Patirtinis ugdymas ikimokyklinukams – naujovė ir iššūkis pedagogams

Jurgita Nagienė
,
Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, l.-d. „Eglutė“ auklėtoja metodininkė

Patirtinis ugdymas(is) – gana nauja ugdymo(si) forma, reikalaujanti nemažai pedagogo žinių ir įgūdžių. Dabar siekiant ugdymo kokybės daugiau dėmesio sutelkta į rezultatus ar vaiko pasiekimus ir dažnai pamirštamos individualios kūrybinės raiškos, asmeninė ar įgyta patirtis, jos dalijimasis su kitais. Suprasdama, kokią teigiamą įtaką vystymuisi ir sveikatai turi ugdymasis natūralioje aplinkoje, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio taryba nutarė šiais metais daugiau dėmesio skirti vaikų patirtiniam ugdymui. Metodinio būrelio narių Jurgitos Nagienės (Telšių l.-d. „Eglutė“, šio teksto autorė), Živilės Mizgerienės (Telšių r. Nevarėnų pagrindinės m-klos ikimokyklinė ugdymo grupė), Aldonos Motuzienės (Telšių l.-d. „Mastis“) iniciatyva buvo sukurta ilgalaikė programa „Patirtinio ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Dalyvaudami šioje programoje pedagogai turi galimybę išsamiau susipažinti su patirtinio ugdymo idėja, pasidalyti turima patirtimi šioje srityje, pasisemti žinių iš kolegų.

Kasdien lauke praleistas laikas yra toks pat svarbus kaip ir ugdymas(is) grupėje. Kiemas – tai natūrali aplinka gamtos tyrinėjimams. Balandžio–gegužės mėnesiais pagal ilgalaikę programą vykęs ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių projektas „Mažųjų tyrėjų pavasaris“ suteikė pedagogams galimybę dalytis ir kaupti patirtį tyrinėjant, eksperimentuojant, išbandant naujas veiklos formas ir pažinimo būdus. Buvo siekiama, kad vaikų dienos būtų kuo įdomesnės, ugdomosios veiklos stebintų, sudomintų, skatintų kelti klausimus, kviestų ieškoti atsakymų ir į pasaulį žvelgti tyrėjo akimis.

 

Ugdant mažuosius tyrėjus, pedagogui kyla svarbi užduotis – sužadinti vaikų poreikį veikti, plėtojant pažintinę patirtį. Bet kaip išmokysi vaikus, jeigu pats nebūsi pabandęs? Birželio mėnesį ikimokyklinio ugdymo pedagogai buvo pakviesti į kūrybinį plenerą „Kūryba gimusi gamtoje“, kuris vyko Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorijoje. Patirtinio ugdymo modelis skatina vertinti veiklos procesą, o ne lenktyniauti dėl pasiekimų. Pleneras labai akivaizdžiai tai patvirtino. Pedagogės išbandė įvairias kūrybinių darbų technikas, stiprino tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.