Pėsčiųjų žygis „Kardo rinktinės partizanų takais 2023“

Gegužės 21 diena, sekmadienis. Nuo pat ryto būrys jaunimo iš Skuodo rajono Mosėdžio, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės, Klaipėdos „Varpo“, Joniškio r. Skaistgirio ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijų, taip pat jaunieji šauliai iš Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-osios rinktinės 305 kuopos renkasi Darbėnų gimnazijoje, gimnazijos muziejuje susipažįsta su Kardo rinktinės istorija. Kitas būrys žmonių – visų, norinčių dalyvauti žygyje, – renkasi prie Darbėnų bažnyčios. Žygis pradedamas iškilmingomis šv. Mišiomis šventiškai išpuoštoje Darbėnų bažnyčioje. Po šv. Mišių šauliai rikiuoja gimnazistų būrius į koloną eisenai prie paminklo, skirto Žemaičių apygardos Kardo rinktinei atminti, prie jų jungiasi visi žygio dalyviai. Dalyvių eisena sustoja prie Nepriklausomybės paminklo, Garbės sargybos karys padeda gėles prie Nepriklausomybės paminklo bei prie buvusios MGB būstinės. Žygiavimo ritmą muša KJP orkestro būgnininkai, kol sustojama prie paminklo partizanams.

 

Prasideda iškilmingas minėjimas Laisvės kovotojams pagerbti. Kalba renginio vedėjas gimnazistas Edgaras Naugreckis: „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną esame čia. Visi. Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto  dienoraštyje „Partizanų keliu” sakoma: „Atiduok Tėvynei,  ką privalai“. Tai šūkis, kviečiantis ir sujungiantis visas mūsų valstybės žmonių  kartas“. Kalba renginio vedėja gimnazistė Gabija Balsevičiūtė: „Septintąjį žygį, skirtą Kardo rinktinės partizanams, pradedame su dar didesne galia – Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene. Šių metų Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną švenčiame Klaipėdoje ir Darbėnuose – tad žygio metu kviečiame įsiklausyti, suprasti ir patirti istorinių įvykių autentiškus išgyvenimus“. Kretingos rajono kultūros centro choras  „Kristale“ gieda Lietuvos Respublikos himną. Tylos minute pagerbiami visi kovotojai, žuvę už laisvę. Kalba pirmojo Kardo rinktinės vado Jurgio Ožeraičio sūnėnas Zenonas Šalna. Darbėnų kultūros skyriaus liaudiška kapela „Ontrep“ atlieka partizanų dainą. Sveikinimo žodį taria Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos viceministras Žilvinas Tomkus. Žygio dalyvius sveikina Lietuvos Respublikos seimo narys Antanas Vinkus bei Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius. Iškilmingam minėjimui pasibaigus, GSK kariai išneša Lietuvos valstybės, istorinę ir Lietuvos kariuomenės vėliavas.

 

Šauliai rikiuoja gimnazistų būrius į koloną ir jie pirmieji išeina į žygį. Žygyje gimnazistai atliko įvairias užduotis, estafetes, kurias organizavo Vakarų (Jūros) šaulių 3-osios rinktinės 305 kuopos šauliai, Klaipėdos regioninis Karo prievolės ir komplektavimo skyrius bei Darbėnų gimnazijos mokytojai.

 

 

Kitos (visuomenės) žygio dalyvių grupės žygis prasideda Darbėnų miestelyje, kur žygeivių laukia pažintis su Darbėnų istorija, kurią suorganizavo Darbėnų gimnazija. Pirmoji edukacija – Nepriklausomybės paminklas: tarpukario Darbėnų istorija ir susitikimas su Antanu Smetona (mokytoja, bibliotekininkė Virginija Rudavičienė); antroji edukacija – NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio būstinė, kurioje buvo tardomi ir kankinami Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Darius Juodis); trečioji edukacija – žydų ,,mėlynasis namas“, XIX a. medinės architektūros paminklas, menantis įdomią čia gyvenusių žydų istoriją (mokytoja Edita Gliožerienė); ketvirtoji edukacija – Darbėnų gimnazijos etnografinis kiemelis, kuriame trumpai pristatomas grafų Tiškevičių dvaras ir jam priklausę statiniai (mokytoja Vanda Kontrimienė). Žygio dalyvių sustojimuose laukė 3D projekcijų instaliacija partizanų tema ir kiškio kopūstų sriuba pagal partizanišką receptą; aštuonių nugrimuotų partizanų vadų, pasirašiusių 1949 m. vasario 16-osios deklaraciją, vaidybinis pasirodymas „Iš praeities į ateitį“.

 

Pėsčiųjų žygio „Kardo rinktinės partizanų takais 2023“ pabaigoje – žuvusio partizano pagerbimas ir istorija prie paminklo; ekspozicinio partizanų bunkerio ir ginkluotės apžiūra, bendravimas su partizanų rekonstruktoriais; kariškos estafetės ir vaišės. Galų gale visus žygio dalyvius sujungė patriotinių dainų festivalis. Gimnazistų būriai apdovanoti Krašto apsaugos ministerijos Padėkomis, o įvairiose veiklose daugiausiai taškų surinkę būriai apdovanoti Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos diplomais.

 

Žygis, kurio maršrutas vingiavo autentiškomis partizanų kovos vietomis, baigėsi. Žygeiviai įvykdė programą, sukurtą ir paruoštą įgyvendinti bendromis daugybės žmonių pastangomis: ir Krašto apsaugos ministerijos bei Lietuvos kariuomenės, ir Vakarų (Jūros) šaulių 3-osios rinktinės 305 kuopos šaulių, ir Klaipėdos regioninio Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus, ir Darbėnų gimnazijos mokytojų. O kur dar nematomi seniūnijos ir kultūros skyriaus darbuotojų darbai darbeliai!

 

Bet sugrįžkime dar į pradžių pradžią. Šiais metais Kardo rinktinės partizanams skyrėme septintąjį žygį. O juk panašaus žygio idėją puoselėjo Rezistencijos muziejaus Darbėnų gimnazijoje įkūrėjas Stanislovas Burba, o gimnazijos direktorė Sonata Litvinienė, įkvėpta Kardo rinktinės istorijos, ėmėsi organizuoti žygius gimnazistams, kad jauni žmonės galėtų prisiliesti prie čia pat esančios, dar neužmirštos mūsų krašto istorijos. Ir šiais metais idėja užaugo – žygyje dalyvavo jau ne tik gimnazistai, bet ir pakviesta visuomenė!

 

Žygis baigėsi, bet tik šiais metais. Nudulkėję batai, kurie mums padėjo patogiai (ar nelabai) žygiuoti ilgu miško keliu, jau nustumti į kampą. Bet tai nėra svarbu, nes pats kelias – tai gyvenimas, neįkainojama patirtis. Vadinasi, susitiksime ir kitąmet!

 

Kretingos rajono Darbėnų g-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.