Patyriminio ugdymo(si) projektai Šiaulių „Dermės” mokykloje

Laima Pastoraitė, Asta Budraitienė, Bernadeta Sabatauskė
,
mokytojos

Atliepdamos į Šiaulių „Dermės” mokyklos misiją “…skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti…” mes, mokyklos mokytojos L. Pastoraitė, A. Budraitienė, B. Sabatauskė, vykdėme metinius patyriminio ugdymo projektus „Nuo sėklos iki sėklos“, „Skaičiuok ir svajok“, „Europa – mūsų žemynas“. Šiais projektais siekta gamtos mokslų, inžinerijos, matematikos, geografijos, istorijos, IKT žinias pritaikyti patyriminėje veikloje, išbandyti jas praktiškai ir stebėti, kaip jos veikia kartu.

 

Projektų veiklų metu didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai bendraudami ir bendradarbiaudami dirbo porose, stebėjo, tyrinėjo, o svarbiausia turėjo galimybę suprasti save ir kitus žmones, spręsti kylančias problemas, suvokti gamtos ir žmonių gyvenimo ryšius ir dėsningumus.

Įgyvendindami veiklas, mokiniai ugdėsi iniciatyvumo ir kūrybingumo, pažinimo, komunikavimo, asmenines bei socialines bendrąsias kompetencijas.

Metinis projektas 6–7 klasių mokiniams „Nuo sėklos iki sėklos” prasidėjo ankstyvą pavasarį edukaciniu užsiėmimu „Žalioji palangė”. Mokiniai, susipažinę su sėklos sandara, dygimu, daigų auginimo sąlygomis, durpiniuose indeliuose į substratą daigams pasodino moliūgų, cukinijų, pomidorų, paprikų, agurkų sėklų ir paruošė kiekvieno augalo informacines korteles.

 

Balandžio mėn. vyko akcija „Saugokime žemę, kad ji saugotų mus”. Jos metu mokiniai sutvarkė mokyklos daržo-sodo teritoriją, išpureno lysvių žemę, ją patręšė, grįžę į klases, diskutavo apie dirvožemio, vandens bei oro taršos problemas.

Edukacinio užsiėmimo „Pavasarinė sėja” metu mokiniai dalinosi surinkta informacija apie sodinukų sodinimo į dirvą reikalavimus ir nustatę, kad dirvos temperatūra lysvėse tinkama sėjai, pasodino užaugintus daržovių daigus. Visą augalų augimo periodą mokiniai rūpinosi augalais – juos laistė, pureno dirvą, ravėjo piktžoles.

Rudens edukacijose „Mūsų derlius“, „Rudens gėrybės” mokiniai surinko užaugintą derlių ir jį įvertino – pasvėrė, išmatavo, suskaičiavo. Projektas baigtas mįslių įminimo varžytuvėmis „Atspėk, kokia aš daržovė”.

 

Projektas „Skaičiuok ir svajok” mokinius sudomino tiksliaisiais mokslais ir juos skatino kūrybiškai pažvelgti į matematiką ir jos pritaikymą gyvenime. Projekte dalyvavo 6–7 klasės mokiniai. Kubai, stačiakampiai gretasieniai, piramidės, prizmės, rutuliai ir kitos erdvinės figūros supa mus kasdien. Projekto metu mokiniai stebėjo aplinką, ieškojo erdvinių figūrų savo aplinkoje. Daugiau dėmesio sulaukė architektūra. Mokiniai pastatuose ieškojo „pasislėpusių” erdvinių figūrų, nuotraukose žymėjo pastebėtas figūras, jas braižė, matavo, skaičiavo paviršiaus plotus ir tūrius. Pavasarį, atšilus orams, išėjome į miestą ir ieškojome erdvinių figūrų, „pasislėpusių” mieste, jas mokiniai fiksavo nuotraukose, žymėjo pastebėtas figūras. Projekto metu mokiniai patys bandė kurti savo statinius. Rinkosi įvairias priemones: erdvinių figūrų modelius, konstruktorius, panaudotas dėžutes ir kitą. Projektas baigtas pristatymu „Mano namas”. Mokiniai pristatė savo statinius, aptarė veiklas, sėkmes ir iššūkius.

 

Organizuoti projektą „Europa – mūsų žemynas” kilo mintis pastebėjus, kad mokiniai labai domisi informacinėmis technologijomis, įvairiomis programėlėmis. Projekto tikslas buvo išmokti naudotis „Google” įrankiais, panagrinėti funkcijas, pritaikyti praktiškai „Maps”, „Earth”, „Vertėjo” galimybes. Taip pat geografijos mokomąją medžiagą pritaikyti praktiškai, įdomiai, kūrybingai. Susipažinti ir išmokti naudotis navigacija, sukurti maršrutą, išnagrinėti vietovę. Projekte dalyvavo 6–7 klasės mokiniai.

 

Pirmiausiai mokiniai susipažino su Europos žemynu. Žaisdami interaktyvų online žaidimą „Pažink Europą”, susipažino su Europos žemynu, šalimis, vėliavomis, lankytinomis vietomis ir objektais. Mokiniai nagrinėjo Baltijos šalių regioną. Naudodamiesi „Google maps” įrankiu mokėsi sukurti maršrutą, jį išsaugoti, išnagrinėti pasirinktą vietovę, jos reljefą, pasirinkti geriausią keliavimo būdą, susirasti gyvenamąją vietą atostogoms. Mokiniai dalyvavo virtualiose ekskursijose, domėjosi pastatų architektūra ir istorija. Tarpusavyje bandė bendrauti latvių, estų kalbomis naudodamiesi „Google vertėjo” įrankiu. Projektą baigė virtualių ekskursijų pristatymais apie pasirinktą Baltijos regiono šalį. Mokiniai individualiai pasirinko lankytinus objektus, dirbdami grupėse ir individualiai, pristatė juos klasės draugams.

 

Patyriminis ugdymas – tai sėkmingo mokinio ugdymo strategija. Tik veikdamas mokinys kuria individualų žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybines nuostatas, patyriminio ugdymo metu mokosi bendrauti, bendradarbiauti, apibendrinti, įrodymais pagrįsti žinias, tokiu būdu formuojasi jo pasaulėjauta. Šitaip ugdomos pasitikinčios asmenybės, gebančios įveikti sunkumus, šnekėtis, suvokti užduotį, sieti naujas žinias su asmenine patirtimi. Patyriminė veikla stiprina ryšį su supančiu pasauliu, sudaro galimybę vystytis mokinio individualybei.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.