Pasakų paslaptys

Geros mokyklos koncepcijoje svarbiausiu mokyklos veiklos požymiu laikomi ne tik geri ugdymo(si) rezultatai, bet ir turtingos, įsimenančios, prasmingos ir malonios gyvenimo mokykloje patirtys. Mums, specialiesiems pedagogams, dirbant su ypatingais mokiniais, tenka nuolat ieškoti naujų būdų ir formų, kad ugdymo procesas būtų vaikams suprantamas, įdomus ir užburiantis, keltų teigiamas emocijas.

 

Jau ketvirtą pavasarį mokykloje vyksta projektas „Svečiuose pasaka“. Projekto iniciatorė paragino pradinių ir lavinamųjų klasių mokytojas kartu su vaikais skaityti pasakas, gaminti lėles ir jomis suvaidinti pasirinktą kūrinėlį. Vaikams ne tik skaitant, bet ir piešiant, inscenizuojant pasakas, lengviau suprasti jų turinį, patirti veikėjų išgyvenimus ir juos išreikšti.

 

Tai buvo nemenkas iššūkis visiems – teko pagal vaikų galimybes parinkti pasakas ir jas skaityti, vėliau pasiūti lėles ir suvaidinti. Renginio dieną scenoje keitėsi dekoracijos, kilo vis kitos lėlės, o pasakų Fėja kvietė atpažinti veikėjus ir juos charakterizuoti. Mokyklos bendruomenės sukurtos teatro lėles buvo eksponuojamos Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro parodoje.

 

Po metų personažas Kakė Makė pakvietė į savo gimtadienį. Kiekviena klasė, ateidama į renginį, „atnešė“ dovaną – lėlių spektaklį. Savo kūrybiniais gebėjimais stebino ir ikimokyklinukų grupė iš Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus. Tąkart buvo daug emocijų, juoko ir plojimų.

 

Šį pavasarį projektas vėl atgijo, įgaudamas kitą prasmę – „lėlės ant šaukštų“. Vaikai kartu su savo mokytojomis, tėveliais rinkosi pasakas ir tarėsi, kaip ir kokį veikėją perteikti ant šaukšto. Kuriant personažus, nustebino mokinių, jų tėvelių ir pedagogų išradingumas. Visos pagamintos lėlės eksponuojamos parodoje ir džiugina mokyklos bendruomenę.

 

Projektinės veiklos „Svečiuose pasaka“ metu vaikai ne tik kūrė lėles, inscenizavo pasakas, bet ir iliustravo perskaitytas knygas, piešė ir gamino personažus. Patyriminė veikla padėjo įveikti bendravimo ir saviraiškos kliūtis, atskleidė ugdytinių stipriąsias puses. Vaikų darbeliai puošė mokyklos erdves. Piešdami, kurdami ir vaidindami, mokiniai atskleidė savo kūrybinius gebėjimus, mokėsi kurti jaukią aplinką, dalyvauti kultūriniame klasės, mokyklos gyvenime. Pasakos ir jų skaitymas ugdė vaikų kalbą, plėtė žodyną, lavino vaizduotę, padėjo pažinti emocijas.

 

Per projekto gyvavimo metus sukūrėme daug personažų iš perskaitytų knygų, animacinių filmukų ir nusprendėme mokykloje įkurti dar vieną edukacinę erdvę – lėlių teatro biblioteką „Čia gyvena pasakos“. Bibliotekoje sukauptomis lėlėmis naudosimės ugdymo procese ir dalinsimės su rajono ugdymo įstaigų pedagogais.

Projekto „Svečiuose pasaka“  prieiga internete.

 

Lidija Mašanauskienė, Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo m-klos bibliotekininkė,

Raminta Švažienė, logopedė metodininkė,

Lijana Kašėtienė, specialioji pedagogė metodininkė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.