Pasažas – kelias nuo priėmimo į ugdymą

„Pasažas – kelias nuo priėmimo į ugdymą“ (angl. „Passage – pedagogies of passing from reception to education”) – dvejų metų trukmės projektas, finansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“, kurio tikslas yra sukurti novatoriškus ir tikslingus metodus, padėsiančius užtikrinti efektyvesnį iš kitų šalių atvykusių vaikų integracijos į mokyklos gyvenimą procesą.

Pagrindinės projekto veiklos

 

  • Esamos situacijos ir poreikių analizė

vykdant duomenų analizę ir pirminius kokybinius bei kiekybinius tyrimus išanalizuota esama situacija ir nustatyti pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria mokyklos, integruojant naujai atvykusius vaikus.

 

  • Gebėjimų stiprinimas ir mokymai

mokytojų, mokinių ir suinteresuotųjų šalių darbuotojų kontaktiniai ir nuotoliniai mokymai apie veiksmingas metodologijas, mokymo metodus, veiklą ir priemones, kuriomis siekiama sukurti įtraukią mokymosi aplinką.

 

  • Edukacinių priemonių rinkinio kūrimas

rinkinys mokyklų pedagogams, kaip kurti ir palaikyti kultūriškai jautrias ir įtraukias mokyklų sistemas, skatinančias švietimo integraciją vaikams iš kitų šalių.

 

  • Politikos rekomendacijų rengimas

visų lygių politikams ir sprendimų priėmėjams skirtos rekomendacijos, kuriomis siekiama nustatyti būtiniausius reikalavimus, kad atvykusių vaikų perėjimas nuo priėmimo į švietimo sistemą būtų veiksmingas.

 

  • Informuotumo didinimas ir sklaida

projekto metodo ir metodikos pristatymas įvairiems švietimo sistemos darbuotojams ir suinteresuotosioms šalims, siekiant didinti švietimo metodų įtrauktį ir skatinti kultūriškai įvairias mokyklų sistemas.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 

  • Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitos
  • Kontaktiniai ir nuotoliniai mokymai
  • Edukacinių priemonių rinkinys
  • Rekomendacijos politikams ir sprendimų priėmėjams

 

Įgyvendinant projektą, jau sukurta nuotolinio mokymo programa ir priemonių rinkinys pedagogams, kurie talkins kuriant ir palaikant kultūriškai jautrią ir įtraukią mokyklos aplinką, skatinančią efektyvesnę migrantų integraciją.

 

Rugsėjo mėn. pabaigoje ir spalio mėn. vyks šių priemonių pristatymas ir mokymai.

Kviečiame Jūsų mokyklos pedagogus ir kitus bendruomenės narius įsijungti į šį projektą.

 

Daugiau informacijos

 

Jeigu Jus sudomino ši informacija, rašykite mums el. paštu: jkc@vdu.lt

Jūsų atsakymų lauksime iki rugsėjo 23 d.

 

Jaunimo karjeros centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.