Pasidalijimas gerąja patirtimi respublikinėje konferencijoje

Živilė Kursevičienė, Ingrida Kupčiūnienė
,
Kaišiadorių Algirdo Brazausko g-jos mokytojos

Per šv. Velykų atostogas ilsisi tik mokiniai. Mokytojai įprastai šiuo metu intensyviai dirba – dažniausiai metodinį darbą. Ne kitaip buvo ir šiemet. Balandžio 21 d. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje vyko respublikinė mokytojų konferencija „Mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdai, taikant skaitmeninius išteklius, siekiant kiekvieno mokinio pažangos“, į kurią užsiregistravo 130 dalyvių.

 

Konferencijos tikslas – pasidalyti „Erasmus+“ programos mobilumo projekto (KA1) „Mokausi. Mokau. Augu.“ veiklos rezultatais, suburiant šalies pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, kūrybiškai ir inovatyviai naudojančius skaitmenines technologijas mokinių vertinimo ir įsivertinimo srityse bei siekiančius individualios mokinio pažangos. Konferencijos uždaviniai: pasidalyti gerąja šio projekto dalyvių, naudojančių vertinimo ir įsivertinimo būdus, taikant skaitmeninius išteklius, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, patirtimi; išsiaiškinti veiksmingiausius skaitmeninius išteklius, turinčius įtakos aktyviam mokinio mokymuisi, įsivertinimo motyvacijai, savarankiškumui, kūrybiškumui, pasiekimams; skatinti bendradarbiavimą, pozityvios patirties sklaidą.

 

Kuo naudingas šis projektas vietos bendruomenei ir plačiajai visuomenei? Tai ir straipsniai respublikinėje spaudoje, elektroninėje erdvėje apie kursus; rekomendacijos, kaip kursuose gautą medžiagą panaudoti mokinių vertinimui / įsivertinimui, siekiant kiekvieno pažangos; siūlymai „Lyderių laiko“ projekto darbo grupei, kuri rajone vykdo ugdymo kokybės pokyčio modelio „Atsakomybės ir savarankiškumo ugdymas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos“ veiklas; siūlymai gimnazijos metinei veiklos programai / strateginiam veiklos planui.

 

Renginys vyko netradiciniu formatu – kontaktiniu būdu ir virtualiai „Zoom“ platformoje. Po sveikinimo žodžių, kuriuos tarė Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas ir Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė, kalbėjo šeimininkų – Algirdo Brazausko gimnazijos – direktorius Stanislavas Bernikas. Jis savo kalboje pabrėžė mokinių vertinimo ir įsivertinimo dermės kaip strateginės prielaidos kiekvieno mokinio pažangai svarbą. Pranešimus konferencijoje skaitė ne tik mūsų gimnazijos mokytojai, bet ir kolegos iš rajono, šalies gimnazijų. Pirmiausia savo patirtimi apie mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdus įvairių dalykų pamokose dalijosi Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos „Erasmus+“ programos projekto „Mokausi. Moku. Augu.“ dalyviai: IT mokytoja ekspertė Ingrida Kupčiūnienė pristatė projekto veiklas ir projekto interneto svetainę https://kabgmma.weebly.com, matematikos mokytoja metodininkė Sandra Kavaliauskienė kalbėjo apie mokytojo pažangą individualiame kiekvieno mokinio į(si)vertinimo procese naudojant skaitmeninius išteklius, mokinių į(si)vertinimo būdus atskirų dalykų – fizinio ugdymo, dailės, istorijos, biologijos, geografijos, anglų kalbos – pamokose pristatė mokytojos metodininkės Laimutė Kursevičienė, Andromeda Ostašenkovienė, Ona Jodonytė, Virginija Aleksiūnienė, Asta Tamulevičienė, vyr. mokytoja Dovilė Kuznecovienė. Jos ne tik pasidalijo savo darbo įgūdžiais šioje srityje, bet ir pristatė šalių, kuriose įgyvendinant projektą vyko tarptautiniai kvalifikacijos kursai, patirtį. O aplankyta nemažai – Graikija (Salonikai), Portugalija (Madeira, Portas), Kipras (Limasolis).

 

Konferencijos dalyvius ypač sužavėjo doc. dr. Vilijos Dabrišienės, „Elicėjaus“ turinio kūrimo vadovės, inovatyviausios 2022 m. matematikos mokytojos, ir „BBright“ vadovo Manto Vičiaus mintys apie mokinių spragų fiksavimo galimybes, kelią nuo žinių spragų iki triumfo egzamine. Siekti asmeninės pažangos mokinys vienas nelabai pajėgus. Dažnai jam prireikia pagalbos. O suteikti ją gali ne tik dalyko mokytojas, bet ir klasės auklėtojas, bendraklasiai, kiti mokyklos specialistai.

 

Patirtimi apie mokinių pasiekimus į(si)vertinant dalijosi ir Žiežmarių gimnazijos direktorė Ieva Mažulienė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkės, IT mokytojos ekspertės Jolanta Leonavičienė (Kauno „Vyturio“ gimnazija) ir Danguolė Vaitmonienė (VDU „Rasos“ gimnazija), Kauno Jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė, Nacionalinės švietimo agentūros atstovai Eglė Vaivadienė, Egidijus Čeponis, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Daiva Genevičienė, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos IT vyr. mokytoja Aurelija Velionienė, Kruonio gimnazijos mokytoja metodininkė Dalia Krasauskienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojos Edita Čėsnienė ir Tatjana Kukelkienė. Negalima nepaminėti, kad puikiai dalyvių darbą konferencijoje koordinavo istorijos mokytoja Ona Jodonytė – supratome, kad mūsų kolegė yra nuostabi renginių vedėja.

 

Konferencijos pabaigoje žodį tarė Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolita Morkūnaitė, palinkėjusi, kad šis renginys turėtų tęsinį, o dalyviai pasidalijo savo įspūdžiais: „Patiko“, „Ačiū, išgirdau daug vertingos informacijos“, „Smagu matyti, kad dirbame panašiai“, „Vertindami mokinį įsivertiname ir save“.

 

Visi konferencijos pranešimai skelbiami projekto interneto svetainėje, kuri taip pat bus dar papildoma projekto dalyvių metodinių rekomendacijų aprašais apie išmoktų metodų taikymo patirtį ir efektyvumą.

 

„Erasmus+“ programos mobilumo projektas (KA1) „Mokausi. Mokau. Augu.“ (Nr. 2019-1-LT01-KAl01-060416).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.