Pilietiškumo pamokos ir įkvepiantys pedagogiką pasirinkusių karininkų pavyzdžiai

Mokslo metų pradžioje, rugsėjį, Vilniaus technologijų mokymo centro mokytoją Tomą Grabauskaitę pasiekė netikėto turinio elektroninis laiškas – į jauną pedagogę kreipėsi dvidešimties metų darbo patirtį Lietuvos kariuomenėje turintis karininkas majoras Donatas Blažys. Vyras prisistatė kaip VDU pedagogikos studentas, norintis kartu su kolegomis, majorais Andriumi Sujeta ir Sauliumi Pranka atlikti asistavimo pedagoginę praktiką.

Sukirtome rankomis ir nuotykis prasidėjo.

Praktiką profesinėje mokykloje pasirinko tikslingai

 

Karininkai D. Blažys, A. Sujeta ir S. Pranka pasakoja: „Savo praktikai atlikti tikslingai pasirinkome Vilniaus technologijų mokymo centrą, kadangi tai bene vienintelė mokykla Vilniuje, integravusi procentaliai didelę dalį Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos mokymo programos į vieną iš mokomųjų dalykų, t. y. modulį – saugus elgesys ekstremaliose situacijose.“

 

Modulio mokytoja T. Grabauskaitė šį kursą pradėjo dėstyti prieš trejus metus, o mintis, integruoti Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, kilo siekiant atnaujinti ir aktualizuoti civilinės saugos mokymą profesinėje mokykloje. „Pagal išsilavinimą esu kvalifikuota lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, tačiau baigusi studijas mokytojo duonos taip ir neparagavau – darbą pradėjau kaip švietimo vadybininkė, o pasiūlymo, nepagrindinėse pareigose dirbti kaip civilinės saugos arba modulio saugus elgesys ekstremaliose situacijose mokytoja, sulaukiau 2018 m.

 

Pradėjusi dirbti susidūriau su keletu iššūkiu: būtina tobulėti ir gilinti dalykines žinias, norint sudominti mokinius reikia ieškoti naujos informacijos ir aktualesnių šiai dienai temų. Ir lyg tyčia, tuo pat metu Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos paskelbė mokymų ciklą, kviečiantį mokytojus susipažinti su Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa bei įgyti jai įgyvendinti reikiamų kompetencijų“, – pasakoja pedagogė.

 

Tokiu būdu dar 2009 m. patvirtinta civilinės saugos profesinio mokymo įstaigose programa Vilniaus technologijų mokymo centre įgyvendinama su atnaujintu turiniu. Mokytoja T. Grabauskaitė papildė teminį planą tokiomis pamokų temomis kaip: kibernetinis saugumas, grėsmės nacionaliniam saugumui ir piliečių teisės bei pareigos, informacinis karas ir pilietinis pasipriešinimas, civilių elgesio scenarijai karo zonoje bei pirmoji medicininė pagalba.

Pedagoginė asistavimo praktika – neįkainojama patirtis

 

„Mums, kaip pedagoginių studijų studentams, praktikos atlikimas ir asistavimas šio dalyko mokytojai (mentorei) Tomai suteikė neįkainojamos patirties, kadangi karininko profesija Lietuvos kariuomenėje, kaip karių mokytojo ir instruktoriaus, yra suprantama ir realizuojama visiškai kitaip“, – apie savo patirtį mokykloje atsiliepia karininkai.

 

Atlikdami praktiką Vilniaus technologijų mokymo centre majorai D. Blažys, A. Sujeta ir S. Pranka stebėjo mentorės įprastai vedamas pamokas, o vėliau – ir nuotoliniu būdu, teikė metodinę pagalbą ruošiantis pamokoms, padėjo sukurti krašto gynybos ir nacionalinio saugumo tematiką atliepiančių pamokų ciklą.

 

„Praktikos mokykloje metu paaiškėjo, kad mokytoja Toma yra ne tik puiki nacionalinio saugumo ir krašto gynybos specialistė, bet ir šilta bei draugiška asmenybė, kuri mums, kaip praktikantams, padėjo pasijausti tikrais Vilniaus technologijų mokymo centro pedagogų komandos nariais, įtraukdama mus į pamokų stebėjimą, refleksijas ir diskusijas po jų, bei visapusį pasiruošimą pamokoms“, – liudija pedagogikos studentai.

 

Pasak karininkų, daugumą praktikoje pastebėtų bei išmoktų dalykų jie planuoja pritaikyti ir profesinėje Lietuvos kariuomenės karininko, kaip mokytojo jaunesniems kariams, veikloje.

Aktualios ir įtraukiančios pilietiškumo pamokos

 

„Turbūt viena iš vertingiausių mano kaip pedagoginės praktikos mentorės patirčių – su kolegomis drauge paruoštas krašto gynybos ir nacionalinio saugumo pamokų ciklas. Donato, Andriaus ir Sauliaus pagalba man – ypatinga! Įsivaizduokite, kad Jums, paprastam žmogui, reikia paruošti pranešimą apie „raketų mokslą“, o greta atsiranda dar ir NASA inžinierius“, – naujo turinio ugdomajai veiklai paruošimo procesą apibūdina mokytoja.

 

Sausio 13-osios išvakarėse būsimiems mechatronikams, suvirintojams ir žiniatinklio programuotojams – Vilniaus technologijų mokymo centro gimnazijos skyriaus vienuoliktokams – pristatytos trys naujos temos. Mokytoja ir majorai su jaunuoliais diskutavo apie grėsmes nacionaliniam saugumui, piliečių teises ir pareigas, atliko sąveikiąsias užduotis, leidžiančias pasitikrinti atsparumą melagienoms, atpažinti priešišką informaciją žiniasklaidoje, suvokti civilių saugaus elgesio principus nepaprastosios ir karo padėties atveju bei pilietinio pasipriešinimo būdus, o taip pat sprendė sudėtingas hipotetines situacijas, pareikalavusias ir žinių pritaikymo, ir asmeninių nuostatų reflektavimo.

 

Profesinės mokyklos Energetikos ir mechatronikos skyriaus mokinių tarybos prezidentas, būsimas žiniatinklio programuotojas Julius Surplys prisimena: „Tai buvo puikios pamokos ir įdomūs susitikimai su karininkais. Jautėsi, jog su mumis kalbasi tikri profesionalai, tikėtina, savo kailiu patyrę dalykus apie kuriuos diskutavome pamokose.“

 

O štai vienuoliktokas, suvirinimo besimokantis Aleksandras Mackelo liko sužavėtas karininko S. Prankos asmenybės ir neslepia savo susidomėjimo tarnyba: „Mes trumpai kalbėjomės ir apie pamokos svečio gyvenimą – kaip jis tapo karininku, kokios patirties yra įgijęs, ką veikia šiuo metu. Aš irgi noriu į kariuomenę arba tapti pareigūnu. Lankau jaunųjų pasieniečių būrelį – labai patinka, – todėl planuoju tapti pasieniečiu.“

 

Lietuvos kariuomenės karininkai ir pedagogikos studijų studentai savo ugdomąją veiklą vertina pozityviai: „Mūsų patirtis pirmą kartą vedant pamoką, aišku, padedant mentorei, nuspalvino susižavėjimą mokytojo profesija dar ryškesnėmis spalvomis. O savo pirmąją pamoką, kad ir kaip praktikantų, atsiminsime visą likusį gyvenimą.“

 

Vilniaus technologijų mokymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.