Patirtinis ugdymas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“

Jolita Baguckienė, Kristina Zujūtė
,
Kaišiadorių l.-d. „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Jurgita Jašauskienė
,
meninio ugdymo mokytoja

Sėkmingiausias metodas pasiekti numatytų vaikų grupės ir kiekvieno vaiko ugdymo(si) rezultatų – kuriamos situacijos patirtiniam vaikų ugdymui(si), nes būtent patirtinės veiklos metu vaikai būna aktyvūs ir smalsūs ugdomojo proceso dalyviai, kurie mokosi iš savo asmeninės patirties, mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų. Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ mokytojai ne tik sėkmingai įgyvendina patirtines veiklas kasdieniame vaikų gyvenime, bet ir jomis dalijasi su kitais mokytojais, organizuoja virtualius projektus ir kuria kvalifikacijos tobulinimo renginius, kuriuose visos šalies mokytojai mokosi vieni iš kitų.

 

Kaišiadorių lopšelio-darželio mokytojų grupė vykdo ilgalaikį projektą „Patirtinis ugdymas darželyje – sėkmingiausias metodas vaiko pažangai“, kuris taip pat siejamas su patirtiniu vaikų ugdymu. Projektas susideda iš trijų dalių: virtualių projektų, respublikinės konferencijos ir metodinio leidinio mokytojams. Nuo pavasario projekto organizavimo grupė pradėjo vykdyti virtualius projektus, kuriuose kvietė dalyvauti visos šalies mokytojus. Projektų esmė – pasidalyti patirtinių veiklų pavyzdžiais, aprašant taikytą metodą, veiklą ir pateikiant nuotraukas. Nuo balandžio iki spalio buvo suorganizuoti keturi virtualūs projektai: „Tie, kur skraido, šliaužia ir ropoja 2022“ (70 dalyvių), „Ką pasakoja vandens lašelis 2022“ (42 dalyviai), kalbos ir pojūčių ugdymo projektas „Vasaros stovyklėlė „Šnekutis“ (4 dalyviai) ir „Vaikai – spalvų draugai 2022“ (61 dalyvis). Bendrose „Facebook“ grupėse projektų dalyviai dalijosi patirtinių veiklų pavyzdžiais ir nuotraukomis. Projektai sulaukė nemažai dėmesio, buvo galima pamatyti net 177 vaikų kūrybines ir muzikines veiklas iš visos Lietuvos.

 

Mokytojai taikė metodus, paremtus vaikų kūrybiškumo skatinimu. Tradicines veiklas grupėje keitė į eksperimentų ir tyrimų laboratoriją lauke, muziejuje ar kitoje netradicinėje erdvėje. Bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai – tai tokia veikla, kuri pritraukia vaikų dėmesį. Projektų metu mokytojai pateikė darbų, kaip eksperimentuodami vaikai: tobulina savo mąstymo įgūdžius, samprotauja ir diskutuoja, sprendžia problemas, sutelkia dėmesį, lavina pagrindinius pojūčius – regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, skonį, stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.

 

Spalio pabaiga ir lapkričio pradžia Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ bendruomenei buvo intensyvi, emocinga ir pilna svečių. Spalio 28 d. mūsų įstaigoje lankėsi visas būrys Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų. Į svečius atvyko net dvidešimt muzikuojančių pedagogų. Mokytojai stebėjo darželio meninio ugdymo mokytojos Jurgitos Jašauskienės muzikines veiklas, dalijosi gerąja patirtimi, klausėsi pranešimo „Patirtinė veikla darželyje – sėkmingiausias metodas vaiko pažangai“. Tiek mūsų įstaigos mokytojai, tiek svečiai iš Panevėžio rajono dalyvauja programoje „Mokytojo vidinė darna – kokybiškam meniniam ugdymui“, VIII modulis „Kūrybiškumo ugdymas taikant STEAM veiklas.

 

Fotografijos iš asmeninio archyvo

Ilgai lauktą ir planuotą lapkričio 3-iąją Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ bendruomenė pakvietė į respublikinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinę-praktinę konferenciją „Patirtinė veikla darželyje – sėkmingiausias metodas vaiko pažangai“. Konferenciją skambiomis dainomis ir trankiais ritmavimais su kibirais atidarė studijos „Tagretukas“ vaikai. Sveikinimo žodį tarė Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Čekaitienė. Konferenciją vedė Loreta Kaltauskienė, Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Lions Quest“ programos lektorė-instruktorė, programos Dramblys.lt emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų lektorė-instruktorė, atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio koordinatorė. Konferencijoje buvo pristatyta trylika pranešimų. Pranešėjai pristatė įgyvendintas patirtinių ugdomųjų veiklų idėjas ir metodus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Be to, konferencijos metu keletą veiklų idėjų išbandė ir patys mokytojai. Pranešėjai ir klausytojai atvyko iš: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“, Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“, Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“, Kauno Šančių lopšelio-darželio, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“, Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“. Puikios ir naudingos patirtys praturtino visų dalyvavusių mokytojų žinias.

 

Apibendrindamos ilgalaikį projektą tiek Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė, tiek konferencijos vedėja Loreta Kaltauskienė kalbėjo, kad taikant patyriminį ugdymą vystosi vaikų socialinė raida, nes vaikas mokosi dalytis žaislais, keistis vaidmenimis, išbandyti naujus veiklos būdus. Sukūrus ugdymuisi palankią aplinką, skatinamas vaiko gebėjimas smalsauti, tyrinėti, mąstyti simboliais, lavinami problemų sprendimo gebėjimai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.