Plėtojant STEAM centrus bendradarbiaus 27 organizacijos ir įstaigos

Rugpjūčio 27 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ministras Algirdas Monkevičius su aukštųjų mokyklų, verslininkų asociacijų, regioninių švietimo centrų, organizacijų atstovais pasirašė protokolą dėl bendradarbiavimo plėtojant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) centrų tinklą.

 

„STEAM projektas, atsiradęs JAV, leidžia vaikus labai anksti sudominti inžineriniu, gamtamoksliniu ugdymu, mokytojai, panaudodami skaitmenines ir kitokias priemones, taip pat laisvi kurti, ugdyti kitaip. Verslo sričių atstovai suinteresuoti savo sėkme. O verslo sėkmė – tai kūrybiški žmonės, kurie leidžia verslui atsinaujinti ir augti. Todėl šioje srityje švietimo ir verslo tikslas bendras. Bet STEAM centrai, nors ir aprūpinti, nebus „gyvi“, jeigu nepadėsime vieni kitiems, jeigu nesusivienysime. Dėl to šio protokolo pasirašymas nėra formalumas, tai – įsipareigojimas ugdyti vaikų motyvaciją, juos įtraukti, padėti mokytojams ir mokykloms. Norėčiau padėkoti programos „Kurk Lietuvai“ šio STEAM projekto vadovams, kurie talkina mums, inicijuoja pokyčius, ir tą daro racionaliai, kryptingai“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Protokole susitariama didinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEAM) sričių specialistų pasiūlą darbo rinkoje, skatinti mokinius rinktis su STEAM kryptimis susijusias studijų ar mokymosi programas, tobulinti mokytojų kvalifikaciją, stiprinti mokinių profesinį orientavimą STEAM srityse, didinti neformaliojo švietimo veiklų, susijusių su STEAM kryptimis, pasiūlą, populiarinti su STEAM susijusius mokslus, iniciatyvas ir kt.

 

Plėtojant STEAM centrus įsipareigoja bendradarbiauti 27 įstaigos ir organizacijos: ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, AB „Ignitis grupė“, Alytaus, Marijampolės  kolegijos, „INFOBALT“, Lietuvos atsakingo verslo, Lietuvos biotechnologų, Lietuvos chemijos pramonės įmonių, Lietuvos lazerių, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Kauno technologijos, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus universitetai, Mokslo ir inovacijų sklaidos centras, „Nacionalinė moksleivių akademija“, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Panevėžio, Telšių, Utenos švietimo centrai, VšĮ „eMundus“, Lietuvos Junior Achievement. Ketinimų protokolą inicijavo programos „Kurk Lietuvai“ atstovai.

 

Protokolu įsipareigojama koordinuoti veiksmus, dalyvauti bendrose projektinėse iniciatyvose, programose, dalytis informacija, patirtimi, teikti metodinę pagalbą, konsultuoti, prisidėti prie STEAM centrų veiklos įgyvendinimo, taip pat ir finansiškai, skirti ekspertus, specialistus, mokslininkus ir kitus savo srities žinovus vizitams į STEAM centrus, kad jie pasidalytų savo profesine patirtimi ir žiniomis. Bus prisidedama prie pedagogų rengimo, jiems suteikiamos praktikos galimybės organizacijose ir įmonėse. Mokiniams bus organizuojami karjeros ir profesinio orientavimo renginiai, mokiniai ir mokytojai galės apsilankyti įmonėse ir kt. Bendradarbiavimo protokolą pasirašiusios šalys prisidės įvairiomis praktinėmis priemonėmis, reagentais ar įranga, reikalinga STEAM centrams. Įmonės bus skatinamos įsitraukti į bendradarbiavimą su konkrečiu regioniniu STEAM centru, remiantis STEAM centrams parengtu bendradarbiavimo modeliu.

 

Renatos Česnavičienės nuotr.

2021 m. Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Tauragėje ir Utenoje bus įkurti 7 regioniniai STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) atviros prieigos centrai, o Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – 2022–2023 m. atsiras metodiniai STEAM centrai.

 

STEAM centras – tai modernių technologijų telkinys, kuriame, bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, verslininkams, sudaromos sąlygos mokiniams per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su mokslo inovacijomis ir kt.

 

Regioniniuose STEAM centruose steigiamos standartizuotos chemijos-biologijos, fizikos- inžinerijos, robotikos-IT laboratorijos ir specializuotos laboratorijos. Standartizuotose laboratorijose mokiniai galės atlikti įvairius tiriamuosius darbus, taip pat ir tokius, kokius numato bendrosios ugdymo programos. O specializuotose laboratorijose bus galima atlikti tyrimus, susijusius su regiono specifika ir prioritetais.

 

Metodiniai centrai didmiesčiuose bus atviri Vilniaus, Kauno, Klaipėdos mokykloms ir teiks pagalbą regioniniams STEAM atviros prieigos centrams.

 

STEAM centruose mokiniai ne tik atliks laboratorinius darbus. Čia jie galės rengti savo brandos darbus, vyks konkursai, olimpiados, susitikimai su mokslininkais, verslininkais, įvairių profesijų žmonėmis. Centruose taip pat stažuosis mokytojai. Nacionaliniai metodiniai centrai regioniniams centrams ir mokykloms rengs priemonių paketus, pamokų modelius, nuotolinių mokymų medžiagą.

 

Regioniniams STEAM atviros prieigos centrams kurti  skirti 3,5 mln. eurų iš ES paramos lėšų. Pinigai skiriami pratęsus Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamą ir ES remiamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Savo lėšomis taip pat prisidės savivaldybės, mokslo įstaigos ir partneriai. Nacionaliniams metodiniams STEAM centrams įsteigti skiriama daugiau nei 5 mln. eurų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.