Pasvalio „Riešuto“ mokykloje „Pavasario kermošius“

Jūratė Bajariūnienė
,
neformaliojo švietimo skyriaus (bendrabučio) vedėja

Kovo 9 d. nuo pat ryto, vos prašvitus, mokyklos valgykloje ėmė virte virti darbas – visi pradėjo ruoštis ir puoštis mugei, rengti didelę prekyvietę. Kas ką pagamino, tą ant stalų padėjo. Sulaukėme mūsų draugų iš Pasvalio socialinių paslaugų dienos užimtumo centro, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“, Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos „Esame ir būsime“, Pasvalio rajono paramos šeimai centro Bendruomeninių vaikų globos namų. Visi jie atvyko ne tuščiomis, o su savo kurtais gaminiais ir draugiškai įsimaišė į renginio šurmulį. Atvyko tėveliai, globėjai ir visi, kam magėjo pasidairyti po mugę, įsigyti gėrybių ir visokiausių grožybių. Vietos užteko visiems – ir mažiems, ir dideliems.

 

Sugužėjo tautiniais drabužiais apsirėdę vaikučiai iš Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ su meninio ugdymo mokytoja Gintare Bagdonavičiūte ir lydinčiomis mokytojomis. Šis šaunus ir puikiai nusiteikęs būrys nuspalvino pavasarinę šventę nuotaikinga, puikia menine-muzikine programėle. Repertuare, aidint smagiems plojimams, skambėjo dainelės „Mano gimtinė“, kibirų orkestras „Granskveras“, triukšmo orkestras „Kaziuko polka“. Liepaičiukai sušoko šokius „Oira“ ir „Pliauškutis“, o jau šokį „Sėjau rūtą“ pakvietė šokti visus, kas nori ir netingi kojas pakilnoti, rankomis paploti. Neliko abejingų šių mažų, puikių vaikučių koncertui.

 

 

Šventei išmintingai ir smagiai vadovavo Kazytė (spec. pedagogė Agnė) ir Kaziukas (mokytojas Klaudijus), kurie nestokojo humoro ir bendravimo su visais susirinkusiaisiais, pagarbiai kvietė atvykusius svečius tarti žodį ar sveikinimą, kartu smagiai sukosi šokiuose. Gražius žodžius šventės dalyviams tarė Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Vilys. Mokyklos direktorė Gintė Januškevičienė pasveikino visus atvykusiuosius ir apdovanojo padėkomis. Į mugę su gera nuotaika, nusiteikę šiltai pabendrauti ir apsipirkti taip pat atskubėjo Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis.

 

Kazytei ir Kaziukui paskelbus šventės pradžią visi atvykusieji sukruto dairytis po margaspalvę prekyvietę. Kas pinigėlių negailėjo, visko prisipirko, kas sau, o kas dovanų: papuošalų, muilo, pintinių, gėlių, medžio dirbinių, origamio lankstinių, molinukų, įvairių gaminių iš siūlų ir vilnos, įmantriai pagamintų rankdarbių, saldėsių, gardžios duonelės ir kitokių gėrybių. Smagiai pasibuvome, su seniai matytais draugais pasiglėbesčiavome, pagamintais darbais pasigyrėme vieni kitiems. Ne vienas klausė: „O kada gi kitas mūsų toks šaunus susimatymas bus?“

 

Pasibaigus mugei dar ilgai sklandė šventinė nuotaika, vieni pasakojosi, kaip sekėsi prekyba, kiti džiaugėsi sutikę senus draugus. Buvo puiki galimybė pabendrauti, praleisti gerai laiką, o vaikams – pasimokyti verslumo.

 

Smagu susitikti ir pasibūti gyvai, o ne virtualiame pasaulyje, kuris ilgą laiką ribojo galimybes. Nes tik taip galima pasidalyti draugiškumu, širdies šiluma, atvirumu ir gerai, smagiai praleisti laiką. Ačiū visiems, kas atvyko į mūsų „Pavasario kermošių“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.