Pirmą kartą Lietuvoje ES lėšomis atnaujinamos vaikų neformaliojo švietimo įstaigos

Pirmą kartą Lietuvoje ES lėšomis pradėtos atnaujinti neformaliojo vaikų švietimo mokyklos. Beveik visose savivaldybėse bus suremontuojamos muzikos, sporto, dailės ar kitų neformaliojo švietimo įstaigų patalpos, praplėsta erdvė, nupirkta nauja įranga. Šiuo metu renovuojamos 82 įstaigos, šiems projektams yra skirta daugiau kaip 15 mln. eurų. Keturios savivaldybėms priklausančios neformaliojo vaikų švietimo mokyklos jau baigtos atnaujinti.

 

Atnaujinta Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla: suremontuotos patalpos, įsigyta šokių studijos įranga. Sąlygos pagerintos daugiau nei 700 vaikų, lankančių šią mokyklą.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centrui nupirkta lazerinė pjaustyklė, 3D spausdintuvai, kurie naudojami raketoms modeliuoti ir trasiniam automodeliavimui. Centras įsirengė ir modernią kompiuterių klasę: įsigijo 11 nešiojamų kompiuterių, projektorių, belaidę garso sistemą, baldus, įsivedė šviesolaidinį internetą. Nauji baldai buvo nupirkti radioelektronikos ir techninio modeliavimo klasėms. Ugdymosi sąlygos čia pagerėjo daugiau nei 890 mokinių.

Taip pat jau baigtas atnaujinti Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos pastatas. Šią mokyklą lanko daugiau nei 150 vaikų. Suremontuotos patalpos geriau pritaikytos meno mokyklos reikmėms, įsigyti reikalingi baldai.

Modernizuota Širvintų meno mokyklos infrastruktūra: už skirtus pinigus suremontuotos nenaudotos patalpos, apšiltintas pastatas. Prasiplėtusi, atnaujinta mokykla vienu metu galės priimti daugiau nei 200 mokinių.

Likusios savivaldybių neformaliojo vaikų švietimo mokyklos bus baigtos atnaujinti dar šiais metais.

 

Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ir Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos nuotraukos

ES lėšomis finansuojamų mokyklų renovacijos tikslas – modernizuoti savivaldybių ir nevalstybines neformaliojo švietimo mokyklas, neformalųjį vaikų švietimą padaryti patrauklesnį, prieinamesnį visiems vaikams.

Šiais metais įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko daugiau nei 195 tūkst. mokinių.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.