Pilietinė iniciatyva „Lietuvos mes vardą minim“

Živilė Jarašūnienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vaiko pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas prasideda nuo artimiausios aplinkos ir jį supančių žmonių. Anot Vyčio Vydūno, pirmutinis auklėjimo veiksnys – šeima. Vaikas joje gauna „fizinį kūną“ ir dvasinio gyvenimo pradžią, čia ugdomi pirmieji žmogiškumo daigai, čia jis supažindinamas su tautos kultūra. Užtenka nuoširdaus atviro pokalbio vaikams suprantamais žodžiais. Antanas Maceina taip pat pritaria V. Vydūnui, teigdamas, kad „visų vertybių pagrindas yra šeima“, todėl minint Lietuvai svarbias dienas, Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko pilietiškumo ir tautinė iniciatyva „Lietuvos mes vardą minim“, kurios metu buvo siekiama ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, pilietiškumą ir meilę savo kraštui.

 

Šiuo laikotarpiu darželis pasipuošė trimis gražiausiomis Lietuvos vėliavos spalvomis: geltona, žalia ir raudona. Visos iniciatyvos metu vyko pokalbiai apie Lietuvą bei Lietuvoje gyvenančius žmones. Buvo aptarta, kodėl mums svarbios lietuviškos šventės? Kas įvyko vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją? Kas yra laisvė? Visose grupėse inicijuotos veiklos, skirtos paminėti Lietuvai svarbias dienas. Vaikai, įvairiomis veiklų formomis, ugdėsi savo pilietiškumo jausmą, pagarbą savo Tėvynei, puoselėjo lietuvybę. Tautinių veiklų metu buvo siekiama, kad ugdytiniai geriau pažintų Lietuvą, savo gimtinę, didžiuotųsi ja ir gerbtų jos simbolius.

 

 

Rankose laikydami trispalves vėliavėles, aptarėme Lietuvos Trispalvės spalvų reikšmes, prisiminėme kokioje šalyje gyvename. Vaikai negailėjo gražių žodžių gimtinei, šoko lietuvių liaudies šokius, dainavo dainas, deklamavo eilėraščius, piešė piešinius, statė statinius, skirtus šioms gražioms šventėms paminėti. Inicijuojamų veiklų metu daug dėmesio buvo skiriame vaikų pažinimo ir patirties kaupimui apie Lietuvą ir su ja susijusius įvykius, gimtinę. Prie iniciatyvos prisijungė ir ugdytinių šeimos nariai. Vykusios veiklos užfiksuotos nuotraukose, o jas kūrybingai panaudojus – sukurtas filmas ir patalpintas YouTube platformoje.

 

Nieko nėra svarbesnio už laisvę ir nepriklausomybę, norą gyventi Lietuvoje ir būti jos dalimi. Renginių metu siekėme, kad vaikai suprastų, kad valstybę kuriame mes, taigi patys turime stengtis, kad čia būtų gera gyventi. Tikimės, kad veiklų įvairovė mažųjų širdelėse pažadino bendrystės, nuoširdumo, tautiškumo jausmą sau, šalia esančiam ir savo šaliai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.