimą“, „degantys klausimai“, vaizduotės lavinimas analizuojant nuotrauką, kolegos piešinio pristatymas, „žodis–frazė–sakinys“, „žiūrėk–galvok–stebėkis“. Visi šie metodai ypač naudingi klasės vadovams organizuojant valandėles, bet tinkami juos integruojant įvairių dalykų pamokose.

 

Ypač didelis dėmesys buvo skirtas projektinių darbų kūrimui ir pristatymui. Rodyti pavyzdžiai, kada net patys kukliausi, nedrąsiausi vaikai vėliau tampa pasitikinčiais savimi ir galinčiais pasidžiaugti savo sukurtais darbais. Mokiniai, pristatę projektinius darbus, tampa vieni kitų „geraisiais kritikais“, vertintojais, patarėjais.

 

Pamokos, kaip gyvo proceso, iš anksto nesurepetuosi. Žinoma, jai reikia ruoštis, planuoti veiklas, apgalvoti įvairius, tinkamus ir prieinamus visiems metodus. Tačiau tik sukūrus gražų santykį su mokiniais, išlaisvėjus, per bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikint vieni kitais galima tapti kūrybiškiems, palengvinti ugdymo procesą, padaryti jį patrauklų jaunajai kartai. Šie mokymai buvo būtent apie tai!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.