Pirmieji etatinio rezultatai: vidutinis mokytojų atlyginimas pakilo beveik 14 proc.

Vidutinis mokytojų atlyginimas šiais mokslo metais padidėjo daugiau kaip 110 eurų, arba beveik 14 proc., palyginti su pernai metais, ir siekia 934 eurų neatskaičius mokesčių. Taip rodo patikslinta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų atlyginimų analizė. Atlyginimai augo 70 proc. mokytojų.

Lapkričio 13 d., antradienį, 14 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje bus pristatytas išsamus mokytojų atlyginimų ir savivaldybių lėšų paskirstymo tyrimas.

 

„Vienas pagrindinių etatinio apmokėjimo tikslų – socialiai teisingesnis darbo apmokėjimas, orientuotas į mokinių pasiekimų atskirties mažinimą. Etatiniu apmokėjimu taip pat siekiama sukurti patrauklesnes sąlygas jauniems specialistams įsidarbinti mokykloje ir gauti adekvatų atlygį. Šuo etapu svarbu subalansuoti mokytojų krūvius. Dabar atidžiai stebime situaciją Lietuvos mokyklose, yra sudaryta etatinio koordinavimo darbo grupė, kuri analizuoja visus gaunamus duomenis ir formuluoja pasiūlymus, kaip galima visą šią sistemą tobulinti. Nuo kito rugsėjo mokyklų laukia antrasis etatinio modelio įdiegimo etapas, tad iki jo turime patobulinti šią sistemą, kad ji veiktų sklandžiau“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Analizei naudojami rugsėjo mėnesio atlyginimų duomenys, didelė dalis savivaldybių lėšas perskirstė jau po pirmojo atlyginimo išmokėjimo, todėl situacija ateinančiais mėnesiais turėtų gerėti. Ketinama atlyginimų pokyčius analizuoti ir likusiais šių metų mėnesiais.

Atlyginimų augimas fiksuojamas tiek mieste, tiek kaime. Skirtingose savivaldybėse bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų atlyginimai didėjo nuo 5 proc. iki 31 proc. Kauno ir Vilniaus mokytojams atlyginimai padidėjo 16 proc., Klaipėdos – 11 proc., Šiaulių – 9 proc., Panevėžio – 5 proc. Didžiausi mokytojų atlyginimų kilimo šuoliai fiksuojami Širvintų rajone – 31 proc., Rietavo savivaldybėje – 25 proc., Kalvarijos savivaldybėje – 24 proc., Jurbarko, Prienų rajonuose – 22 proc., Vilniaus rajone – 21 proc.

Analizei naudojami rugsėjo mėnesio atlyginimų duomenys, didelė dalis savivaldybių lėšas perskirstė jau po pirmojo atlyginimo išmokėjimo, todėl situacija ateinančiais mėnesiais turėtų gerėti. Ketinama atlyginimų pokyčius analizuoti ir likusiais šių metų mėnesiais.

Nuo 2019 m. rugsėjo (antruoju etatinio įdiegimo etapu) bus skiriama papildomų lėšų papildomoms mokytojų darbo valandos apmokėti, vidutinis atlyginimų augimas bus tolygesnis.

Etatinio sistema palanki pradedantiems mokytojams. Šiais mokslo metais 27 proc. mokytojų iki 30 metų dirba visu krūviu, tai yra turi visą etatą. 2016 m. visu krūviu dirbo tik 2 proc. jaunų mokytojų, 2017 m. – 7 proc.

 

Iki šiol tik 5 proc. mokytojų turėjo 36 val. per savaitę darbo krūvį, net 30 proc. mokytojų dirbo mažesniu nei pusės etato (18 val.) krūviu. Buvo mokama tik už pamokas, pasirengimą joms ir mokinių darbų taisymą. Perėjus prie etatinio apmokėjimo modelio mokytojai gauna atlygį ir už kitas veiklas. Vertinant mokyklų pateiktus mokytojų krūvius (iki šiol pateikta apie 16,3 tūkst. krūvių), 75 proc. bendrojo ugdymo mokytojų turima etato dalis išaugo. Bendrai vedamų pamokų dalis etate sumažėjo 14 procentinių punktų (nuo 70 iki 56 proc.). Tad didelei daliai mokytojų sumažėjo kontaktinių valandų skaičius, bet padidėjo bendras gaunamas atlygis. Dabar miesto mokyklose mokytojai vidutiniškai dirba 0,8 etato, kaimo mokyklose – 0,7 etato.

 

Etatinio sistema palanki pradedantiems mokytojams. Šiais mokslo metais 27 proc. mokytojų iki 30 metų dirba visu krūviu, tai yra turi visą etatą. 2016 m. visu krūviu dirbo tik 2 proc. jaunų mokytojų, 2017 m. – 7 proc.

Didėjo ir jaunų mokytojų atlyginimai. Ką tik pradėjusių dirbti pedagogų iki 30 metų amžiaus vidutinis atlyginimas šiemet yra 836 eurai, palyginti su pernai padidėjo 166 eurais. 31–40 metų amžiaus grupėje vidutinis atlyginimas šiemet 931 euras, palyginti su pernai padidėjo 129 eurais. Kitose amžiaus grupėse fiksuojamas padidėjimas nuo 57 iki 107 eurų.

 

Kartu su etatiniu modeliu įsteigus naują pradedančiojo mokytojo etatą, jauniems mokytojams net ir mažose mokyklose yra galimybė sudaryti adekvatų darbo krūvį. Tikimasi, kad gerėjančios darbo sąlygos ir augantis atlyginimas į mokyklas padės pritraukti daugiau jaunų mokytojų. Pernai jauni mokytojai sudarė tik 3 proc. visų pedagogų.

Švietimas siekia užtikrinti kokybišką išsilavinimą kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena: kaime ar mieste, kokioje šeimoje auga.

 

Naujas mokytojų darbo apmokėjimo modelis yra viena iš švietimo kokybės gerinimo priemonių. Švietimas siekia užtikrinti kokybišką išsilavinimą kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena: kaime ar mieste, kokioje šeimoje auga. Kadangi iki šiol mokytojams būdavo atlyginama tik už pamokas, labai retai mokiniai po pamokų gaudavo pagalbą. Dalis tėvų, ypač artėjant egzaminams, ieškodavo korepetitorių. Tai iškreipia švietimo sistemą, didina socialinę atskirtį. Perėjus prie etatinio, atsirado galimybė mokytojams skirti ir teisingai sumokėti už valandas, praleistas su mokiniais po pamokų, jiems teikiant reikalingą individualią mokymosi pagalbą.

 

Įdiegus etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį, nuo rugsėjo mokytojų atlyginimų fondas pasipildė 17,4 mln. eurų.

Galutinai įdiegti etatinį modelį planuojama 2019 m. rugsėjį. Iš viso iki 2020 m. mokytojų algoms valstybė numačiusi skirti 95 mln. eurų. Tai leis atlyginimus vidutiniškai padidinti 20 proc.

Vidutinis mokytojų atlyginimas 2016 m. buvo 783 eurai, 2017 m. – 822 eurai, 2018 m. – 934 eurai.

 

ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Mokytoja

    Mielieji, kam skelbti tokius straipsnius ir piktinti mokytojus, kurių atlyginimai nepakilo arba pakilo vos keliais eurais. Arba kilo didžiuliais kontrastais toje pačioje mokykloje. Vieniems – 10, kitiems – 140 eurų, nors kontaktinių valandų skaičius nepakito.