Patirtinio mokymosi pamokos lauke

Daiva Motiejūnaitė
,
viešųjų ryšių valdymo ir įvaizdžio grupės vadovė, profesijos mokytoja ekspertė

Gegužės mėnesį mokiniams grįžtant į mokyklas ir Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio mokymo centre (toliau – Centras) pradėtos organizuoti patirtinio mokymosi pamokos lauke. Šiam laikotarpiui atsakingai ruoštasi: gražinta aplinka – pasodintos magnolijos, suorganizuotos darbuotojų talkos, įrengta lauko „Pietų terasa“, kur mokiniai gali jaukiai papietauti ar pasišnekučiuoti. Džiaugiamasi mokymui lauke palankiu oru, o kai oro sąlygos ne tokios palankios – randama kitokių sprendimų: išnaudojama esama terasa (su pastoge) bei vidinis kiemelis.

 

Vis daugiau mokytojų įsitraukia į patirtinio mokymosi lauke veiklas, daugiau pradeda bendradarbiauti mokiniai, platesniu užmoju vyksta tarpgrupinės veiklos, džiaugiamasi galimybe bendrauti ir bendradarbiauti kartu patiriant ir atrandant, kai sujungiamas turimas žinojimas ir įgytos ar įgyjamos patirtys.

 

Centro mokytojai puikiai vykdo įvairius tarpgrupinius, tarpprofesinius projektus, kurie kupini kūrybiškumo, motyvacijos mokytis savo profesijos per patyrimą, praktinį pritaikymą! Visiems drauge, auginant bendrystę, pavyksta pasiekti kur kas geresnių rezultatų (lyginant su tradiciniu, konservatyviu mokymo modeliu).

 

Tokį mokymo(si) būdą, kai vyksta mokymasis veikiant, kai sudaroma galimybė patirti mokymosi turinio prasmę derinant mokymąsi su kompleksiška refleksija, mokytojai renkasi jau ne pirmus metus, kaip ir edukacinių aplinkų keitimą. Šiuokart nuspręsta ne persikelti toli, o būti čia pat – jaukiai įkurtose Centro erdvėse.

 

Mokiniai mokosi sujungti tai, ką jau žino, ką išgyveno, išjautė, skatinami paklausti savęs, kodėl taip nutiko, kodėl taip yra, o tuomet, padedami (vedami) mokytojo, prisiliesti prie santykio su savimi, su aplinka, taip mokiniai susikuria naują žinojimą, augina „naująjį aš“. Tokiu būdu skatinama mąstyti, reflektuoti patirtį, bendrauti – mokiniams sudaromos sąlygos jaustis saugiai ir psichologiškai komfortiškai.

 

Kada jei ne dabar, sugrįžus į pasiilgtas mokymosi erdves, su kūrybine energija mokytis, atrasti, patirti? Gimnazijos skyriaus mokiniai sėkmingai mokosi geografijos, biologijos, istorijos ir kitų dalykų būriuodamiesi pievelėje, susėdę ant suolelių ar patogiai, pasitiesę pledus, ant žemės. Profesijos mokytojai tam tikras praktines veiklas išradingai perkėlė iš įprastų praktinio mokymo kabinetų į lauką: paramedikai mokosi pirmosios pagalbos teikimo, kirpėjai ir kosmetikai – koloristikos, estetikos, fotografai – su malonumu atlieka užduotis – fiksuoja akimirkas Centro aplinkoje, vizualinės reklamos gamintojai – mokosi reklamos gamybos specifikos (paviršių dekoravimo lipnia reklamine plėvele). Antai ir „Pietų terasos“ nuoroda, besipuikuojanti ant lango, subtilios floristinės kompozicijos ant terasoje sustatytų stalų, užfiksuotos patirtinio mokymosi lauke akimirkos – tai mokinių darbo rezultatas.

 

Patirtiniam mokymusi lauke pasitelkiami išmanūs įrenginiai – telefonai, planšetės, bevielio Centro ryšio dėka yra nuolatinė prieiga prie virtualios mokymosi aplinkos (moodle.vpvpmc.lt) ar kitų skaitmeninių mokymosi išteklių, kur yra pateikiama mokomoji medžiaga, užduotys, tad viskas pasiekiama ne tik klasėje, bet ir išėjus už kabineto ribų.

 

Tikime, jog sava patirtimi įkvėpsime ir kitus drąsiai atverti mokyklos duris ir išeiti į lauką patirti, atrasti, mokytis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.