Planuojant biudžetą – dėmesys mokytojų atlyginimams

Planuojant kitų metų biudžetą numatyta daugiau lėšų pedagogams. Nuo 2020 m. sausio 1 d. visiems mokytojams atlyginimai bus skaičiuojami pagal maksimalius pareiginės algos koeficientus, tam numatyta papildomai skirti 2,4 mln. eurų. Dabar taikomos vadinamosios „žirklės“, kai atlyginimas gali būti skaičiuojamas pagal skirtingo dydžio koeficientus, taikant mažesnius, nei nustatyti maksimalūs.

 

Nuo 2020 m. numatyta skirti papildomai 22,2 mln. eurų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų atlyginimams kelti. Tai daroma siekiant, kad išnyktų atotrūkis nuo mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčio.

2020 m. biudžete taip pat numatoma skirti papildomai 10,3 mln. eurų švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčiui didinti, 1,2 mln. eurų – padidinti atlygį užsienyje lituanistinėse mokyklose dirbantiems pedagogams ir įsteigti lietuvių kultūros centrą Suvalkuose.

Viešojo sektoriaus atlyginimų didinimo strategijos projekte numatoma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokytojams atlyginimus didinti 10 proc., tam reikės 61,7 mln. eurų.

Taip pat bus siekiama, kad didėtų ir valandinis mokytojų darbo įkainis.

 

Kaip jau buvo pranešta anksčiau, nuo rugsėjo 1 d., įgyvendinant antrąjį etatinio darbo užmokesčio diegimo etapą, papildomai mokytojų atlyginimams skiriama 14 mln. eurų keturiems šių metų mėnesiams, atitinkamai didesnės lėšos bus numatytos ir nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.