Paroda „Kalėdinis vainikas savo rankomis“

Natalija Zabolevičienė
,
Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ vyr. mokytoja

Nemenką įtaką vaiko kūrybiškumo lavinimui daro tėvai. Labai svarbu, kad pedagogas kryptingai nukreiptų vaikų tėvus nuotoliniam vaikų ugdymui. Tėvai nėra pedagogai ir kartais nutinka taip, kad šeimoms trūksta patirtinio mokymo(si) ir kryptingo konsultavimo ugdant vaikų kūrybiškumą. Šeima ir ugdymo įstaiga turėtų kurti bendrą vaiko edukacinę erdvę ir bendromis jėgomis siekti tikslo – ugdyti kūrybingą ir pasirengusią prisitaikyti kintančioje aplinkoje asmenybę.

 

Moksliškai įrodyta, kad vaiko kūrybiniam aktyvumui didelės reikšmės turi tėvų gebėjimas puoselėti atžalos kūrybiškumą, taikant įvairius metodus ir strategijas. Įsitraukdami į ugdymo procesą tėvai užtikrina abipusį ryšį kūrybinėje veikloje. Labai svarbu užtikrinti gerą socialinę, fizinę ir psichologinę aplinką, kuri skatintų vaiką veikti. Kalbėjimasis, individualumo stebėjimas ir laisvės nevaržymas įkvepia vaiką darniai su tėvais imtis įvairių veiklų.

 

Kūrybiška asmenybė pasižymi išlavintu intelektu bei tokiais charakterio bruožais ir sugebėjimais, kurie jam padeda tikslingai sisteminti gautą informaciją, rasti originalių sąsajų, kurti nestandartinius sprendimus net ir kasdienėje aplinkoje ar, priešingai, krizinėse ir labai įtemptose situacijose. Kūrybiškumo nestokojantis vaikas ir suaugusysis drąsiai reiškia savo nuomonę, nesibodi išsiskirti iš minios, nebijo likti nesuprastas ar išjuoktas, nes pasitiki savimi ir artimaisiais, pasižymi tolerancija kitokiai nuomonei, nebijo savarankiškai imtis iššūkių, nes ši savybė jam padeda atrasti tinkamiausius sprendimus. Be to, kūrybiška asmenybė ne tik siekia kokybiško ir nestandartinio asmeninės veiklos rezultato, tačiau mėgaujasi ir procesu.

 

Labai džiaugiuosi, kad „Bitučių“ grupės tėveliai ne tik noriai dalyvauja įvairiuose organizuojamose projektuose, kaip darželio, taip ir respublikinio pobūdžio, bet ir patys noriai organizuoja įvairias atviras veiklas vaikams. O tai labai padeda plėsti vaikų pasaulėžiūrą, lavina prigimtinius mažųjų poreikius: pasaulio pažinimą, kūrybiškumą, mąstymą ir t. t.

Literatūra

A. Burbienė, A. Mazolevskienė. Tėvų edukacija vaikų kūrybiškumui ugdyti šeimoje // Vytauto Didžiojo švietimo akademija, 2018.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.