Pirmasis projekto „Lego STEM laboratorija“ susitikimas

Asta Slančiauskienė
,
mokytoja

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ įgyvendina jau 3 tarptautinį „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektą. Šiais projektais siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp įvairių šalių mokyklų, suteikti galimybę plėtoti mokymo metodus ir jais dalytis. Šie projektai orientuoti į mokinių ir mokyklos darbuotojų grupių mobilumus.

Mūsų įstaiga kartu su partneriais iš Bulgarijos, Rumunijos, Italijos ir Turkijos vykdo projektą „Lego STEM laboratorija“ (angl. „The Lego STEM laboratory“). Projekto koordinatorius – Rumunija.

 

Per šį projektą šalių komandos dalysis patirtimi, kaip lego panaudoti ugdymo procese. Lego išlaikė laiko išbandymus net ir konkuruodami su vaizdo ir kompiuteriniais žaidimais. Dauguma vaikų vis dar mėgsta konstruoti iš lego kaladėlių. Šios linksmos veiklos suteikia praktinį sąlytį su mokslu, technologijomis, inžinerija ir matematika – įgūdžiais, kuriais jie remsis ilgus metus. STEM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų (angl. Technology), inžinerijos (angl. Engineering) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis. Projekto vadovė yra Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktorė Loreta Jurkonienė, projekto koordinatorė aš, mokytoja Asta Slančiauskienė.

 

Šiandienos mokytojai turi paruošti mokinius būsimoms profesijoms, padėti ugdyti kritinį mąstymą, išmokti inovatyviai spręsti kasdienes problemas, tobulinti komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius, motyvuoti sekti ir domėtis naujovėmis, skatinti įtraukti juos į kasdienį gyvenimą. Dėl didelio informacijos srauto ir gausios mokymo priemonių pasiūlos sunku išnagrinėti ir išbandyti visus mokymo metodus ir priemones. Tačiau labai svarbu surasti ir taikyti tai, kas domintų šiandienos mokinį, jį motyvuotų, uždegtų noru tobulėti ir ieškoti. Per projektą glaudžiai bendradarbiaujant tarp šalių partnerių tikimasi pasikeisti geriausia darbo patirtimi, išnagrinėti naujas interaktyvias priemones ir įgytą patirtį taikyti savo mokyklose. Šis projektas yra susijęs su į praktiką orientuotais mokymo metodais, kurių tikslas yra tobulinti tokius mokinių ir mokytojų XXI a. įgūdžius kaip kūrybiškumas, aktyvumas, darbas komandoje, kritinis mąstymas, problemų sprendimas. Kodavimas ir programavimas puikiai atliepia šių įgūdžių formavimą šiandieninėje mokykloje.

 

Pirmasis šio projekto susitikimas lapkričio 25–29 d. vyko mūsų mokykloje-darželyje. Susitikime dalyvavo 11 mokytojų ir 16 mokinių iš šalių partnerių mokyklų, taip pat 16 mūsų mokyklos-darželio mokinių ir jų šeimų, norėjusių dalyvauti projekto veiklose. Mūsų partneriai turėjo galimybę stebėti mokytojų vedamas pamokas, į kurias buvo įtraukiamos interaktyvios mokymo priemonės. Mokytoja Jūratė Cibulskienė parodė, kaip kūrybingai į ugdymo procesą galima įtraukti „Išmaniąsias bitutes“ ir įvairias ugdomąsias programėles. Mokytoja Ramunė Gervelienė pademonstravo edukacinio žaidimo „Scotie Go!“ privalumus ir galimybes. Mokytoja Aušra Tamkevičienė į pasaulio pažinimo pamoką integravo „Lego WeDo 2.0“. Pamokoje buvo kalbama apie dienos režimą. Mokiniai prisiminė, koks yra dienos ritmas, aptarė, kiek ir kada reikia dirbti, ilsėtis, miegoti. Vėliau jie konstravo ir programavo laikrodį, kad žadintuvas suskambėtų po 10 valandų miego. Visose pamokose aktyviai dalyvavo ne tik mūsų mokiniai, bet ir svečiai. Aš, mokytoja Asta Slančiauskienė, vedžiau programavimo pamoką mūsų svečiams. Labai džiaugiamės, kad galėjome svečiams parodyti tokius metodus, kokių jie netaiko savo darbe, parodyti tokias interaktyvias mokymo priemones, kurias jie taip pat panoro įsigyti.

Dėkojame „Robotikos akademijos“ Vilniuje kolektyvui, kad projekto dalyvius supažindino su „Lego EV3“ ir vedė edukacinį užsiėmimą. Mokiniai sužinojo, kas yra robotai ir kuo jie skiriasi nuo įrengimų, panašių į robotus. Buvo labai įdomu konstruoti ir programuoti Sumo robotus, vėliau išbandant jų galimybes ringe. Šiuos robotus įsigyti yra mūsų svajonė, todėl tikimės tai padaryti netolimoje ateityje.

 

Mūsų svečiai ne tik stebėjo pamokas ir dalyvavo užsiėmimuose. Jie, lydimi mūsų mokinių ir mokytojų, lankėsi Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, kur vyko keramikos pamoka. Ją vedė mokytoja Jūratė Baranauskienė. Taip pat svečiai lankėsi savivaldybėje, kur visus labai šiltai priėmė mero patarėja Sonata Dumbliauskienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas, Turizmo centro direktorius Mantas Sabaliauskas. Jie papasakojo apie mūsų rajoną, visiems įteikė atminimo dovanėles. Vėliau lankėmės Veisiejų regioniniame parke, Veisiejų krašto muziejuje ir bibliotekoje, kur vaikai rišo knygeles ir liejo žvakes, šv. Jurgio bažnyčioje, restorane-kepykloje „Romnesa“ Druskininkuose kepėme šakotį. Taip pat svečius supažindinome su mūsų lietuviškomis tradicijomis. Dalyvavo dzūkiškų bandų kepimo edukacijoje, skanavo lietuviškų patiekalų restorane „Gojus“.

Norime nuoširdžiai padėkoti tėveliams, kurie atvėrė savo namų duris, apgyvendino vaikus savo šeimose ir per visą susitikimą rūpinosi bei globojo mokinius užsieniečius, parodė mūsų miestą ir aplinkinius rajonus, supažindino su mūsų tradicijomis ir kultūra. Ypač džiaugėmės tėvelių staigmena – didžiuliu „Erasmus+“ tortu su projekto logotipu ir šventinėmis ugnelėmis, kuris buvo paskutinės vakarienės atrakcija tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.

 

Susitikimo pabaigoje buvo aptartos stebėtos veiklos Lietuvoje, suplanuoti tolesni darbai, pasidžiaugta, kad ne tik pagilinome žinias apie programavimą, bet ir susiradome naujų draugų. Ši savaitė tapo gražios ir prasmingos draugystės tarp penkių skirtingų šalių mokyklų pradžia. Kitas projekto partnerių susitikimas vyks 2020 m. kovo mėnesį Italijoje, Bišeljė mieste, į kurį vyks keturi 4 klasės mokiniai ir du mokytojai. Tai labai motyvuoja mokinius ir mokytojus tobulinti ne tik bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, bet ir anglų kalbos žinias bei įgūdžius. Ačiū anglų kalbos mokytojai Virginijai Krokininkaitei-Jarutienei, Gitanai Kolkienei už vertimą ir pagalbą organizuojant veiklas. Taip pat nuoširdi padėka visam mokyklos-darželio kolektyvui, kurie susitelkę dirbo, ruošėsi priimant svečius. Projektinė veikla skatina nuolat tobulėti ir ieškoti naujovių, mokyklos bendruomenę moko susitelkimo ir komandinio darbo.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autorės požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.