PEPIS metodinė diena Vilniuje

Renata Greimaitė
,
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė, Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos lavybininkė, Pozityvaus elgesio palaikymo Europos tinklo tarybos narė

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) diegimo ugdymo įstaigose 2022–2023 m. m. planą, 2022 m. birželio 15 d. organizavo metodinę dieną PEPIS ugdymo įstaigų komandoms. Renginyje dalyvavo Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos, Molėtų rajono Kijėlių specialiojo ugdymo centro, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pedagogai.

 

Renginio metu mokyklų komandos pristatė savo patirtį diegiant I-os pakopos strategijas, aptarė kylančius iššūkius, dalinosi sėkmės atvejais, dalyvavo praktinėse veiklose. SRVKS specialistai pristatė perėjimo prie II-os pakopos žingsnius bei strategijas ir intervencijas.

 

 

Lietuvoje jau nemažai kalbėta bei rašyta apie PEPIS modelį, kurio veiklos grindžiamos principu, kad mokiniai gali laikytis elgesio taisyklių tik tada, jei jie žino, kokie yra lūkesčiai jų elgesiui, koks elgesys laikomas tinkamu. Kalbėdama apie elgesį, švietimo bendruomenė naudoja bendrą kalbą. Visą dieną mokykloje – klasėje, per pietus ar koridoriuje – mokiniai supranta bei žino, kokio elgesio mokytojai iš jų tikisi. Mokyklos, kurios taiko šį modelį, siekia saugumo ir skiria nemažai dėmesio tinkamam mokinių elgesiui skatinti, t. y. moko vaikus tinkamo elgesio bei įgyvendina strategijas elgesiui mokyti. PEPIS pagrindinis dėmesys skiriamas prevencijai, o ne bausmėms. Mokyklos taiko pozityvaus elgesio strategijas bei, kaip ir bet kurio kito akademinio dalyko, moko tinkamo elgesio. Taip užtikrinama pagalba visiems, o ypač specialių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

 

Būtent dėl šios priežasties Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius (SRVKS) pasirinko PEPIS modelį kaip gaires švietimo bendruomenėms konsultuoti. Atsižvelgiant į PEPIS modelio daugiapakopiškumo principą, SRVKS siekia, kad pagalba mokyklose būtų teikiama ne tik vienam vaikui, kuriam nustatytas autizmo spektro sutrikimas, bet ir visai klasei. Priklausomai nuo vaiko elgesio sudėtingumo, pagalba vaikui gali būti teikiama klasės, grupės ar individualiu lygiu. Šiai praktikai įgyvendinti SRVKS net tik iniciavo ir pradėjo įgyvendinti pilotinį pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų (PEPIS) projektą, į kurį įsitraukė 6 Lietuvos mokyklos, bet ir aktyviai siekė, kad SRVKS vedėja Gintarė Šatė ir trys specialistai – Renata Greimaitė, Loreta Grikainienė bei Austė Černiauskienė, gautų tarptautinius PEPIS sertifikatus. Sertifikatai įgyti baigus ilgalaikę (150 akad. val.) mokymų programą „PBS Europe coach training“, kurią įgyvendino Nyderlandų Windesheimo taikomųjų mokslų universitetas.

 

Kiekviena mokykla, įsitraukusi į projektą, subūrė PEPIS komandą, dalyvavo mokymuose bei įgyvendino tam tikras veiklas bei praktikas – įsivertino mokyklos vertybes, pasirinko bendruomenei itin svarbias vertybes, įvardijo pagrindinius lūkesčius mokinių elgesiui kūrė taisykles bei vizualines priemones mokyklų aplinkoms papuošti.

 

Buvo nuspręsta, kad PEPIS modelio I-osios pakopos įgyvendinimui bus skirta bent pora metų, per kuriuos mokyklos bendruomenės susipažins ir išmoks kasdieninę veiklą grįsti šiais pagrindiniais PEPIS principais:

  • mokiniai gali išmokti tinkamo elgesio įvairiose situacijose;
  • mokyklos moko tinkamo elgesio aiškiai nurodydamos, ką ir kaip mokiniai turi daryti, o mokiniai turi galimybę demonstruoti tinkamą elgesį, gauti grįžtamąjį ryšį bei tinkamo elgesio pastiprinimą;
  • ankstyva pagalba vaikams, o ypač vaikams su SUP, intervencijos gali užkirsti kelią rimtesnėms elgesio problemoms;
  • kiekvienas mokinys yra bei jo poreikiai yra skirtingi, todėl mokyklos turi žinoti, kokios pagalbos vaikui reikia bei gebėti tą pagalbą suteikti. Tai, kaip mokyklos moko elgesio, turėtų būti pagrįsta moksliniais tyrimais ir mokslu. Svarbu stebėti mokinio elgesio pažangą;
  • mokyklos renka ir naudoja duomenis, kad galėtų priimti sprendimus dėl elgesio intervencijos;
  • mokyklos darbuotojai nuosekliai skatina laukiamą elgesį ir atgraso nuo netinkamo elgesio.

Įgyvendinus I pakopos PEPIS modelio praktikas, toliau bus siekiama projekto dalyvius supažindinti su II-osios bei III-osios pakopos praktikomis.

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius dėkoja renginio rėmėjams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.