Pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis tarp Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas pasirašė Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį.

 

„Sutartyje numatytos nuostatos dėl pedagogų darbo sąlygų gerinimo: darbo užmokesčio didinimo, mokinių skaičiaus klasėse, kitų švietimo darbuotojams aktualių klausimų. Džiaugiamės, kad vyksta konstruktyvus dialogas ir po ilgų derybų pavyko pasiekti bendrą sutarimą. Visi siekiame, kad mokytojai būtų socialiai saugūs, turėtų geras darbo sąlygas ir didžiuotųsi savo profesija“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Šalys susitaria, kad nuo 2022 m. būtų skiriama papildomų lėšų mokytojų, kitų pedagogų, mokslo darbuotojų darbo užmokesčio fondui padidinti 12,49 procentų. Susitariama, kad 2023 m. ir 2024 m. lėšos darbo užmokesčiui didėtų ne mažiau kaip po 10 procentų kasmet.

 

Užtikrinant optimalų mokyklų tinklą, švietimo prieinamumą bei siekiant ugdymo kokybės, numatoma inicijuoti priemones, kad nebūtų viršijamas nustatytas mokinių skaičius ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse ir bendrojo ugdymo klasėse: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 10 vaikų iki 20 (pagal vaikų amžių), pradinėse – 24 mokiniai, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose – 30 mokinių.

 

Numatoma siekti, kad nuo 2023 m. rugsėjo mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklų klasėse skaičius būtų dauginamas iš 2 ir, finansuojant klases, būtų į tai atsižvelgiama.

 

Renatos Česnavičienės nuotraukos

Sutarta dėl ankstyvojo ugdymo mokytojų nekontaktinių valandų skaičiaus didinimo, papildomų apmokamų atostogų, mokymosi, saviugdos ir sveikatos gerinimo dienų profesinės sąjungos nariams, mokyklų vidaus dokumentų, reglamentuojančių darbo sąlygas, derinimo su profsąjunga, kitų garantijų.

 

Kolektyvinės derybos su LŠDPS buvo pradėtos 2019 m. Derybos su šia profesine sąjunga tęsėsi beveik trejus metus, kol šalys parengė sutarties projektą.

Atnaujinta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitų profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesine sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo ir Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ – kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta pernai lapkričio mėn. Šiemet Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ketina pakviesti visas profesines sąjungas deryboms, kad būtų pasirašyta viena Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.