Pilietinis ugdymas Butrimonių gimnazijoje: Kariuomenės diena

Renata Balčiūnienė
,
Butrimonių g-jos mokytoja

Lapkričio 24 d. Butrimonių gimnazijoje vyko pilietinio ugdymo diena, skirta paminėti Lietuvos kariuomenės dieną. Buvo pasirinkta netradicinio ugdymo veiklų įvairovė – prevencinės paskaitos, protmūšis, patriotinių dainų konkursas, kūrybinės užduotys, kryžiažodžių sprendimas. Visos veiklos buvo nukreiptos į socialinių kompetencijų, bendražmogiškųjų vertybių ir patriotiškumo bei pilietiškumo ugdymą.

Vėl įvyko patriotinių dainų konkursas

 

Neatsiejama pilietinio ugdymo dienos dalis – tradicinis kasmet vykstantis patriotinių dainų konkursas, kuriuo siekiama ugdyti mokinių meno bei kūrybos poreikį, saviraišką, puoselėti etninę kultūrą, plėsti liaudiško dainavimo tradicijas, formuoti dvasines, tautines ir kultūrines vertybes. Taip pat skatinti pedagogų ir moksleivių kūrybinį bendradarbiavimą. Konkursas, kuruojamas muzikos mokytojos Neringos Valvonienės ir istorijos mokytojos Dalios Adžgauskienės, šiemet vyko jau 16-tus metus. Pernai dėl kritinės pandeminės padėties šalyje ir karantino konkursas nevyko, todėl šiemet bendruomenė džiaugiasi vėl galėdama tradiciškai tęsti tokio pobūdžio veiklą, suteikiančią daug galimybių mokinių saviraiškai, leidžiančią atsiskleisti mokinių kūrybiškumui.

 

Siekiant ugdyti patriotiškumą bei integruoti etninę kultūrą į ugdymo procesą, konkurso dalyviams kartu su klasės vadovais buvo privaloma parengti ir atlikti vieną lietuvių liaudies dainą. Konkurse varžėsi dviejų amžiaus grupių – 5–8, I–IVg klasių – mokiniai. Šiemet jie galėjo pelnyti papildomus balus už gyvą akompanavimą, dainavimą a cappella ir klasės pasirodymą kartu su klasės vadovu. Reikia pasidžiaugti solidžiu klasių pasirengimu, dėmesiu liaudies dainos autentikai, dainos atlikimo kokybe, sceninio įvaizdžio estetika, perteiktos emocijos grožiu bei poveikiu klausytojui, šimtaprocentiniu klasių ir jų vadovų dalyvavimu konkurse.

 

Aktyvinant gimnazijos ir mokinių tėvų bendradarbiavimą, pastarieji kuo dažniau įtraukiami į mokyklos gyvenimą. Šio konkurso vertinimo komisijoje kartu su pedagogais dalyvavo ir gimnazijos Tėvų klasės atstovės Kristina Valaitienė, Aušra Malinauskienė, Auksė Dauknienė. Po metų pertraukos vėl sugrįžus prie ilgametės tradicijos, buvo puiku visiems išgyventi vienybės jausmą, stiprėjantį bendruomeniškumą – menas ne tik atgaiva širdžiai ir sielai, bet ir suvienija žmones.

Pasitelkta tikslinga veiklų įvairovė

 

Paraleliai dainų konkursui vyko daug kitų tikslingų veiklų. Prevencinę paskaitą „Žalingi įpročiai“ 8 ir Ig klasėms skaitė sveikos gyvensenos propaguotojas, dviračių sporto entuziastas, orientavimosi ir multisporto gerbėjas, lektorius Darius Karaša, daugiausia dėmesio skyręs priklausomybių formavimosi rizikos faktorių aptarimui, akcentavo sveikos gyvensenos svarbą. Septintokai klausėsi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjos Lauros Svolkinaitės prevencinės paskaitos „Pilietis ir teisinė atsakomybė“.

 

5–8, I–IVg klasės varžėsi protmūšyje, skirtame paminėti Lietuvos kariuomenės dieną, o jį vedė KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 101 kuopos kuopininkas Saulius Talačka. Nugalėjusios komandos buvo apdovanotos puodeliais su KASP logotipu, o kiti dalyviai gavo atšvaitus ir knygų skirtukus.

 

Vyresniųjų klasių gimnazistai dalyvavo Alytaus regiono karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kapitono Ryčio Janulevičiaus paskaitoje apie kariškio profesiją. Jis papasakojo apie privalomąją ir savanorių karo tarnybą mūsų šalyje, galimybes bei sąlygas prisijungti prie Lietuvos kariuomenės, galimus tarnybos būdus: nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bei profesinę karo tarnybą. Penktokams sporto salėje kariškas estafetes organizavo Alytaus regiono karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Marijampolės poskyrio specialistai. Bendradarbiavimą su ilgamečiais socialiniais partneriais – KASP ir Alytaus regiono karo prievolės ir komplektavimo tarnyba – koordinavo gimnazijos socialinė pedagogė, jaunųjų šaulių vadovė Ramutė Jablonskienė.

 

Kiekviena klasė taip pat atliko kūrybinę užduotį – kūrė karinę emblemą remdamasi žodžiais SAUGOTI, GINTI, MYLĖTI. Šios emblemos papuošė gimnazijos erdves kaip patriotiškumą skatinanti mokomoji priemonė ir bus panaudotos ugdymo procese. Dar viena veikla – intelektualinė – mokiniai privalėjo išspręsti kryžiažodį. Teko gerokai paplušėti atsakant į kryžiažodžio klausimus, aprėpiančius daugybę sričių – karybą, sportą, geografiją, meną.

 

Galiausiai susumavus visų veiklų (patriotinių dainų konkurso, protmūšio, kūrybinės užduoties ir kryžiažodžio) balus, rezultatai pasiskirstė taip: 5–8 klasių grupėje nugalėjo penktokai, antri liko aštuntokai, o trečiąją vietą pelnė 6 ir 7 klasės. I–IV g klasių grupėje I vietą išplėšė Ig klasės gimnazistai, antroji vieta atiteko vienodai balų surinkusioms II ir IIIg klasėms, o treti liko abiturientai.

 

Butrimonių gimnazija nuolat kryptingai formuoja ugdytinių vertybines nuostatas, ugdo patriotiškumą bei pilietinį požiūrį, skleidžia sveikatinimo idėjas, stiprina gimnazijos narių bendruomeniškumą, tapatumo jausmą, aktyvina bendradarbiavimą, palaiko ir plėtoja socialinius ryšius. Gimnazija didžiuojasi turėdama puikių draugų – socialinių partnerių, mokinių aktyvių tėvų, mokytojų, kurių dėka gali prasmingai organizuoti patriotines veiklas savo ugdytiniams. Nes laisvė nėra duotybė – ją iškovojus, reikia puoselėti ir mokytis apginti, o ši pareiga ateityje bus perduota ir jaunajai kartai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.