Pedagoginių idėjų mugė „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas“

Šiemet Lietuvos tauta švenčia savo valstybės atkūrimo šimtmetį. Daug prasmingų renginių, pamokų, parodų, akcijų ir kitų priemonių buvo įgyvendinta švietimo įstaigose. Susikaupė nemenka patirtis skatinant pilietines ir tautines idėjas, kuriomis ir buvo pasidalyta balandžio 4 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vykusioje pedagoginių idėjų mugėje „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas“. Renginį organizavo Visagino švietimo pagalbos tarnyba kartu su Visagino savivaldybės mokyklų metodine taryba ir metodiniais būreliais.

Per renginį buvo išklausyta 13 žodinių ir pristatyti 4 stendiniai pranešimai. Savo darbo patirtimi dalijosi 16 Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pedagogų ir dvi Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogės. Kiekvienas pedagogas perskaitęs pranešimą pasiūlė ir savo idėją, kaip ugdyti tautiškumą ir pilietiškumą. Česlovo Sasnausko menų mokyklos pavaduotojos ugdymui Vilija Ginaitienė, Vilija Žukauskienė ir mokytoja Ganna Dzyuban pasidalijo įžvalga, kad dalyvaudamas bendruomenės veikloje, padėdamas ją organizuoti ir vykdyti mokinys įgyja tautiškumo ir pilietiškumo pagrindų, pasijunta svarbiu ir atsakingu savo valstybės piliečiu. Žinant, kad Visaginas išsiskiria savo daugiatautiškumu, menų mokyklos mokytojų veikla atrodo dar prasmingesnė.

 

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Valentina Katyševa savo pranešime teigė, kad svarbu nuo pat mažų dienų ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skiepyti vaikams meilę savo gimtajai šaliai, supažindinant su šalies simbolika, tautiniais žaidimais, lietuvių pasakomis, dainomis. Gražią idėją pateikė ir Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Larija Savičenko ir Daiva Šileikienė. Jos pristatė, kaip per metų šventes galima ugdyti pilietiškumą ir tautiškumą. Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Danguolė Savičienė pateikė idėją, kaip per įvairių šalių monetų ir banknotų kolekciją galima skatinti smalsumą susipažinti ir su savo šalies istorija… O tos pačios gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Jūratė Šoliūnaitė-Pavilionienė papasakojo, kaip panaudodama banknotų ir monetų kolekciją kartu su mokiniais atlieka „žurnalistinius“ tyrimus ir mokosi pilietiškumo pagrindų.

 

Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos Žana Vaitkuvienė-Zimina ir Aliona Kurpienė, kūno kultūros mokytoja Dana Ramanauskienė dalijosi mintimis apie pilietiškumo ir tautiškumo ugdymą rengiant popamokinius renginius. „Atgimimo“ gimnazijos fizikos mokytoja Liudmila Kronova pateikė idėjų, kaip remiantis tautosaka ir pagrindžiant ją fizikos dėsniais galima mokinių sąmonėje žadinti tautiškumo jausmą. Buvo įdomu pastebėti fizikos dėsnius įvairiose lietuvių patarlėse ir kt. Apie projektinę veiklą, kaip gerą metodą ugdant pilietiškumą ir tautiškumą, kalbėjo „Verdenės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Dalia Burneikaitė ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Zita Miškinytė-Mazūrienė. Šiuose pranešimuose buvo pristatyta tarptautinio projekto „Gyvenu laisvai“ komandos „VAJE!“ veikla ir projekto „100 gerų darbų Lietuvai“ produktas – knygelė tuo pačiu pavadinimu. Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedė metodininkė Olga Kozlova ir vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtoja metodininkė Jelena Zotova kalbėjo apie vaikų pažintį su gimtuoju kraštu, kaip pilietiškumo, tautiškumo ugdymo priemonę.

 

Renginio refleksijos plakatas – tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo idėjų medis – „pražydo“ spalvotais žiedais, kurie simbolizavo, kad renginys atnešė naujų idėjų mokytojams, dirbantiems su jaunąja karta.

 

Monika Gutė

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Danguolė Savičienė

Visagino „Verdenės“ g-jos pradinio ugdymo mokytoja, Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.